KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
  00:58:00 15/04/2013

  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KHOA

      Bệnh viện ĐKKV Cái Nước trực thuộc sở y tế Cà  Mau, trân cơ sở tách từ khoa điều trị của trung tâm y tế Huyện Cái Nước, vào ngày 15 tháng 7 năm 1999 theo quyết định UBND Tỉnh Cà Mau.

      Tiếp Nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoạc các cơ sở y tế chuyển đến, để cấp cứu khám bệnh nội trú hoặc ngoại trú.

      Và căn cứ tờ trình số 30/TT-YT ngày 04 tháng 8 năm 1999 về việc thành lập các khoa phòng của bệnh viện ĐKKV Cái Nước, từ đó khoa chống nhiễm khuẩn được thành lập vào ngày 30 tháng 9 năm 1999.

       Bệnh viện ĐKKV Cái Nước thuộc Sở Y tế Cà Mau, thực hiện đúng quy chế Bệnh viện Đa khoa hạng II của Bộ Y tế.

       Sau 10 năm được thay đổi từ khoa chống nhiễm khẩu sang thành khoa kiểm soát nhiễm khuẩn theo quyết định số:281/QĐ-SYT ngày 11 tháng 5 năm 2010 và hoạt động cho đến nay

   

  .

  TK. BS HÀ THÀNH ĐÊ

   

   

   

   

   

   

  ĐDTK. LÊ THỊ GIANG

   

  TẬP THỂ KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

  II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ KHOA

  -  Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa cận lâm sàng có chức năng:

  -  Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, trang thiết bị y tế, buồng bệnh và chất thải; Giám sát, kiểm tra đôn đốc các khoa, phòng thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn và xử lý chất thải bệnh viện.
  Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện nhiệm vụ quy định trong quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và quy chế xử lý chất thải bệnh viện  do Bộ Y tế ban hành. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế.
  - Thực hiện khử khuẩn, tiệt khuẩn: Dụng cụ, trang thiết bị y tế, buồng bệnh, chất thải theo quy định của Bộ Y tế.
  - Giám sát, kiểm tra, đôn đốc các khoa, phòng thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định của Bộ Y tế.
  - Kiểm tra, giám sát cán bộ viên chức thực hiện đúng kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn dinh dưỡng.
  - Lập kế hoạch, dự trù vật tư, thiết bị, dụng cụ, hóa chất phục vụ cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
  - Tham gia đào tạo, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, và chỉ đạo tuyến về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
  - Thường xuyên bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, hóa chất thực hiện khử khuẩn, tiệt trùng kịp thời (24/24 giờ) cả khi có dịch cũng như khi không có dịch.
  - Phối hợp với khoa xét nghiệm định kỳ hoặc đột xuất nuôi cấy vi khuẩn: Buồng thủ thuật, phòng chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, buồng xét nghiệm, dụng cụ làm thủ thuật, tay của người làm thủ thuật, nơi chế biến thức ăn, tay của nhân viên nấu ăn, dụng cụ chia thức ăn, ....
  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công

  III . THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

  •     Giấy khen lao động hạng I năm 2006.
  •     Tập thể lao động tiên tiến năm 2008.
  •     Tập thể lao động xuất sắc năm 2009
  •     Giấy biểu dương  năm 2009.

   

  NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

   

  Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

   I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

  3. Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và Quy chế bệnh viện.

  4.Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa và các lớp học do giám đốc phân công.

  5. Làm nghiên cứu khoa học; sơ kết ,tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn và quản lý.

  6. Hướng về cộng đồng tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

  7. Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy định kĩ thuật bệnh viện; Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

  8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.

  II. QUYỀN HẠN:

  1.Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

  2.Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

  3. Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

  4. Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

  5. Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

  6. Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

   

  THƯỞNG KHOA CHỐNG NHIỄM KHUẨN

   

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa chống nhiễm khuẩn các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

  2. Tổ chức sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn, hợp lí đảm bảo công tác, chuyên môn.

  3. Tổ chức tốt quy định kĩ thuật bệnh viện về khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế. Thực hiện tẩy uế, giặt là, khử khuẩn đổ vải theo đúng quy định.

