Bảng Giá Thuốc

22:08:00 09/03/2017
STTTEN_THUOCDON_VI_TINH DON_GIA QUYET_DINH
1Somatosanlọ 750,000 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
2Thuốc uống lục vị ẩmchai 27,000 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
3LOVENOX 40mg Inj B/ 2 syringes x0,4mlBơm Tiêm 85,381 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
4Buvac Heavyống 23,848 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
5Tenofovir Stada 300mgviên 28,000 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
6CLORAMPHENICOL 0,4%lọ 2,321 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
7RHYNIXSOLlọ 3,095 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
8Phosphalugelgói 3,751 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
9Thấp khớp Nam Dượcviên 2,190 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
10Chè trĩ BTIKGgói 19,900 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
11Acetylcysteinống 186 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
12CEVIT 500ống 1,468 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
13Esomeprazol Stada 40mgviên 7,300 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
14Oriphosphagói 980 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
15SCOLANZOviên 4,900 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
16Colitisviên 2,500 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
17Phosphalugelgói 3,751 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
18Thấp khớp Nam Dượcviên 2,190 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
19PMS- Bactamox 1gviên 9,500 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
20AUGXICINE 500 / 62,5mggói 2,835 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
21CEVIT 500ống 1,468 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
22Milrixaống 97,000 900/QĐ-SYT(12/12/2016)
23Me2B Injectionống 16,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
24PMS-Pregabalinviên 16,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
25VITAMIN K1 10mg/mlống 2,250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
26Neutrivit 5000ống 8,988 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
27Kingdomin-vita Cviên 760 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
28Amoxicilin 250mggói 669 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
29Augbidillọ 16,296 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
30Bicebid 200viên 1,218 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
31Biceflexin powdergói 776 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
32Bicebid 100viên 819 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
33Augbidil 1gviên 2,751 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
34Ampicilin 1Glọ 4,389 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
35Bicebid 200viên 1,218 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
36Bicebid 100viên 819 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
37Supzolinlọ 22,974 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
38Bifumax 750lọ 12,474 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
39Bironem 1glọ 92,904 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
40Bikozoltube 3,696 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
41Biragan 500viên 840 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
42Biragan 150viên 1,491 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
43Bikozoltube 3,696 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
44Bidinatec 10viên 210 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
45Soli-medon 40lọ 13,587 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
46Bidisubtilisgói 399 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
47Orapticlọ 20,496 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
48Soli-Medon 125lọ 54,474 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
49BDFGlamicviên 273 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
50Waisanviên 420 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
51Lefloinfusiontúi 248,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
52Dalekine 500viên 2,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
53Waisanviên 420 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
54Garnotalviên 263 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
55Meloxicam 15mg/1,5mlống 5,686 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
56Nước cất tiêmống 643 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
57Argyrol 1%lọ 10,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
58Dacolfortviên 763 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
59Danapha-Telfadinviên 1,575 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
60Neuropyl 3gống 9,580 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
61Ranitidin 50mg/2mlống 4,160 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
62Metoranống 1,478 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
63Klamentin 1gviên 9,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
64Kefcin 125gói 1,250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
65Medskin Clovir 400viên 893 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
66Celosti 100viên 557 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
67Mebilax 15viên 1,050 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
68Cotilamtube 7,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
69Hapacol 250viên 1,733 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
70Hapacol 150gói 1,365 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
71Hapacol sủiviên 1,617 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
72BisacodylDHGviên 275 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
73Voltaren Tab 75mg 10x10'sviên 6,185 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
74Lipovenoes 10% PLR 250ml 10'schai 90,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
75Ceclor Sus 125mg 30mllọ 50,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
76Xorimax Tab 250mg 10'sviên 6,930 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
77Fresofol 1% Mct/Lct Inj 20ml 5'sống 55,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
78XATRAL XL 10mg B/ 1bls x 30 Tabsviên 15,291 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
79CORDARONE 150mg/3ml Inj B/ 6 Amps x 3mlống 30,048 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
80Succipres Tab 50mg 3x10'sviên 3,338 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
81Adalat Cap 10mg 30'sviên 2,253 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
82Coversyl Tab 5mg 30'sviên 5,650 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
83Lescol XL Tab 80mg 2x14'sviên 14,667 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
84Diovan Tab 160mg 2x14'sviên 16,640 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
85Actapulgite Sac 3g 30'sgói 3,157 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
86NO-SPA Inj 40mg/2ml B/ 25 amps x 2mlống 5,306 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
87ENTEROGERMINA B/ 2bls x 10 Ampsống 5,765 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
88Smecta (Orange-Vanilla) Sac 30'sgói 3,475 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
89Espumisan Cap 40mg 2x25'sviên 838 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
90Espumisan Cap 40mg 2x25'sviên 838 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
91Medrol Tab 16mg 30'sviên 3,672 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
92Solu-Medrol Inj 40mg 1'slọ 33,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
93Flixotide Evohaler Spray 125mcg 120doselọ 106,462 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
94Otrivin 0.1% Dro 10ml 1'slọ 41,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
95Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 10x5mllọ 70,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
96DOGMATIL 50mg B/1bl x 30 Capsviên 3,368 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
97Ventinatgói 4,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
98Gastevin 30mgviên 9,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
99Human Albumin Octapharma 20%chai 689,850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
100MEPOLYlọ 37,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
101MELEVOlọ 30,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
102METHIONINviên 147 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
103ADAZOLviên 1,680 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
104AZIEFTI 500mgviên 3,150 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
105NYSTATIN 25000IUgói 945 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
106EFTIMOL 8viên 378 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
107DECOLICviên 368 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
108AKFEDIN 120viên 577 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
109SULPIRIDviên 126 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
110SMECGIMgói 1,050 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
111AKFEDIN 180viên 798 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
112AGINEURINviên 300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
113MAXXNEURO 75viên 1,938 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
114NEOTAZIN MRviên 460 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
115BABUROLviên 1,190 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
116MAXXNEURO 75viên 1,938 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
117MAXXVITON 1200viên 950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
118SOSVOMIT 8viên 8,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
119SOSVOMIT 8viên 8,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
120Fluconazoleviên 3,190 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
121Anyfenviên 2,490 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
122Anyfenviên 2,490 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
123Vitamin PPviên 165 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
124Tinidazolviên 374 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
125Erythromycinviên 1,185 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
126Kaflovoviên 794 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
127Nergamdicinviên 709 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
128Kamoxazolviên 475 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
129Ibuprofenviên 224 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
130Atenololviên 138 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
131Isosorbidviên 332 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
132Kavasdin 5viên 94 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
133Kavasdin 10viên 357 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
134Kavasdin 5viên 94 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
135Bisoprololviên 328 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
136Captoprilviên 88 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
137Panactol Codein plusviên 548 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
138Enalaprilviên 82 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
139Losartanviên 344 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
140Atorvastatin 10viên 178 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
141Atorvastatin 20viên 268 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
142Colchicinviên 218 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
143Cytanviên 614 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
144Lansoprazolviên 348 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
145Piroxicamviên 159 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
146Atorvastatin 20viên 268 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
147Kagasdineviên 157 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
148Kanausin ( Tên cũ Primezane)viên 100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
149Methylprednisolon 16viên 886 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
150Methylprednisolon 4viên 305 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
151Hydrocolacylviên 120 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
152Thelizinviên 62 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
153Fefasdin 60viên 312 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
154Rotundin 30viên 300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
155Rotundin 60viên 545 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
156Bromhexinviên 33 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
157Lidocain 40mg/ 2mlống 503 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
158Midaclo 500viên 2,793 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
159Cefadroxil 500mgviên 788 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
160Cephalexin 500mgviên 703 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
161Midaxin 300viên 2,982 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
162Midaxin 300viên 2,982 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
163Cefradin 500mgviên 1,145 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
164Cendromid 100viên 1,378 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
165Cefodomid 200viên 2,098 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
166SULCILAT 250mg/5mlchai 110,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
167GROMENTINgói 4,480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
168NOVOXIME-500viên 1,170 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
169STERILISED WATER FOR INJECTION BPống 1,236 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
170LOSIUM 50viên 1,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
171JOCET-10viên 260 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
