NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA
  00:23:00 12/04/2013

   

   

   

   

  Tập thế khoa Dinh Dưỡng Tiếc Chế

   

  I./ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KHOA DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ:

         Căn cứ Quyết định số: 118/QĐ-SYT. Quyết định của Gíam  đốc Sở Y tế Cà Mau về việc thành lập các phòng khoa Bệnh Viện Đa Khoa Khu vực Cái Nước thuộc Sở y tế Cà Mau ngày 30 tháng 9 năm 1999. Khoa được hình thành và hoạt động từ năm 1999 cho đến nay.

   

  II./ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA KHOA:

        - Tổ chức thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện theo các quy định hiện hành và hỗ trợ dinh dưỡng (đường ruột, đường tĩnh mạch) cho người bệnh tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

        - Khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh.

        - Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.

        - Kiểm tra chất lượng dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm đối với đơn vị chế biến và cung cấp suất ăn, dịch vụ ăn, uống trong bệnh viện.

        - Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm.

        - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.

  1. Nhân lực

   - Trưởng khoa:       BS Tạ Thị Liên      

   - Phó khoa:            HS Nguyễn Kim Diện

   - 01 KTV nấu ăn:    Qúach Minh Sua

   - 03 nhân viên phục vụ và chuyên chở thức ăn                  

  1. Chức năng – nhiệm vụ:

     

  III./ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

         Từ khi thành lập đến nay khoa Dinh dưỡng, tiết chế đã đạt được những thành tích như sau:

           + Năm 2009 Giấy biểu dương tập thể khoa

           + Năm 2010 Giấy khen tập thể lao động tiên tiến

   

   

   

  NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CHUNG CỦA TRƯỞNG KHOA

   

  Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng khoa chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện các hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

   I. NHIỆM VỤ:

  1. Căn cứ kế hoạch của bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Kiểm tra đôn đốc các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức và làm theo lời dạy của Bác Hồ "Lương y phải như từ mẫu".

  3. Tổ chức chỉ đạo các thành viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ của khoa và Quy chế bệnh viện.

  4.Tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa và các lớp học do giám đốc phân công.

  5. Làm nghiên cứu khoa học; sơ kết ,tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn và quản lý.

  6. Hướng về cộng đồng tổ chức chỉ đạo mọi thành viên trong khoa tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu và chỉ đạo tuyến dưới.

  7. Kiểm tra sát sao việc thực hiện Quy chế bệnh viện, Quy định kĩ thuật bệnh viện; Quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế, các trang bị thông dụng và việc thực hiện vệ sinh và bảo hộ lao động.

  8. Định kì sơ kết, tổng kết công tác báo cáo giám đốc; những diễn biến bất thường, đột xuất phải báo cáo ngay.

  II. QUYỀN HẠN:

  1.Chủ trì giao ban khoa hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

  2.Chủ trì các buổi hội chẩn, các buổi kiểm thảo tử vong ở khoa hoặc liên khoa.

  3. Bố trí nhân lực trong khoa cho phù hợp với công việc.

  4. Chỉ định các phương pháp chẩn đoán, điều trị, sử dụng thuốc, chăm sóc người bệnh toàn diện, xử lý các trường hợp bất thường cho các người bệnh trong khoa.

  5. Kí các giấy tờ cho người bệnh vào viện, chuyển khoa, ra viện, chứng nhận tình trạng sức khoẻ (chưa đến mức phải giám định) cho người bệnh, duyệt người bệnh ra viện.

  6. Nhận xét các thành viên trong khoa, kể cả học viên thực tập về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, khả năng chuyên môn, báo cáo giám đốc bệnh viện xét đề bạt, đào tạo, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật.

   

  TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG

   

  Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa dinh dưỡng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

   

  I. NHIỆM VỤ:

  1 Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa dinh dưỡng và quy chế chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

  2. Tổ chức, sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn và hợp lí để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng theo bệnh lí và vệ sinh an toàn thực phẩm.

  3. Xây dụng các chế độ ăn uống phù hợp với bệnh lí.

  4. Đảm bảo chế độ ăn uống theo bệnh lí và chế độ ăn thường cho người bệnh theo yêu cầu của các khoa lâm sàng.

   

  5. Kiểm tra việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về chế biến thực phẩm bảo đảm chất lượng và vệ sinh dinh dưỡng.

  6. Tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong bệnh viện

  II. QUYÊN HẠN:

  1. Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa.

  2. Có quyền đình chỉ việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và không đúng chế độ ăn uống bệnh lí.

   

  BÁC SĨ DINH DƯỠNG

   

  Bác sĩ dinh dưỡng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

  I. NHIỆM VỤ:

  1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa dinh dưỡng, quy chế xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm.

  2. Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về công việc được phân công.

  3. Thực hiện chế độ án uống bệnh lí theo y lệnh

  4. Đảm bảo chế độ vệ sinh an toàn thực phẩm.

  5. Tham gia giáo dục vệ sinh về dinh dưỡng.

  6 Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên theo sự phân công của trưởng khoa.

  7. Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa

  8. Tham gia bội chẩn và kiểm thảo tử vong khi có yêu cầu

  9. Tham gia chỉ đạo tuyến dưới về dinh dưỡng

  10. Thực hiện nghiêm chỉnh vệ sinh bảo hộ lao động.

  II. QUYỀN HẠN:

  1. Xây dựng chế độ ăn uống bệnh lí cho từng loại bệnh

  2. Kí duyệt chế độ thực đơn theo đề nghị của các khoa lâm sàng.

  3. Tạm thời đình chỉ sử dụng thực phẩm không đúng chế độ ăn uống bệnh lí và không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và báo cáo trưởng khoa giải quyết.

   

   

  ĐIỀU DƯỠNG (KỸ THUẬT VIÊN) TRƯỞNG KHOA DINH DƯỠNG, TIẾT CHẾ 

  - Nhiệm vụ:

  • Thực hiện nhiệm vụ chung của Điều dưỡng trưởng khoa.

  Giúp Trưởng khoa tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa và duy trì hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng, tiết chế.

  • Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về dinh dưỡng, tiết chế cho người bệnh, an toàn thực phẩm trong bệnh viện.
  • Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

  - Quyền hạn:

  • Có quyền như các Điều dưỡng trưởng khoa khác.

  Nhắc nhở và yêu cầu các cá nhân, tập thể thực hiện quy định về an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh trong bệnh viện.

    NHIỆM VỤ CỦA KỸ THUẬT VIÊN NẤU ĂN

  • Bảo quản thực phẩm an toàn.
  • Bảo đảm vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ chế biến, dụng cụ đựng thực phẩm sau mỗi lần sử dụng.
  • Chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn thực phẩm.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa

   NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN PHỤC VỤ VÀ CHUYÊN CHỞ THỨC ĂN

  • Đựng suất ăn cho người bệnh trong các dụng cụ đựng có nắp.
  • Vận chuyển suất ăn bằng các xe chuyên dùng đưa thức ăn tới tận các khoa
  • Bàn giao suất ăn cho Điều dưỡng viên phụ trách dinh dưỡng của khoa và có sổ giao nhận đầy đủ
  • Vệ sinh các phương tiện vận chuyển suất ăn sau mỗi lần vận chuyển, bảo đảm các dụng cụ chứa đựng thức ăn và các xe đẩy được vệ sinh, lau sạch hàng ngày