NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA
  00:23:00 12/05/2013

  TK BS LƯU VĂN ÚT

   

  Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

   I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

  3. Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và Quy chế bệnh viện.

  4.Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa và các lớp học do giám đốc phân công.

  5. Làm nghiên cứu khoa học; sơ kết ,tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn và quản lý.

  6. Hướng về cộng đồng tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

  7. Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy định kĩ thuật bệnh viện; Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

  8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.

  II. QUYỀN HẠN:

  1.Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

  2.Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

  3. Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

  4. Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

  5. Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

  6. Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

   

  TRƯỞNG KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

   

  Thực hiện nhiệm vu, quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh.

  2. Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

  3. Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm,... và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

  4. Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

  5. Có trách nhiệm phối hợp các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo đúng quy định.

  II. QUYỀN HẠN:

  Có quyền hạn chung của trưởng khoa

  KĨ THUẬT VIÊN TRƯỞNG KHOA

   

  (chức năng này áp dụng cho những khoa không có giường bệnh, bao gồm: khoa xét nghiệm, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược, khoa chẩn đoán hình ảnh... )

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, và trưởng phòng y tá (điều dưỡng), kĩ thuật viên trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức thực hiện các kĩ thuật chuyên môn, kiểm tra đôn đốc các kĩ thuật viên và y công trong khoa thực hiện đúng Quy chế bệnh viện và quy định kĩ thuật bệnh viện.

  2. Quản lí công tác hành chính, quản lí sổ sách. thống kê báo cáo, lập kế hoạch công tác dựa vào kế hoạch được giao. Phân công công việc cho kĩ thuật viên, y công. Chấm công hàng ngày, tổng hợp ngày công hàng tháng để trình trưởng khoa kí duyệt.

  3. Tham gia thường trực và phân công trực trong khoa.

  4. Tiếp nhận và giải quyết những đề nghị của người bệnh, gia đình người bệnh, trong trường hợp vượt quá khả năng, quyền hạn phải báo cáo trưởng khoa giải quyết.

  5. Tham gia đào tạo cho kĩ thuật viên, y công trong khoa và học viên đến học tập theo sự phân công của trưởng khoa.

  6. Lập dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa.Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản vật tư theo quy định. Viết phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng.

  7. Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa.

  8. Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa.

  II. QUYỀN HẠN

  Phân công công việc cho kĩ thuật, y công trong khoa.

   

   KĨ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

   

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa, kĩ thuật viên chẩn đoán hình ảnh có nhiệm vụ sau:

  1. Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X-quang theo sự phân công của trưởng khoa.

  2. Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kĩ thuật.

  3. Trên phim ảnh phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi, ngày, tháng, năm thực hiện kĩ thuật, kí hiệu, vị trí chính xác phải, trái của cơ thể người bệnh.

  4. Thực hiện:

  a - Chế độ bảo dưỡng máy thường xuyên và định kì theo quy định.

  b - Khi có sự cố phải ngừng máy, không được tự động sửa chữa, phải báo ngay cho kĩ thuật viên trưởng khoa và trưởng khoa.

  c - Khi sửa chữa máy phải luôn có mặt cùng thợ sửa chữa.

  d - Khi vận hành máy phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ theo pháp lệnh an toàn kiểm soát bức xạ.

  e - Không được bỏ vị trí làm việc khi máy đang hoạt động.

  g - Thực hiện các quy định hiện hành về thời gian làm việc, bồi dưỡng và nghỉ ngơi.

  5. Phải ghi kết quả chiếu, chụp vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả tới khoa lâm sàng. Gặp trường hợp chụp chưa đạt yêu cầu hoặc nghi ngờ phải báo cáo ngay với trưởng khoa hoặc kĩ thuật viên trưởng khoa giải quyết.

  6. Lĩnh và bảo quản các dụng cụ, hoá chất, phim ảnh theo sự phân công.

  7. Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học.

  8. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của trưởng khoa và kĩ thuật viên trưởng khoa.