172TELI 40viên 1,280 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
173TELI 80viên 2,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
174ST-PASElọ 905,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
175LORFASTviên 480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
176MACTAXIM 100 DTviên 1,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
177CEFPODOXIME PROXETIL TABLETS 200MGviên 4,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
178OMEMAC 20viên 390 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
179Dung dịch MILIANchai 6,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
180SaVi Acarbose 50viên 1,970 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
181Savi Eperisone 50viên 1,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
182SaViDiminviên 1,490 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
183FexodineFast 180viên 2,690 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
184SaVi Montelukast 10viên 2,950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
185GABANTIN 300viên 2,480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
186PERGLIM 1viên 900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
187PERGLIM 1viên 900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
188PANFOR SR-500viên 1,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
189FORAIR 125lọ 116,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
190FORAIR 250lọ 139,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
191Enpovid A,Dviên 182 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
192Ephedrin hydroclorid 10mg/1mlống 3,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
193Norepine 1mg/ml 4mlống 62,349 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
194Seaoflura 250mlchai 2,156,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
195Seaoflura 250mlchai 2,156,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
196Glyceryl Trinitrate-Hameln 1mg/ml 10mlống 72,975 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
197Diazepam 10mg/2mlống 4,480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
198Folacidviên 189 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
199Besfobenviên 1,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
200Felodil ERviên 2,980 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
201Mypara ERviên 1,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
202Mypara Extraviên 1,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
203Phocodex 10mgviên 514 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
204Acenocoumarol 4viên 2,480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
205Fenilhamống 10,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
206Furosemidum Polpharma 10mg/ml 2mlống 4,683 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
207Thiazifarviên 168 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
208Omeprem 20viên 2,480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
209Pantoseclọ 28,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
210Razopralviên 441 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
211Souzalviên 1,050 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
212Simaconeviên 899 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
213Simaconeviên 899 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
214Rectiofar 5mlống 2,247 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
215Fleet Enema 133mlchai 53,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
216Zinbebechai 25,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
217Isiflura 100mlchai 320,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
218Acetazolamidviên 735 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
219Isiflura 250mlchai 670,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
220Tibandexchai 17,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
221Ofostống 3,129 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
222Ofostống 3,129 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
223Diazepam 5mgviên 205 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
224Sumko 20mgviên 4,450 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
225Lobonxolviên 900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
226Lipofundin MCT/LCT 20% 100mlchai 145,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
227Ephedrine Aguettant 30mg/mlống 57,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
228Dung dịch tiêm Midaniumống 15,390 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
229Heparin 25000UI/5mllọ 103,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
230Diazepam Injection BP 10mg/2mlống 6,930 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
231Biotax 2g IVlọ 58,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
232Vancomycin Normon 500lọ 63,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
233Paracetamol B.Braun 1g/100mlchai 43,560 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
234Etomidate Lipuro 20mg/10mlống 120,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
235Dopamin Hydrochloride USP 40mg/mlống 19,450 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
236Poltram 100mg/2mlống 13,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
237AMOXYCILIN 250mgviên 311 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
238AMOXYCILIN 500mgviên 473 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
239Suxamethonium Chloride 100mg/2mlống 16,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
240Seduxen 5mgviên 600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
241NYSTATIN 500.000UIviên 600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
242AUGXICIN 500 / 62,5mggói 2,835 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
243NEFOPAMống 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
244CEFUROXIM 500mgviên 2,415 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
245CEPHALEXIN 250mgviên 423 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
246DOXYCYCLIN 100mgviên 289 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
247ASPIRIN 81mgviên 89 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
248FUROSEMIDE 20mg/2mlống 1,768 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
249DEXAMETHASON 4mg/1mlống 1,163 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
250EFFETALVIC 150gói 471 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
251EFFETALVIC 250gói 514 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
252PROMETHAZIN 2%tube 5,526 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
253ZINOPRODYviên 268 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
254Orenkoviên 1,208 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
255Travinat 250mgviên 1,396 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
256Travinat 500mgviên 2,488 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
257CEFACLOR 250 mgviên 1,450 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
258CEFIXIM UPHACE 100gói 1,180 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
259Viên nang Kupitralviên 9,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
260Zanedip 10mgviên 8,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
261Dobutamine Panpharma 250mg/20mllọ 60,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
262Albisviên 8,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
263Ceftriaxone Panpharmalọ 20,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
264PARACETAMOL 500MGviên 82 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
265SOTRAPHAR- NOTALZINviên 102 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
266VITAMIN C 500MGviên 106 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
267METRONIDAZOLviên 112 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
268POVIDON 10%chai 8,590 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
269POVIDON 10%chai 3,070 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
270CIMETIDINEviên 210 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
271ALVERIN 40MGviên 109 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
272SORBITOL 5Ggói 368 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
273CLORPHENIRAMIN MALEAT 4MGviên 28 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
274Asakoyaviên 5,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
275Ceftibiotic 1000lọ 52,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
276Tenamyd-cefotaxime 2000lọ 24,400 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
277Tenamyd-ceftazidime 2000lọ 47,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
278Tenamyd-cefotaxime 1000lọ 9,470 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
279Ketoconazol 10gtube 5,320 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
280VITAMIN B6 250viên 317 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
281VITAMIN C 250viên 129 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
282PMS-BACTAMOX 750MGviên 6,730 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
283MEDOCLOR 250MGviên 8,740 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
284PMS - IMEDROXIL 500MGviên 2,016 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
285MELOXICAM 15viên 128 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
286MEBUFEN 750viên 6,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
287IRBESARTAN 150MGviên 3,255 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
288VACOOMEZ 40viên 353 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
289VACOOMEZ 40viên 353 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
290VACOOMEZ S 20viên 628 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
291DIOSMECTITgói 862 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
292SAVI URSO 300viên 7,970 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
293MEPHENESIN 500viên 259 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
294SAVI DONEPEZIL 5viên 5,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
295CETAZINviên 53 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
296METOVANCEviên 2,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
297MADOLORAviên 1,400 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
298AMBRONviên 197 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
299TERP-COD 5viên 187 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
300CEFIXIME MKP 50gói 4,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
301QUINCEF 125viên 3,490 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
302KOZERALviên 1,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
303NISTENviên 3,490 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
304HUNTELAARviên 3,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
305HORNOLviên 3,790 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
306ENTERPASSviên 1,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
307Erymekophargói 1,235 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
308Rutin -Vitamin Cviên 195 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
309Mebendazole 500mgviên 1,492 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
310Vitamin B1 250mgviên 395 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
311Aspirin pH8viên 333 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
312Neo-Gynoternan (Viên đặt PK)viên 2,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
313Rodilarviên 148 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
314Medoclor 500mgviên 16,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
315Resines 5mgviên 760 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
316NEGACEF 250viên 5,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
317Furosemideviên 144 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
318Irprestan 150mgviên 2,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
319Acilesol 20mgviên 12,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
320Doropycin 750.000 IUgói 1,138 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
321Ofmantine-Domesco 625mgviên 2,030 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
322Zinmax-Domesco 250mgviên 1,389 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
323Dodacinviên 3,917 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
324Dorocardylviên 273 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
325Dofluzolviên 297 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
326Domever 25mgviên 888 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
327Domepa 250mgviên 690 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
328Allopurinolviên 392 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
329Ranitidin 300mgviên 405 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
330Dorocron - MRviên 549 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
331Glucofine 500mgviên 168 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
332Glucofine 500mgviên 168 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
333Dopolys-Sviên 2,650 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
334Glucofine 850mgviên 240 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
335Glucofine 1000mgviên 566 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
336Glucofine 500mgviên 168 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
337Glucofine 850mgviên 240 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
338Glucofine 850mgviên 240 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
339Terdein Fviên 390 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
340Glucofine 1000mgviên 566 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
341Esomezgói 366 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
342AMCEFALlọ 20,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
343DYSTEKI 2Glọ 83,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
