Previous
Next
Tin hoạt động của bệnh viện
  • Thực hiện Công văn số 540/CV – HU, ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Huyện ủy Cái Nước về việc Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020; Hướng dẫn số 01/HD – BTCHU, ngày 22 tháng 5 năm 2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy Cái Nước hướng dẫn quy trình Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Kế hoạch số 16/KH – ĐU, ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về việc chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ III đã tiến hành tổ chức Đại hội chi bộ điểm vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 22/8/2017.
Đăng nhập
Thư Viện Ảnh
Thư Viện Ảnh