Lịch sử hình thành Khoa Xét Nghiệm
  00:23:00 12/05/2013

  TK DS PHẠM MINH EM

  I- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

          - Khoa xét nghiệm được tách ra từ khoa cận lâm sàng, theo Quyết định số 64/1998/QĐYT. Do Giám Đốc Trịnh Hòa Lợi ký ngày 23/07/1998.

             -  Nhân sự của khoa lúc đó gồm có 09 thành viên, do ông Lê Tấn Lực làm Trưởng khoa.

             - Trình độ chuyên môn : có 02 trung cấp, 06 sơ cấp và 01 hộ lý

          -  Đến nay nhân lực tăng lên 17 thành viên, do ông Phạm Minh Em giữ chức Trưởng khoa.

          - Trình độ chuyên môn: 03 đại học, 10 trung cấp, 03 sơ cấp và 01 hộ lý.

  II- CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

            - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch, tổ chức bộ máy hoạt động,sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực cho tuyến cơ sở, bố trí thường trực 24/24.

          - Tổ chức thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi ký sinh và các xét nghiệm sàng lọc máu, truyền máu.

           - Tổ chức lấy và nhận bệnh phẩm đảm bảo kết quả chính xác và nhanh chóng.

           - Xây dựng lề lối làm việc,liên hê mật thiết giữa các khoa – phòng đễ nắm bắt và xử lý kịp thời các thông tin có liên quan.

  III- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

       Từ năm 1998 đến nay khoa xét nghiệm đạt được các thành tích như sau:

  03 Giấy khen tập thể đạt giãi khuyến khích

  01 Giấy khen tập thể khoa đạt giãi nhì

  01 Giấy khen tập thể lao động tiên tiến

  01 Giấy khen tập thể lao động xuất sắc

   

   

  NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

   

  Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

   I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

  3. Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và Quy chế bệnh viện.

  4.Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa và các lớp học do giám đốc phân công.

  5. Làm nghiên cứu khoa học; sơ kết ,tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn và quản lý.

  6. Hướng về cộng đồng tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

  7. Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy định kĩ thuật bệnh viện; Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

  8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.

  II. QUYỀN HẠN:

  1.Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

  2.Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

  3. Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

  4. Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

  5. Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

  6. Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

   

  TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

   

  Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa xét nghiệm có  nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa xét nghiệm.

  2. Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.

  3. Định kì chuẩn thức các quy định kĩ thuật xét nghiệm để bảo đảm chính xác các xét nghiệm.

  4. Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông lin về chuyên môn kĩ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.

  5. Có kế hoạch mua thiết bị xét nghiệm, các hoá chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ công tác xét nghiệm.

  6. Kí phiếu lĩnh hoá, chất sinh phẩm, dụng cụ và nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu xét nghiệm.

  7. Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lí các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

  II. QUYỀN HẠN:

  1. Có quyền hạn chung của trưởng khoa.

  2. Có quyền kí duyệt kết quả xét nghiệm.

  KĨ THUẬT VIÊN TRƯỞNG KHOA

   

  (chức năng này áp dụng cho những khoa không có giường bệnh, bao gồm: khoa xét nghiệm, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược, khoa chẩn đoán hình ảnh... )

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, và trưởng phòng y tá (điều dưỡng), kĩ thuật viên trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức thực hiện các kĩ thuật chuyên môn, kiểm tra đôn đốc các kĩ thuật viên và y công trong khoa thực hiện đúng Quy chế bệnh viện và quy định kĩ thuật bệnh viện.

  2. Quản lí công tác hành chính, quản lí sổ sách. thống kê báo cáo, lập kế hoạch công tác dựa vào kế hoạch được giao. Phân công công việc cho kĩ thuật viên, y công. Chấm công hàng ngày, tổng hợp ngày công hàng tháng để trình trưởng khoa kí duyệt.

  3. Tham gia thường trực và phân công trực trong khoa.

  4. Tiếp nhận và giải quyết những đề nghị của người bệnh, gia đình người bệnh, trong trường hợp vượt quá khả năng, quyền hạn phải báo cáo trưởng khoa giải quyết.

  5. Tham gia đào tạo cho kĩ thuật viên, y công trong khoa và học viên đến học tập theo sự phân công của trưởng khoa.

  6. Lập dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa.Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản vật tư theo quy định. Viết phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng.

  7. Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa.

  8. Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa.

  II. QUYỀN HẠN

  Phân công công việc cho kĩ thuật, y công trong khoa.

   

   KĨ THUẬT VIÊN XÉT NGHIỆM

   

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa, kĩ thuật viên xét nghiệm có nhiệm vụ:

  1. Thực hiện các xét nghiệm được phân công.

  2. Pha chế các thuốc để kiểm nghiệm và thường xuyên kiểm tra các thuốc thử đúng tiêu chuẩn quy định.

  3. Lấy bệnh phẩm tại giường cho người bệnh chăm sóc cấp 1 và các trường hợp xét

  nghiệm đặc biệt.

  4. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, thực hiện đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác.

  5. Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, thuốc, hoá chất theo sự phân công và theo đúng quy định.

  6. Thống kê, ghi lại kết quả xét nghiệm vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả xét nghiệm tới các khoa. Gặp những tiêu bản xét nghiệm có kết quả bất thường hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay trưởng khoa.

  7. Hướng dẫn thực hành cho học viên đến học theo sự phân công của trưởng khoa.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng khoa và kĩ thuật viên

  trưởng khoa.