344KOCEIM INJlọ 19,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
345INFULGANchai 24,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
346CLIDACIN/VIANEXống 97,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
347THERESOLgói 1,650 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
348Aronatboston Plusviên 19,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
349FLOXAVALviên 28,368 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
350EFFER-PARALMAX CODEIN 10viên 1,780 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
351Pizulenlọ 176,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
352Mocetrollọ 44,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
353Ciprofloxacin - hameln 2mg/mllọ 57,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
354Benzilum 10mgviên 1,090 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
355Nivalin 5mg/mlống 84,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
356ALSIFUL S.R Tablets 10mgviên 7,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
357NICOMEN Tablets 5mgviên 3,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
358BUDESONIDE Teva 0,5mg/2mlống 12,950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
359ACICLOVIRviên 374 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
360NO-TON F.C Tablets 500mg "Standard"viên 3,940 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
361ACICLOVIR MEYERviên 1,099 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
362LOSARTAN 25viên 259 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
363MEYERATOR 40viên 1,470 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
364Anesiaống 50,949 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
365Thromiz-500viên 6,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
366Ulemac-40viên 3,149 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
367Domstalviên 779 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
368TRIBUTELviên 990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
369Ringer lactatechai 7,190 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
370Ringer Lactatechai 7,190 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
371Vitamin B6 Kabi 100mg/1mlống 683 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
372Levetstad 500viên 11,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
373Goldcefolọ 21,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
374Gentamicin Kabi 40mg/mlống 1,040 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
375Gentamicin Kabi 80mg/2mlống 1,155 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
376Orafixim 100gói 1,640 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
377BASULTAMlọ 188,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
378Quafa-Azi 250mgviên 2,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
379Scanax 500viên 820 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
380Ciprofloxacin Kabichai 18,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
381Partamol Tab.viên 250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
382Paracetamol Kabi 1000chai 21,110 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
383Effer-paralmax extraviên 1,760 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
384Captopril Stada 25mgviên 490 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
385Losartan Stada 50mgviên 2,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
386Nifedipin T20 Stada retardviên 560 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
387Valsartan Stada 80mgviên 5,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
388Rosuvastatin Stada 10mgviên 5,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
389Nilofactống 7,400 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
390Povidon iod 10% 500mlchai 42,620 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
391Cimetidin Kabi 300ống 2,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
392Dogedogelgói 2,160 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
393Goldesomeviên 9,280 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
394Staclazide 30MRviên 950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
395Metformin Stada 500mgviên 670 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
396Aarmol 100mlchai 16,380 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
397Quibayống 10,080 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
398Golddicronviên 2,604 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
399Tedavichai 148,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
400Napepsinviên 1,344 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
401Surotadinaviên 6,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
402Trimpol MRviên 2,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
403Renapril 5mgviên 538 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
404Actelsar 80mgviên 11,280 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
405Amapirid 4mgviên 416 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
406Amapirid 4mgviên 416 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
407CELETRANlọ 11,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
408Blociviên 10,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
409JOINTCERINviên 3,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
410Ebasitinviên 3,385 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
411Hyoscin Butylbromide Injection BP 20mgống 8,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
412Kortimedlọ 9,680 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
413Ficemix 400viên 4,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
414Amlaxopin 10mgviên 1,514 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
415Biosubtyl-IIviên 800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
416Topernak 150viên 703 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
417Buto-Asmabình 59,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
418Mezapizin 10viên 735 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
419Dros-Taviên 289 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
420Mezapizin 10viên 735 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
421Rebastricviên 2,289 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
422Basethyroxviên 693 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
423Cefepime Gerda 1glọ 168,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
424Cefepime Gerda 2glọ 254,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
425Chimitol vaginal tabletviên 50,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
426Pms-Rosuvastatinviên 3,795 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
427Mezamazolviên 882 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
428Pms-Pantoprazolelọ 55,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
429Egilokviên 2,245 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
430Diamisu-70+30 10mllọ 125,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
431Combiwave SF 125lọ 128,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
432Calci D-Hasanviên 1,197 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
433Migomikviên 1,950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
434Imidu 60mgviên 1,470 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
435Ambelin 5mgviên 268 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
436BiHasal 5viên 914 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
437Enamigal 5mgviên 378 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
438Nifedipin Hasan 20 Retardviên 588 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
439Spinolac 50mgviên 1,680 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
440Gelactivegói 2,394 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
441Predsantyl 16mgviên 2,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
442Mibezin 10mgviên 380 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
443Predsantyl 4mgviên 840 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
444Ketosan - Capviên 798 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
445Risdomibe 2mgviên 1,449 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
446Risperidon 2viên 840 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
447Glisan 30 MRviên 554 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
448CEFDINAgói 7,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
449CEFDINAgói 7,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
450TRIMOXTAL 250/250gói 8,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
451METAZYDYNAviên 1,400 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
452FIBROFIN -145viên 5,850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
453GINKGO 3000viên 5,950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
454BUPIVACAINE AGUETTANT 5MG/ML x 20ML B/10lọ 42,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
455Metronidazol 100mlchai 9,250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
456Mobic Inj. 15mg/1,5mlống 22,761 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
457Gyno-pevaryl Depotviên 34,350 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
458Mobic 15mg Tab 20's (Greece)viên 16,189 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
459Recormon 2000IU InjBơm Tiêm 229,355 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
460Tanganil Inj. 500mg/5mlống 13,698 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
461Buscopan Tab. 10mg B/100viên 1,120 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
462Duphalac Syr. 15mlgói 2,728 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
463Duphaston Tab.10mgviên 6,816 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
464Insulatard Inj. 100IU/ml x 10mllọ 139,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
465Merislon Tab. 12mgviên 2,130 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
466Mixtard 30 Inj. 100IU/ml x 10mllọ 139,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
467Serc 8mg Tab.viên 1,701 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
468Myonal Tab. 50mgviên 3,416 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
469Theostat L.P. Tab. 100mgviên 1,636 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
470Berodual 10ml MDI (HFA)bình 132,323 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
471Theostat L.P. Tab. 300mgviên 2,579 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
472Diclovatviên 12,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
473BE-STEDY 24viên 3,780 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
474OLESOMchai 43,450 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
475Clarisol-250viên 2,420 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
476Dex-Tobrinlọ 45,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
477Elariaống 7,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
478Ipolipid 600mgviên 4,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
479Tyrozet forte 850/5mgviên 1,750 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
480AUSTEN-Sviên 530 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
481TANAGIMAXviên 1,350 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
482Hyperzeprin 5viên 4,780 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
483Clanzacrviên 6,940 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
484Devitoc 200mgviên 4,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
485AIR-X TAB, HƯƠNG VỊ CAMviên 525 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
486AIR-X DROPSchai 19,214 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
487Avensa LAviên 6,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
488Luvinsta 80mgviên 12,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
489Amebismochai 65,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
490Siro Snapcefchai 29,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
491Ostovel 75viên 51,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
492SHINPOONG CEFAXONElọ 16,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
493Sinrodanống 8,400 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
494CANCETILviên 1,680 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
495CANCETILviên 3,570 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
496LOXFENviên 1,470 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
497LOXFENviên 1,470 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
498SPLOSTALviên 6,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
499TIRAMviên 1,575 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
500Eurocaljiumviên 1,790 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
501Lapoceviên 2,340 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
502Mumcalống 3,998 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
503Jinmigittúi 145,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
504Biviantacviên 1,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
505Novahexin 5 mlống 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
506Chỉ thực tiêu bĩ – fviên 1,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
507CENDITANviên 1,575 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
508Busalpain - Tiêu viêm giảm đauviên 2,020 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
509Bài thạchviên 1,350 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
510Chè trĩ BTIKGgói 26,450 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
511Tobidexlọ 8,098 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
512TOBCOL - DEXlọ 7,833 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
513MAGNESIUM-VITAMIN B6viên 126 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
514MAXDAZOLviên 777 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
515AGIFIVITviên 250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
