Previous
Next
Thông báo của bệnh viện
       Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung của Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước năm 2016 (Hình thức mua sắm trực tiếp).
Đăng nhập
Thư Viện Ảnh
Thư Viện Ảnh
Bản đồ
Nhập địa chỉ của bạn để tìm đường đi: Xem chỉ dẫn chi tiết
Thời tiết