  4. Phối hợp và các khoa, phòng có liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về vô khuẩn và thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện theo định kì hoặc đột xuất.

  5. Chỉ đạo công tác thu gom và xử lí chất thải chuyên môn theo đúng quy chế xử lí chất thải bệnh viện.

  6. Tổ chức tuyên truyền vệ sinh chung và phòng chống bệnh thông thường trong

  II. QUYỀN HẠN:

  1. Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa.

  2. Kiểm ra công tác vệ sinh, vô khuẩn trong các khoa, phòng bệnh viện.

   

  KĨ THUẬT VIÊN TRƯỞNG KHOA

   

  (chức năng này áp dụng cho những khoa không có giường bệnh, bao gồm: khoa xét nghiệm, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược, khoa chẩn đoán hình ảnh... )

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, và trưởng phòng y tá (điều dưỡng), kĩ thuật viên trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Tổ chức thực hiện các kĩ thuật chuyên môn, kiểm tra đôn đốc các kĩ thuật viên và y công trong khoa thực hiện đúng Quy chế bệnh viện và quy định kĩ thuật bệnh viện.

  2. Quản lí công tác hành chính, quản lí sổ sách. thống kê báo cáo, lập kế hoạch công tác dựa vào kế hoạch được giao. Phân công công việc cho kĩ thuật viên, y công. Chấm công hàng ngày, tổng hợp ngày công hàng tháng để trình trưởng khoa kí duyệt.

  3. Tham gia thường trực và phân công trực trong khoa.

  4. Tiếp nhận và giải quyết những đề nghị của người bệnh, gia đình người bệnh, trong trường hợp vượt quá khả năng, quyền hạn phải báo cáo trưởng khoa giải quyết.

  5. Tham gia đào tạo cho kĩ thuật viên, y công trong khoa và học viên đến học tập theo sự phân công của trưởng khoa.

  6. Lập dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa.Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản vật tư theo quy định. Viết phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng.

  7. Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa.

  8. Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa.

  II. QUYỀN HẠN

  Phân công công việc cho kĩ thuật, y công trong khoa.

  HỘ LÝ CHUNG

  (Làm việc tại các khoa lâm sàng và khoa khám bệnh)

   

  Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, hộ lí có nhiệm vụ sau:

  1. Thực hiện vệ sinh sạch, đẹp, ngăn nắp, trật tự trong các buồng bệnh, buồng thủ thuật, buồng tắm, buồng vệ sinh, hành lang, cầu thang, buồng làm việc của khoa theo quy chế quản lí buồng bệnh và buồng thủ thuật và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

  2. Phục vụ người bệnh:

  a- Thay, đổi đồ vải của người bệnh theo quy định.

  b- Đổ bô, chất thải của người bệnh.

  c- Cọ rửa và tiệt khuẩn dụng cụ đựng chất thải của người bệnh, đảm bảo luôn khô, sạch.

  3. Phụ y tá (điều dưỡng) chăm sóc người bệnh toàn diện:

  a- Hỗ trợ người bệnh thực hiện vệ sinh thân thể

  b- Vận chuyển người bệnh.

  c- Vận chuyển phương tiện và thiết bị phục vụ người bệnh và mang sửa chữa thiết bị hỏng.

  4. Thu gom, quản lí chất thải trong khoa:

  a- Đặt các thùng rác tại các vị trí quy định của khoa (có lót túi nilon ở trong)

  b- Tập trung, phân loại rác từ các buồng bệnh, buồng thủ thuật vào thùng rác chung của khoa.

  c- Buộc túi ni lon khi rác đầy 2/3 túi và dán nhãn, ghi rõ tên khoa trên nhãn.

  d- Thu gom bỏ rác vào thùng không để rác rơi vãi ra ngoài.

  e. Cọ rửa thùng rác hàng ngày

  5. Bảo quản tài sản trong phạm vi được phân công.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của y tá (điều dưỡng) trưởng khoa.