516Galvus MET Tab 50mg/500mg 6x10'sviên 9,274 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
517Dianorm-Mviên 3,087 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
518Dorogyne Fviên 1,950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
519Dozoltacviên 205 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
520Panactol Enfantviên 93 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
521Molingasviên 2,790 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
522Levogoldstúi/chai 274,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
523Fanlodotúi/chai 85,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
524Goldvoxintúi/chai 93,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
525Gliovan-Hctz 160/25viên 8,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
526CoMiaryl 2mg/500mgviên 2,499 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
527Psm- Bactamox 1gviên 9,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
528Skdol baby fort 150/1mggói 966 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
529Skdol baby fort 250/2mggói 987 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
530MEZAPULGITgói 1,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
531Bipisynlọ 11,781 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
532Cefotaxone 1glọ 6,468 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
533LACBIOSYNgói 790 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
534Tenoxicam 20mgống 9,198 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
535Klamentin 250gói 3,990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
536Klamentin 500gói 5,990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
537Bofit Fviên 376 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
538ENTEROGERMINA B/ 1bl x 12 Capsviên 3,958 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
539Exforge HCT Tab 5mg/160mg/12.5mg 4x7'sviên 18,107 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
540Nebilet Tab 5mg 14'sviên 8,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
541DBL Octreotide Inj 0.1mg/ml 5'slọ 147,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
542Surmenalitviên 2,550 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
543Mecolzineviên 8,850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
544EBOSTviên 4,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
545DESLORATADINviên 315 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
546AGIMOL 325gói 665 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
547Spiramycin 3 MIUviên 2,475 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
548Meloxicamviên 65 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
549Piracetamviên 214 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
550Ranitidinviên 225 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
551Domperidonviên 64 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
552Domperidonviên 64 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
553Gikaninviên 359 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
554Cefodomid 100gói 1,740 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
555Cinnarizinviên 46 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
556Midazoxim 1glọ 23,394 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
557Ofloxacin 0,3%lọ 4,180 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
558ONDANSETRON-HEMELN 2mg/ml INJECTIONống 38,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
559CARDIJECTlọ 48,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
560Pethidine-Hameln 50mg/ml 2mlống 15,750 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
561Myvita Calcium 500viên 1,190 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
562Levonor 1mg/mlống 31,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
563Cerebrolysin 10mlống 102,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
564Feelnorviên 525 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
565Methyldopa 250viên 1,680 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
566Trimebutinviên 349 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
567SOTRAPHAR- NOTALZINviên 65 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
568DD OXY GIÀ 10 THỂ TÍCHchai 1,307 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
569VACOMUC 100gói 402 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
570SACENDOL Egói 382 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
571Lysinkid - Ca (chai 30ml)chai 23,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
572Celecoxibviên 439 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
573Celecoxibviên 439 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
574AXCEL FUNGICORT CREAMtube 27,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
575CYCLONAMINEviên 6,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
576MILRINONE 1mg/mlống 1,600,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
577Paratriam 200mg Powdergói 2,050 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
578Goldesomeviên 12,250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
579Silymarin 70mgviên 480 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
580Nivalin 5mgviên 21,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
581Itamekacinống 8,750 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
582Betahistine Bluepharmaviên 3,045 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
583PTUviên 357 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
584Zeefora injlọ 43,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
585Cefoxitin Gerda 1glọ 156,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
586Mibezisol 2,5gói 2,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
587Labaviegói 2,205 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
588Twynsta Tab. 40mg/5mgviên 12,482 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
589NovoMix 30 Flexpen 100U/ ml x 3mlcây 227,850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
590CEFOXITINE GERDA 2Glọ 242,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
591MAGNESIUM SULPHATE PROAMP 0,15g/ml B/50ống 6,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
592Duratocin 100Mcg/mlống 398,036 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
593Zafularviên 2,649 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
594Fumagate - Fortgói 3,998 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
595Detyltatylviên 150 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
596CANCETIL PLUSviên 4,725 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
597Prodnerviên 2,050 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
598Khu Phong Trừ Thấpchai 31,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
599Dưỡng cốt hoàngói 3,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
600Quy tỳviên 1,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
601OP. LIZviên 630 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
602Khu phong trừ thấpviên 800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
603TIBIDINEviên 1,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
604Fitôcoron – fviên 950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
605Diệp hạ châu TPgói 3,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
606Viegan-Bviên 882 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
607Hoạt huyết dưỡng nãoviên 225 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
608BÁT TRÂN HOÀN OPCviên 308 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
609Phong tê thấpchai 27,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
610Độc hoạt tang ký sinhviên 850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
611Cao Phong thấpchai 30,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
612THẬP TOÀN ĐẠI BỔ HCviên 263 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
613Bổ khí thông huyết - BVPviên 1,080 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
614Cerecapsviên 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
615Rheumapain - fviên 900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
616Ngân kiều giải độc – fviên 800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
617Kim tiền thảoviên 315 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
618Didalaviên 2,499 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
619MIMOSA Viên an thầnviên 1,155 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
620Linh chi – fviên 1,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
621Hữu quy phươngviên 1,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
622FENGSHI-OPC Viên phong thấpviên 840 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
623Marathoneviên 987 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
624Hương sa lục quânviên 850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
625Bổ trung ích khí – fviên 975 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
626Bổ trung ích khíống 4,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
627INBERCO Viên đại tràngviên 1,260 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
628Thuốc tiêu trĩ Safinarviên 4,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
629Nam Dược Nhuận Tràng Khangviên 2,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
630TIEUKHATLING CAPSviên 2,970 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
631Cảm cúm – fviên 1,150 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
632VIÊN NANG CỬU TỬ BỔ THẬNviên 6,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
633An thần bổ tâm - fviên 890 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
634VIÊN BỔ MẮTviên 975 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
635Bát vịviên 850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
636PV Xoangviên 1,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
637Lục vị – fviên 750 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
638Tuzaminviên 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
639HOA ĐÀ TÁI TẠO HOÀNgói 9,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
640THUỐC HO NGƯỜI LỚN - OPCchai 23,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
641Cốm Dạ - Tá TW3gói 13,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
642Nalsaracviên 350 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
643Meconer 500mcgviên 546 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
644Piascledineviên 12,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
645Vitamin K1 1mg/1mlống 2,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
646DBL Oxaliplatin Inj 50mg/500mg 500mg 1'slọ 514,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
647Exforge tab 5mg/ 80mg 2x14'sviên 9,987 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
648LACTACYD BB B/ 1 Bottle x 250mlchai 46,399 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
649MESECAlọ 96,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
650Kaldyumviên 1,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
651URSOLISINviên 15,950 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
652LANTUS Solostar 100IU/ml B/ 5 pens x 3mlBút 277,999 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
653Scilin Nlọ 142,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
654Combilipid Peri Inj 1440mltúi 447,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
655Thuốc tiêm Cefuroximelọ 19,750 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
656NIKP – Fosfomycin Capsules 500mgviên 17,997 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
657Tamifine 20mgviên 2,700 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
658Tamifine 10mgviên 1,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
659Foban Creamtube 52,038 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
660Fobancort Creamtube 30,450 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
661Tanatril 5mg Tab.viên 4,414 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
662Elthon 50mg Tab.viên 4,796 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
663Luvox 100mg Tab.viên 6,570 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
664Hoebeprosalic Ointmenttube 49,560 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
665HoeBeprosonetube 31,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
666Xalvobin 500mg film-coated tabletviên 52,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
667Sifrol 0.25mg B/30viên 9,737 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
668Chỉ thực tiêu bĩ – fviên 1,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
669INSUMAN COMB 30 100IU/ml B/1 Vial x 5mllọ 74,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
670Viemitgói 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
671Bifumax 1,5glọ 26,775 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
672Gentamicin 0,3%lọ 2,163 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
673Symbicort Tur Oth 60 Dose 160/4.5ống 286,440 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
674Biracin-Elọ 4,137 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
675Biloxcin Eyelọ 3,990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
676Actrapid Inj. 100IU/ml x 10mllọ 139,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
677Mebilax 7,5viên 735 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
678Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5'sống 4,575 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
679Ventolin Neb Sol 5mg/2.5ml 6x5'sống 8,513 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
680Biloxcin Eyelọ 3,990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
681Zinobabygói 2,400 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
682Rovas 1.5M IUviên 1,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
683Bricanyl Inj. 0.5mg/ ml 5'sống 11,990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
