Sáng ngày 25-4-2013, Gần 50 cán bộ viên chức Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước

10:26:19 13/02/2013

Sáng ngày 25-4-2013, Gần 50 cán bộ viên chức Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước tham gia cùng với UBND huyện Cái Nước và  các ban ngành của Huyện đi viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện và phủ thờ Bác, để kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng (30/4/1975 – 30/4/2013),