Chức Năng Và Nhiệm Vụ
  06:45:00 28/07/2014
  Phòng Công nghệ thông tin

  TRƯỞNG PHÒNG

  KS PHAN VĂN ĐIỀN

   

   

   

  Hình Thành

  - Được thành lập theo Quyết định số 875/QĐ-SYT, ngày 11 tháng 7 năm 2014 giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau . Và đi vào hoạt động ngày 28 tháng 7 năm 2014

  Chức năng:

  Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

  Nhiệm vụ: 

  - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, trình Giám đốc phê duyệt.

  - Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  - Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.

  - Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với các cơ quan - Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan.

  - Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

  - Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bệnh viện.

  - Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin của bệnh viện.

   

  Thành tích : 

  01 Phan Văn Điền

  101/01/202031/12/2020Giấy khenĐạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2020
   
  201/01/202031/12/2020Giấy khenHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
   
  301/01/201931/12/2019Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiêm vụ công tác năm 2019
   
  401/01/201931/12/2019Giấy khenHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
   
  501/01/201831/01/2018Giấy khenHoàn thành tốt nhiệm vụ công đoàn năm 2018

   

  601/01/201831/12/2018Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiêm vụ công tác năm 2018
   
  701/01/201831/12/2018Giấy khenHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
   
  801/01/201731/12/2018Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác từ năm 2017 đến năm 2018
   
  901/01/201731/12/2017Bằng khenHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2017

  1001/01/201731/12/2017Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiêm vụ công tác năm 2017
   
  1101/01/201631/12/2016Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016
   
  1201/01/201631/12/2020Giấy khen cấp quận/huyệnĐạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất nhiệm vụ" 05 năm liền (2016-2020) Đảng
   
  1301/01/201531/12/2015Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015
   
  1401/01/201531/12/2015Giấy khenHoàn thành tốt nhiệm vụ Công đoàn năm 2015
   
  1501/01/201431/12/2014Giấy khenHoàn thành tốt nhiệm vụ Công đoàn năm 2014
   
  1601/01/201331/12/2013Lao động tiên tiếnHoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013
   
  1701/01/201231/12/2012Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2012
   
  1801/01/201127/03/2015Giấy khenĐã có nhiều thành tích trong phong trào yêu nước từ năm 2011-2015
   
  1901/01/201131/12/2011Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011
   
  2001/01/201031/12/2010Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010
   
  2101/09/200931/12/2009Chiến sĩ thi đua cơ sởHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2009