684Coryol 12.5mgviên 4,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
685TOBCOLlọ 3,780 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
686MEGYNAviên 609 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
687NATRI CLORID 0,9%chai 11,130 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
688Calci clorid 500mg/ 5mlống 1,145 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
689Katrypsinviên 152 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
690Natri clorid 0,9%chai 1,145 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
691Ranitidinviên 225 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
692Aminoleban 200mlchai 104,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
693Amiparen -10 200mlchai 63,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
694MOXIEYElọ 17,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
695ISOTIC MOXISONElọ 25,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
696Amiparen-5 200mlchai 53,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
697Naloxone-Hameln 0.4mg/ml injectionống 37,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
698Meruloviên 1,580 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
699Neostigmine-Hameln 0.5mg/mlống 7,350 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
700Budecort 0.5mg Respulesống 9,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
701Opiphineống 27,930 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
702Nitromintviên 1,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
703Zentobiso 2.5mgviên 2,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
704NISTEN-Fviên 6,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
705Nitromintviên 1,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
706Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4%ống 24,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
707Tenamyd-cefuroxime 1500lọ 37,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
708MURIHOLviên 639 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
709Sorbitol 3,3% chai 1000ml (DDVK)chai 24,725 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
710Domitralviên 536 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
711Aciclovir MKP 5%tube 5,590 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
712Bobotic Oral Dropschai 88,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
713NATRI CLORID 0,9%chai 7,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
714Atracurium - Hameln 10mg/mlống 43,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
715Nivalin 2,5mg/mlống 63,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
716Glucose kabi 30%ống 1,103 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
717Glucose 5%chai 7,240 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
718Glucose 30% 250mlchai 11,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
719Natriclorid 0.9% 100mlchai 7,035 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
720Mannitol 500mlchai 24,465 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
721Glucose 10%chai 9,660 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
722Natriclorid 3% 100nlchai 8,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
723Statripsineviên 1,240 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
724Dixireinviên 1,050 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
725PRAYMEDviên 2,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
726Usarichcatrolviên 399 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
727Osmofundin 20%chai 17,850 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
728Oflovid Ophthalmic Solution 3mg/ ml x 5mllọ 55,872 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
729DUNG DỊCH VỆ SINH MYDUGYNOchai 84,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
730Glucose 10% 500mlchai 9,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
731Glucose 20% 250mlchai 9,800 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
732Indocollyrelọ 66,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
733POTASSIUM CHLORIDE PROAMP 0.10G/MLống 5,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
734SaVi Ivabradine 7.5viên 7,650 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
735Canveyviên 25,868 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
736Mediphylamin 500viên 3,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
737Fitôrhi-fviên 1,150 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
738Fitôgra – fviên 4,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
739DIOHDviên 1,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
740Dưỡng tâm an thầnviên 630 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
741HOASTEX 90mlchai 31,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
742Kim Tiền Thảo MKPviên 245 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
743Hoàn tiêu độc TW3túi 4,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
744Song hảo đại bổ tinh – fviên 1,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
745GASTRO - MAXgói 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
746Fitôbetin – fviên 1,100 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
747Ma hạnh - BVPchai 26,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
748Dogarlicviên 509 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
749OP. ZEN Viên tiêu sưng giảm đauviên 630 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
750PHONG LIỄU TRÀNG VỊ KHANGgói 6,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
751Tazopelin 4,5glọ 65,898 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
752Farisantống 2,300 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
753Combikitlọ 95,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
754Penzobact 4/0,5glọ 93,700 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
755GRIAL 500viên 105 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
756Neostylviên 1,250 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
757USASARTIM PLUS 150viên 1,828 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
758Mixipem 500mg/500mglọ 163,499 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
759Midagentin 250/31,25gói 1,596 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
760Fleet Phospho-Soda Ginger-Lemon Flavoredchai 45,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
761Solinux Camauviên 1,575 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
762Ofmantine-Domesco 250mg/62,5mggói 1,990 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
763Dorover plusviên 816 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
764Record B Fortống 19,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
765SPLOZARSIN PLUSviên 1,045 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
766GRANGELgói 2,940 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
767Micardis Plus Tab. 40/12,5viên 10,387 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
768Combivent 3mg + 0,52mg x 2,5mlống 16,074 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
769Telzid 40/12.5viên 2,289 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
770HoeBeprosonetube 31,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
771Glucose 5% 250mlchai 7,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
772Glucose 5%chai 7,240 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
773Natri clorid 0.9%chai 7,180 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
774Glucose 10% 250 mlchai 9,600 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
775Natriclorid 0.9% 100mlchai 7,035 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
776Ampelopviên 1,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
777Bisekochai 945,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
778LACTACYD Feminine Hygiene 250mlchai 46,399 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
779Mediphylamin 500viên 3,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
780Ma hạnh - BVPchai 26,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
781GASTRO - MAXgói 3,000 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
782DIOHDviên 1,500 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
783Dưỡng tâm an thầnviên 630 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
784Loperamidviên 125 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
785HoeBeprosonetube 31,290 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
786Chè trĩ BTIKGgói 19,900 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
787Gliovan-Hctz 160/25viên 8,200 720/QĐ-SYT(13/10/2016)
788Quế chigam 80 208/QĐ-BV(26/07/2016)
789Ngũ gia bì chân chimgam 79 208/QĐ-BV(26/07/2016)
790Phòng phonggam 1,450 208/QĐ-BV(26/07/2016)
791Tang ký sinhgam 92 208/QĐ-BV(26/07/2016)
792Đại hồigam 157 208/QĐ-BV(26/07/2016)
793Đinh hươnggam 613 208/QĐ-BV(26/07/2016)
794Tế tângam 497 208/QĐ-BV(26/07/2016)
795Cát căngam 145 208/QĐ-BV(26/07/2016)
796Ngưu bàng tửgam 180 208/QĐ-BV(26/07/2016)
797Chi tửgam 192 208/QĐ-BV(26/07/2016)
798Hương nhugam 112 208/QĐ-BV(26/07/2016)
799Liên kiềugam 648 208/QĐ-BV(26/07/2016)
800Thổ phục linhgam 175 208/QĐ-BV(26/07/2016)
801Huyền sâmgam 227 208/QĐ-BV(26/07/2016)
802Sinh địagam 196 208/QĐ-BV(26/07/2016)
803Xích thượcgam 455 208/QĐ-BV(26/07/2016)
804Tang bạch bìgam 126 208/QĐ-BV(26/07/2016)
805Liên tâmgam 438 208/QĐ-BV(26/07/2016)
806Viễn chígam 1,077 208/QĐ-BV(26/07/2016)
807Câu đằnggam 382 208/QĐ-BV(26/07/2016)
808Thạch xương bồgam 650 208/QĐ-BV(26/07/2016)
809Đan sâmgam 358 208/QĐ-BV(26/07/2016)
810Đào nhângam 549 208/QĐ-BV(26/07/2016)
811Hồng hoagam 804 208/QĐ-BV(26/07/2016)
812Mộc thônggam 80 208/QĐ-BV(26/07/2016)
813Bạch thượcgam 305 208/QĐ-BV(26/07/2016)
814Hà thủ ô đỏgam 258 208/QĐ-BV(26/07/2016)
815Long nhãngam 414 208/QĐ-BV(26/07/2016)
816Nga truậtgam 157 208/QĐ-BV(26/07/2016)
817Ngưu tấtgam 258 208/QĐ-BV(26/07/2016)
818Xuyên khunggam 258 208/QĐ-BV(26/07/2016)
819Ngũ vị tửgam 200 208/QĐ-BV(26/07/2016)
820Sơn thùgam 305 208/QĐ-BV(26/07/2016)
821Thục địagam 215 208/QĐ-BV(26/07/2016)
822Câu kỷ tửgam 445 208/QĐ-BV(26/07/2016)
823Ba kíchgam 555 208/QĐ-BV(26/07/2016)
824Dâm dương hoắcgam 255 208/QĐ-BV(26/07/2016)
825Đỗ trọnggam 204 208/QĐ-BV(26/07/2016)
826Cam thảogam 359 208/QĐ-BV(26/07/2016)
827Nhục thung dunggam 1,679 208/QĐ-BV(26/07/2016)
828Đại táogam 131 208/QĐ-BV(26/07/2016)
829Đảng sâmgam 430 208/QĐ-BV(26/07/2016)
830Hoài sơngam 398 208/QĐ-BV(26/07/2016)
831Mộc hươnggam 188 208/QĐ-BV(26/07/2016)
832Thăng magam 580 208/QĐ-BV(26/07/2016)
833Thiên magam 275 208/QĐ-BV(26/07/2016)
834Đương quy (di thực)gam 756 208/QĐ-BV(26/07/2016)
835Bạch truậtgam 258 208/QĐ-BV(26/07/2016)
836Bạch quả (Ngân hạnh)gam 87 208/QĐ-BV(26/07/2016)
837Ma hoàng (Ma hoàng căn)gam 247 208/QĐ-BV(26/07/2016)
838Thiên niên kiệngam 165 208/QĐ-BV(26/07/2016)
839Khương hoạtgam 880 208/QĐ-BV(26/07/2016)
840Độc hoạtgam 258 208/QĐ-BV(26/07/2016)
841ACC Sus. 200mg 50'sgói 2,190 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
842Acemolviên 61 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
843Acepron 325mggói 545 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
844Acepron 250mggói 470 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
845Acepron 80gói 410 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
846ACERONKO 1viên 2,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
847Acetazolamid 250mgviên 698 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
848AGIMYCOBviên 1,270 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
849ACYCLOVIR 5%tube 6,190 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
850Aerrane 100mllọ 334,950 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
851Acilesol 20mgviên 12,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
852Alfachimviên 177 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
853AFULOCINống 12,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
854AGIFIVITviên 210 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
855AGIFUROSviên 140 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
856AGITRITINE 100viên 430 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
857Allopurinolviên 408 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
858AGITRITINE 200viên 868 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
859AIR-X TAB, hương vị camviên 525 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
860ALDARONEviên 2,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
861Alpathinlọ 76,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
862Ambelin 5mgviên 268 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
863Aminosteril Sol 10% 250ml 1'schai 69,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
864Alsiful S.R Tablets 10mgviên 8,240 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
865Alversimeviên 950 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
866Ambroxol 30mgviên 128 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
867ALVERIN 40MGviên 109 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
868Amlibon Tab 5mg 3x10'sviên 874 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
869Amoxicilin 250mgviên 338 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
870Aminosteril sol 10% 500ml 1'schai 80,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
871AMEBISMOchai 65,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
872Amiparen-10 200mlchai 63,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
873Amoxicilin 250mggói 690 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
874Ampicilin VCP 1glọ 3,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
875Artreilviên 4,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
876ASPIRIN 81viên 89 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
877Atenololviên 194 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
