Khoa Khám Bệnh
  15:52:00 15/08/2013

  KHOA KHÁM BỆNH TỪ NĂM 2014 – 4/2020

  I. NĂM 2014

  1. TỔNG SỐ NHÂN VIÊN

   - Tổng số: 29, có 20 nữ.

   - Trong đó: 04 BSCKI, 01 BS, 01 CNHS, 01 CĐĐD, 18 ĐDTH. 02 Y tá, 02 Hộ lý. Đảng viên: 09, có 03 nữ.

  2. BAN LÃNH ĐẠO KHOA

   - Trưởng khoa: BsCkI. Hà Thanh Liêm

   - Phó khoa: BsCkI. Nguyễn Tuyết Nhanh

   - Phó khoa: BsCkI. Trịnh Quốc Khởi

   - ĐDTK: ĐDTH. Nguyễn Văn Ol

  3. NHÂN VIÊN KHOA

  - BsCkI. Hồ Kha Lanh                                 - Bs. Phan Minh Hợp

  - CNHS. Võ Ngọc Thùy                              - ĐDTH. Trần Thị Thảo

  - ĐDTH. Hồ Ngọc Chum                             - ĐDTH. Phan Thị Kim Thủy

  - ĐDTH. Nguyễn Mỹ Phương                      - ĐDTH. Huỳnh Thị Kiều Nhi

  - ĐDTH. Huỳnh Kim Nguyền                      - ĐDTH. Đinh Văn Vượng

  - ĐDTH. Phan Hồng Đẹp                             - ĐDTH. Phan Thị Toạn

  - ĐDTH. Nguyễn Thoại Miêu                      - ĐDTH. Bùi Thị Mai Thiêu

  - ĐDTH. Trịnh Cẩm Tú                               - ĐDTH. Tô Thanh Niềm

  - ĐDTH. Nguyễn Thị Thêu                          - ĐDTH. Ngụy Bích Nhân

  - CĐĐD. Nguyễn Thị Ý                               - ĐDTH. Dương Bảo Duy

  - ĐDTH. Đặng Minh Kha                            - Y tá. Nguyễn Tuyết Phương

  - Y tá. Trần Kim Cúc                                   - Hộ lý. Tô Hồng Gấm

  - Hộ lý. Phan Thị Toán                               

  II. NĂM 2020 (4/2020)

  1. TỔNG SỐ NHÂN VIÊN

   - Tổng số: 22, có 17 nữ.

   - Trong đó: 01 BsCkII, 04 BSCKI, 02 BS, 01 CNHS, 01 CNĐD, 02 CĐĐD, 10 ĐDTH, 01 CNVH. Đảng viên: 15, có 13 nữ.

  2. BAN LÃNH ĐẠO KHOA

   - Trưởng khoa: BsCkI. Nguyễn Tuyết Nhanh

   - Phó khoa: BsCkI. Trịnh Quốc Khởi

   - ĐDTK: CNHS. Võ Ngọc Thùy

  3. NHÂN VIÊN KHOA

  - BsCkII. Lê Tố Tiên                                   - BsCkI. Huỳnh Văn Nhơn

  - BsCkI. Phan Hồng Gành                           - Bs. Phan Thi Lý

  - Bs. Phan Minh Hợp                                   - CNĐD. Nguyễn Huy Hoàng

  - CĐĐD. Nguyễn Thị Cẩm Nhung               - CĐĐD. Nguyễn Thị Ngọc Chỉnh

  - ĐDTH. Nguyễn Mỹ Phương                      - ĐDTH. Huỳnh Kim Nguyền

  - ĐDTH. Đinh Văn Vượng                          - ĐDTH. Phan Hồng Đẹp

  - ĐDTH. Hồ Ngọc Chum                             - ĐDTH. Nguyễn Thoại Miêu

  - ĐDTH. Nguyễn Thị Thêu                          - ĐDTH. Nguyễn Thúy Duyên

  - ĐDTH. Nguyễn Thị Linh                           - ĐDTH. Trần Cẩm Nhung

  - CNVH. Tô Thảo Mơ

   

   

  III. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÁC MẶT CÔNG TÁC TỪ NĂM 2014 – 4/2020

  Tham gia Hội diễn trang phục ngành y tế năm 2014 đạt giải KK

   

  2. ĐẠI HỘI CHI BỘ V nhiệm kỳ 2015 – 2017

   - Bí thư: Nguyễn Tuyết Nhanh

   - Phó bí thư: Trịnh Quốc Khởi

   - Chi ủy viên: Hồ Kha Lanh

   

  3. Năm 2016, đã thành lập Tổ hỗ trợ người bệnh và giám sát điều trị tại nhà

   

   

  4. Khoa tổ chức đi tham quan du lịch tại Bạc Liêu

   

   

  5. Tổ chức liên quan chia tay hai y tá: Nguyễn Tuyết Phương và Trần Kim Cúc

   

  6. Đại hội chi bộ V
  Nhiệm kỳ 2017 - 2020

  - Bí thư: Nguyễn Tuyết Nhanh

   - Phó bí thư: Trịnh Quốc Khởi

   - Chi ủy viên: Hồ Kha Lanh

  Chi bộ V có 15 đảng viên, trong đó có 10 nữ.

   

   

  7. Du lịch Đất mũi năm 2017

  8. Vui Xuân năm 2018

  9.Khoa Khám bệnh có 24 nhân viên, trong đó có 20 nữ,  kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2018

   

  10. Tham gia công tác xã hội: Khoa Khám bệnh đã hỗ trợ cho bà Tô Thị Hoa, sinh năm 1942 ở ấp Tân Phú, xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau với số tiền 1,3 triệu đồng.

  11. KKB cũng tham gia tổ chức các hoạt động thể thao.

  12. Đại hội chi bộ V nhiệm kỳ 2020 – 2022
  - Bí thư: Nguyễn Tuyết Nhanh
   - Phó bí thư: Trịnh Quốc Khởi
   - Chi ủy viên: Võ Ngọc Thùy

  13. Kỷ niệm 8/3/2020

  14. Chung tay phòng chống Covid-19