Giải bóng chuyền kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng miền Nam

10:26:20 13/02/2013

Chiều ngày 26/4/2013 Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước tổ chức giải bóng chuyền cho các chi đoàn trong Bệnh viện  kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nanm thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/3013) và hưởng ứng ngày quốc tế lao động 01/05/2013