878Atorvastatin 10viên 208 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
879Aronatboston Plusviên 21,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
880Augbactam 312,5 (Gói)gói 2,350 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
881Atracurium-Hameln 25mg/2.5mlống 44,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
882Atropin sulfat Kabi 0.1%lọ 19,373 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
883Anyfenviên 2,490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
884Argyrol 1%lọ 10,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
885Atorvastatin 20viên 299 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
886AYITEviên 2,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
887Aurolex 500viên 1,090 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
888Ausdiagluviên 410 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
889BDFGlamicviên 273 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
890Berberin 100mgviên 370 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
891Avelox Inj 400mg/ 250ml 1'schai 367,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
892AVENSA LAviên 6,490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
893BABUROLviên 805 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
894Bailuzymgói 803 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
895Berodual 10ml MDI (HFA)lọ 132,323 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
896Bidisubtilisgói 420 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
897BisacodylDHGviên 275 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
898Betahistin Meyer 16viên 527 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
899Bisoloc Tab 5mg 3x10'sviên 1,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
900Bikozoltube 3,885 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
901Biorindol 2viên 1,080 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
902Biragan 150viên 1,575 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
903Biresort 10viên 588 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
904BOBOTIC ORAL DROPSchai 85,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
905Bricanyl Inj. 0.5mg/ ml 5'sống 11,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
906BITICANSlọ 46,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
907Bisoprololviên 379 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
908Biviantacviên 1,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
909Bromhexin 4viên 53 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
910Calcium VPCviên 1,222 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
911BROMHEXIN 8viên 36 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
912Busmocalmviên 913 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
913BUTOCOXviên 1,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
914CANCETILviên 1,680 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
915Captopril 25mgviên 88 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
916Captopril Stada 25 mgviên 490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
917CAAVIRELviên 16,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
918Calci D-Hasanviên 960 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
919Caldihasanviên 840 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
920CANCETILviên 3,850 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
921Ceclor Cap 250mg 12'sviên 11,490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
922Carbimazole 5viên 950 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
923Cardilopinviên 1,650 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
924Cavipi 10viên 1,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
925Ceclor Sus 125mg 30mlchai 50,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
926Cefaclor 125mggói 1,270 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
927CEFACLORVID 250viên 1,720 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
928CARLIPO - 20viên 888 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
929Cefadroxil 500 mgviên 780 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
930Cefdina 250gói 9,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
931Cefepime Gerda 2glọ 270,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
932CEFADROXIL 500mgviên 2,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
933Cefalexin 500mgviên 720 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
934Cefixim 100viên 785 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
935Cefixim 400-CGPviên 3,550 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
936CEFIXIME MKP 50gói 3,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
937CEFAZOLIN ACTAVISlọ 18,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
938CEFIXIME UPHACE 100gói 1,188 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
939Cefixim 50mggói 925 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
940CEFTACINlọ 89,775 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
941Ceftazidime Gerda 2glọ 147,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
942Cefurofast 1500lọ 40,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
943Cefuroxim 750mglọ 10,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
944Celemin 10 Plus 250mlchai 81,585 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
945Cephalexin 250mggói 804 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
946Ceftazidime Kabi 1glọ 37,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
947Celemin 10 Plus 500mlchai 122,997 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
948Celemin 5S 250mlchai 55,986 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
949CELETRANlọ 13,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
950Ceftrione 1glọ 8,988 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
951CILZEC PLUSviên 2,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
952Cephalexin 250mgviên 440 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
953Ceplor VPC 125gói 1,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
954Ceplor VPC 500viên 2,838 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
955CHOLTER 10viên 900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
956Cimetidin Kabi 300ống 1,966 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
957Cevita 500ống 1,575 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
958CIPROFLOXACIN LACTATE INJECTIONchai 10,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
959Cetirizine Stada 10 mgviên 320 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
960CILOSTviên 4,540 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
961Ceteco Damucgói 425 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
962CIPRINOL 200mg/100ml solution for intravenous infusionlọ 63,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
963Ciprofloxacinviên 505 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
964Ciprofloxacin 0,3%lọ 2,898 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
965CIMETIDINEviên 208 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
966Clarithromycin 500viên 2,245 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
967CLARISOL-250viên 3,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
968CITYSAAMống 70,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
969Clarithromycin 250mgviên 1,390 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
970CLARIVIDI 500viên 1,688 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
971CLANZACRviên 6,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
972Clazic SR Tab 50x10'sviên 628 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
973Clindamycin 150viên 630 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
974Clindamycin 300viên 1,575 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
975CLORAMPHENICOL 0,4%lọ 1,620 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
976Clorpheniraminviên 32 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
977Co-Dovel 150mg/12,5mgviên 1,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
978Cloviracinob 200viên 760 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
979Colchicine 1mgviên 233 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
980Codupha Amoxcillin 500viên 499 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
981Colirex 1MIUlọ 354,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
982Colposeptineviên 5,460 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
983Combivent 3mg + 0,52mg x 2,5mlống 16,074 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
984Daflon (L) Tab 500mg 60'sviên 2,989 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
985Combiwave SF 125lọ 125,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
986Cyplosart 50 FC Tabletsviên 2,210 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
987Cytanviên 615 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
988Curam Tab 625mg 5x4'sviên 6,295 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
989Curam Tab 1000mg 5x2'sviên 9,322 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
990Debridat Tab 100mg 30'sviên 2,906 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
991DELIVIR 1Glọ 84,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
992Delsartan-300viên 3,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
993Danapha-Trihex 2viên 148 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
994DAVYCA-Fviên 4,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
995Denkazonlọ 46,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
996Denstraviên 750 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
997DERDIYOKviên 1,680 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
998Detracyl 250viên 134 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
999DEVITOC 200mgviên 4,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1000DEXAMETHASONE 4MG/1MLống 940 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1001Dexamethason Kabiống 945 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1002Dextromethorphan 15mgviên 120 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1003DICLOFENAC 50viên 83 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1004DICLOFENAC 75MG/3MLống 940 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1005DigoxineQualyviên 693 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1006Diazepam 10mg/2mlống 4,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1007Diltiazem Stada 60 mgviên 1,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1008Dilatrend Tab. 6,25mgviên 4,357 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1009Dodacinviên 4,070 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1010Dogedogelgói 2,180 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1011Docifix 200mgviên 1,260 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1012Dobutamine-Hameln 5mg/ml 50mllọ 126,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1013DIOSMECTITgói 930 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1014DODAPRIL 2mgviên 126 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1015Dogtapineviên 168 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1016Dopegytviên 1,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1017Domepaviên 735 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1018Dopamine hydrochloride 4%ống 19,530 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1019Dorosur 10mgviên 798 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1020Dorover 4mgviên 680 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1021Dopolys-Sviên 3,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1022Doromax 200mggói 2,049 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1023Dorocardylviên 273 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1024Doursoviên 4,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1025Doxycyclin 100viên 274 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1026Dozoltacviên 203 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1027Duphalac Syr. 15mlgói 2,728 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1028Dung dịch MILIANchai 6,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1029Efferalgan 80mg Suppoviên 2,026 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1030Effer-paralmax extraviên 1,760 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1031DUNG DỊCH VỆ SINH MANGINOVIMchai 45,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1032EBASITINviên 3,450 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1033Duratocin 100Mcg/mlống 398,036 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1034Effalginviên 570 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1035Efferalgan 500mg Codeineviên 3,758 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1036Enalaprilviên 89 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1037EGILOKviên 2,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1038Effer - Paralmax codein 10viên 1,780 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1039Efferalgan 150mg Suppoviên 2,420 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1040Eftimoxin 0,5%lọ 18,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1041ENCORATE 200viên 500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1042ENFELO 5viên 4,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1043Erythromycinviên 1,204 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1044Emanera 20mgviên 13,420 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1045Enalapril 10mgviên 173 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1046Enamigal 10mgviên 609 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1047ENTERPASSviên 1,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1048ENTEROGERMINA B/ 2bls x 10 Ampsống 5,765 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1049Erymekophar (Gói)gói 1,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1050Espumisan Cap 40mg 2x25'sviên 838 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1051Esomeprazol Stada 20mgviên 3,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1052Espumisan L 40mg 30ml 1schai 53,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1053ESOMEPRAZOLElọ 92,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1054Eucalyptinviên 315 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1055Estor Tab 40mg 4x7'sviên 14,294 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1056Etomidate Lipuro 20mg/10mlống 120,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1057EUTELSAN 20viên 3,859 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1058EUVIOXCINviên 4,490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1059Eucosminviên 4,070 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1060Eumovate 5g Cre 0.05% 5gtube 20,269 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1061Eurocaljiumviên 1,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1062Fenbratviên 588 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1063Fefasdin 60viên 322 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1064Fefasdin 120viên 606 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1065EZINOLviên 299 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1066Fenidelống 7,140 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1067Fenilham 50mcg/ml 2mlống 10,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1068Fenofibrate 200mgviên 488 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1069Fenostad 200viên 1,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1070Fexet 180mgviên 3,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1071Fibsol 20viên 2,875 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1072Folacid 5mgviên 189 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1073Flixotide Evohaler Spray 125mcg 120dosechai 106,462 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1074Fluconazoleviên 3,190 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1075Fluconazol Stada 150mgviên 12,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1076Fizotilọ 69,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1077Fibsol 5viên 1,980 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1078Flexidron 60viên 1,650 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1079FORAIR 250 INHALERlọ 139,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1080Freecloviên 2,480 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1081FREGOviên 2,281 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1082FUMAGATE- FORTgói 3,998 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1083FORAIR 125 INHALERlọ 116,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1084GASTRIGOLDviên 2,480 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1085Furacin 125gói 1,440 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1086Furosemidium Polpharma 10mg/ml 2mlống 4,998 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1087Furosolống 1,860 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1088Gaberonviên 910 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1089GALOXCIN 500viên 6,510 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1090Gelactivegói 2,394 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1091Gentamicin Kabi 40mg/mlống 927 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1092Gentamycinống 882 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1093Gikaninviên 385 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1094GabaHasan 300viên 2,898 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1095Gliovan-Hctz 160/25viên 8,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1096Ginkor Fort Cap 30'sviên 3,238 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1097Glodia 20viên 1,285 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1098Glosardis 40viên 890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1099GIVET-5viên 1,390 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1100Glimepirid Nic 1mgviên 1,095 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1101Glucose 10% 500mlchai 11,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1102Glucose 30%ống 1,008 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1103Glucosamin 500viên 255 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1104Glucose 10% 250 mlchai 9,380 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1105Glucofine 1000mgviên 580 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1106Glucofine 850mgviên 250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1107Glucose 5% 500mlchai 7,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1108Glucose 10% 500mlchai 10,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1109Glucofine 500mgviên 175 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1110Glucose 5% 500mlchai 7,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1111Glyceryl Trinitrate Hameln 1mg/ml 10mlống 72,975 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1112Goldcefolọ 19,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1113Golddicronviên 2,604 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1114GRANGELgói 2,835 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1115GRIAL 500viên 105 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1116GROMENTINgói 5,725 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1117Gyrablock 400mgviên 6,259 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1118Hapacol 150gói 1,365 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1119Hasanbest 500/2,5viên 605 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1120G-Xtil-500viên 7,490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1121GRIAL - Egói 920 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1122Humulin R Inj 100Iu 10mllọ 146,949 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1123HUNTELAARviên 2,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1124Hydrocortisonlọ 10,773 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1125HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJECTION BP 20MGống 8,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1126Ibuprofenviên 239 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1127Irbesartan 150mgviên 3,880 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1128HORNOLviên 3,790 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1129IRWIN 150viên 3,550 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1130Isomonit Retard Tab 60mg 3x10'sviên 1,832 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1131ITRAZOLviên 7,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1132Kacerinviên 55 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1133Kalbenoxống 99,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1134Kamelox 15viên 142 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1135Kamydazol fortviên 1,984 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1136Kanausinviên 94 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1137Kavasdin 10viên 318 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1138Kavasdin 5viên 96 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1139KEM TROZIMEDtube 169,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1140Kemivir 800mgviên 12,850 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1141Kingdomin-vita Cviên 798 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1142Klamentin 1gviên 9,125 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1143Korantrec 5viên 550 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1144KUPMEBAMOLviên 1,114 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1145KETOHEALTH I.V. Injection 30mg/mlống 9,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1146Lansoprazolviên 376 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1147LASECTILlọ 24,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1148LAXAZERO 2glọ 188,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1149Levoflex 500mg/100mlchai 57,015 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1150Levogoldstúi 247,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1151LOCACID CREAM 0.05% 30GRtube 67,077 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1152Lomidom 40mglọ 48,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1153LEXIBCURE-250viên 3,460 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1154Lidocainống 500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1155Lipovenoes 10% PLR 250ml 10'schai 90,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1156Lisazin 40viên 1,880 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1157LOXFENviên 880 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1158Loskem 25viên 910 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1159LOMOH 40ống 53,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1160Loraar 50viên 450 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1161Loratadine Savi 10viên 495 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1162Losartan 25mgviên 290 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1163Losartan Stada 50mgviên 2,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1164MACTAXIM 200viên 2,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1165Magnesi sulfat Kabi 15%ống 2,363 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1166MAGNESI B6viên 105 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1167MAGRAXviên 1,890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1168Mebendazole 500mgviên 1,492 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1169MADOTEVIR 300viên 9,335 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1170Mebufen 750viên 6,550 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1171Meconer 500µgviên 588 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1172Masaponviên 1,068 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1173Mecolzineviên 6,750 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1174Maxitrol Drop 5mllọ 39,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1175Medoxicam 15mgviên 4,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1176Medozopen 500mglọ 294,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1177Medambenviên 2,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1178Medoclor 500mgviên 16,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1179Medoventviên 1,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1180Me2B Injectionống 16,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1181Medsamic 250mg/5mlống 9,430 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1182MELOXICAMviên 64 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1183Menazin 200mgviên 2,330 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1184Merislon Tab. 12mgviên 2,130 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1185Merulo 7,5mgviên 1,760 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1186Methycobal Tab. 500mcgviên 3,507 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1187Methycobal Inj. 500mcg/mlống 33,075 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1188Methylprednisolon 16viên 890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1189Metformin 500mgviên 165 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1190Methionin 250mgviên 145 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1191Mepheboston 500viên 290 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1192Methylprednisolon 4viên 327 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1193Metoranống 1,489 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1194METRONIDAZOLviên 112 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1195Metronidazol 100mlchai 9,350 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1196Mezathionviên 966 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1197Mibeviru 400mgviên 945 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1198Mibeletviên 2,457 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1199Mibetel Plusviên 3,192 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1200Midagentin 250/31,25gói 1,827 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1201Midamox 1000viên 1,575 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1202MEZAVITINviên 5,690 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1203Mobic Inj. 15mg/1,5mlống 22,761 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1204Midancef 125mg/5mlchai 40,950 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1205Midantin 500/62,5gói 2,890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1206Mildocap 25mgviên 630 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1207Misugal 1g/100mlchai 17,325 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1208MOXACINviên 1,265 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1209Mucocet Injống 29,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1210MOBIMED 15viên 1,090 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1211Morphin 30mgviên 6,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1212Mumcalống 3,220 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1213MOBIMED 7,5viên 700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1214Myderison 50mgviên 1,320 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1215Mypara 500mg (sủi)viên 1,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1216Myderison 150mgviên 2,330 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1217Nafixoneống 38,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1218Naphazolin MKP (Nhỏ mũi)lọ 2,870 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1219NECPOD-100viên 4,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1220Neo-Gynoternan (Viên đặt PK)viên 2,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1221Natri clorid 0,9%chai 12,495 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1222NATRI CLORID 0,9%chai 1,255 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1223Natriclorid 0.9% 100mlchai 7,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1224Natriclorid 3% 100mlchai 7,245 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1225Natriclorid 0.9% 500mlchai 7,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1226Neostigmine-Hameln 0.5mg/mlống 8,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1227Nergamdicinviên 687 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1228NEUROCETAMviên 800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1229NEUROLAXAN-Bviên 819 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1230NEUROPEZIL 5viên 5,450 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1231Neutrivit 5000ống 10,458 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1232Neo-Tergynanviên 11,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1233Nisitanolống 3,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1234NISTENviên 3,149 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1235Nifedipin Hasan 20 Retardviên 546 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1236Nifedipin T20 Stada retardviên 590 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1237NISTEN-Fviên 6,290 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1238Nimovac - Vlọ 559,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1239Nivalin 2,5mg/mlống 63,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1240Nilofactống 6,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1241Nimotop Tab 30mg 30'sviên 16,653 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1242Nitromintviên 1,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1243Norepine 1mg/ml 4mlống 68,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1244Nivalin 5mg/mlống 84,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1245Nootripam 400viên 214 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1246Nootryl 1200viên 2,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1247No-panesviên 240 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1248Nysa 20mgviên 3,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1249Nystatin 25000IUgói 1,260 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1250NOTON F.C Tablets 500mg "Standard"viên 4,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1251NO-SPA Inj 40mg/2ml B/ 25 amps x 2mlống 5,306 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1252NovoMix® 30 Flexpen 100U/ ml x 3mlbọc 227,850 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1253Nước cất tiêm 5mlống 644 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1254Nystatin 500.000IUviên 630 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1255Ofloxacinviên 327 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1256Ofmantine-Domesco 625mgviên 2,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1257Ofost 5ui/mlống 3,255 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1258Omemac-20viên 372 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1259ONANDIS 5mg Tabletviên 1,050 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1260Oribiogói 2,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1261ORIPHOSPHAgói 980 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1262Oresol 4,1ggói 560 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1263OMEPRAZOLviên 171 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1264Osmofundin 20%chai 16,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1265Otipaxlọ 56,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1266Otrivin 0.05% Nasal Dro 10ml 1'slọ 30,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1267Paciflam 5mg/mlống 15,225 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1268Panactol Codein plusviên 583 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1269PANTOPRAZOL G.E.S 40mglọ 65,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1270Panactol Enfantviên 95 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1271Panadol viên sủi. 500mgviên 1,954 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1272Panalganeffer 150mggói 470 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1273PANTOCID 20viên 1,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1274PANTOCID IVlọ 32,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1275PAOLUCCIviên 6,390 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1276PARACETAMOL G.E.S 10mg/mlchai 44,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1277PARACETAMOL 500MGviên 88 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1278Paracetamol 500mgviên 95 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1279PEGNANOhộp 1,850,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1280Paracetamol Infusion 10mg/ml, chai 50mlchai 25,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1281PIMOINTviên 5,260 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1282Paracetamol Kabi 1000chai 18,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1283Paracold 150 Flu (Bột sủi)gói 745 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1284Piroxicamviên 162 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1285Patylcremtube 6,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1286Pethidine-Hameln 50mg/ml 2mlống 14,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1287Pms - Bactamox 1000mgviên 8,880 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1288Pms- Bactamox 750mgviên 8,330 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1289Pms- Claminat 250mg/31.25mggói 5,850 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1290PG-Oneviên 2,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1291Pietramống 4,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1292POTASSIUM CHLORIDE PROAMP 0.10G/MLống 5,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1293Premilin 75mgviên 2,247 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1294POVIDON 10%chai 42,750 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1295POVIDON 10%chai 8,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1296PRAYMED TABLETviên 2,290 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1297Ranitidinviên 230 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1298Pulmicort respules 500mcg/ 2ml 20'sống 13,834 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1299PYME DIAPRO MR - 30 mgviên 690 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1300Ranitidin 50mg/2mlống 4,230 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1301Ranitidin DNPharm 300mgviên 441 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1302Rabenobeviên 1,190 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1303Razopralviên 441 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1304Reminyl 4mgviên 19,428 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1305Ringer lactate 500mlchai 7,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1306Razopralviên 441 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1307Ringer lactate 500mlchai 7,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1308Reinalviên 2,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1309Rocaltrol Cap. 0,25 mcgviên 4,721 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1310Rocuronium Kabi 10mg/ml Inj 10x5mlống 73,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1311Rosuvastatin Stada 10 mgviên 5,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1312ROVAMYCINE 3 MIU B/ 2bls x 5 Tabs.viên 8,848 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1313Rotundin 60viên 478 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1314ROVAMYCINE 1.5 MIU B/ 2bls x 8 Tabsviên 4,397 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1315Rovas 0.75Mgói 1,250 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1316Rutin -Vitamin Cviên 185 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1317SaVi Lamivudine 100viên 4,490 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1318SaVi Acarbose 50viên 1,970 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1319Savi Bromhexine 8viên 750 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1320Savi Trimetazidine 20viên 685 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1321SaVi Valsartan 80viên 2,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1322Savidiminviên 1,880 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1323SaviUrso 300viên 8,350 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1324Sefonramid 2glọ 21,630 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1325SaVi Telmisartan 80viên 3,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1326Serbutam Inhale 200dose 1'sbao 60,157 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1327Sesilen 250mg/5mlống 14,860 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1328Sevoflurane 250mlchai 2,470,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1329Simvastatinviên 305 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1330Simvastatin 20mgviên 595 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1331Solmux Broncho Cap 2/500mg 100'sviên 2,446 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1332Solu-Medrol Inj 40mg 1'slọ 33,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1333Sirozinc 60mlchai 28,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1334SMECGIMgói 1,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1335Sodium Bicarbonate Renaudin 8,4%ống 20,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1336Sorbitol 5ggói 370 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1337SOSVOMIT 4viên 4,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1338SOSVOMIT 8viên 8,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1339SOTRAPHAR- NOTALZINviên 102 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1340Sovalimus 0,1%tube 195,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1341STAWINviên 2,424 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1342SPLOSTALviên 6,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1343SPIFUCAviên 1,519 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1344Spiramycin 1,5 MIUviên 1,367 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1345Spiramycin 3MIUviên 2,568 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1346Sterilised water for injection BPống 1,360 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1347Stugolviên 1,113 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1348SucraHasangói 1,785 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1349Sukloceflọ 79,989 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1350SUMAKINgói 10,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1351Tamidanviên 393 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1352Suspengelgói 2,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1353Surotadina 5mgviên 6,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1354Suxamethonium 100mg/2mlống 16,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1355Swich - 200 tabletsviên 5,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1356TADARITINviên 6,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1357Tanganil Inj. 500mg/5mlống 13,698 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1358Tardyferon Tab. B9viên 2,849 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1359Symbicort Tur Oth 60 Dose 160/4.5lọ 286,440 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1360Tazopelin 4,5glọ 71,778 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1361Teantiviên 1,420 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1362Telma 40viên 1,310 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1363TENOCAR 100mgviên 1,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1364Tenoxicamviên 366 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1365TATRIDATviên 4,600 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1366TERP-COD 5viên 192 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1367Terpin Gonon Tab 2x10'sviên 2,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1368Telma 20viên 1,790 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1369Tetracain 0,5%lọ 15,015 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1370Terdein Fviên 335 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1371TEPIRACEviên 1,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1372Tiamcefolọ 33,495 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1373Tiamcefolọ 33,495 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1374Tevanololviên 987 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1375Thelizinviên 65 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1376Theostat L.P. Tab. 100mgviên 1,636 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1377Thiazifar 25mgviên 168 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1378Tilhasan 60viên 898 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1379Tinidazolviên 362 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1380Ticoldexlọ 2,650 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1381Tiepanem 1glọ 336,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1382Tinidazol Kabichai 26,460 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1383Tiphanicefviên 3,070 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1384Tiphaprim 960viên 405 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1385TIRAMviên 1,345 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1386TIRODIlọ 5,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1387TIZALON 4viên 2,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1388Tobcollọ 4,410 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1389Tobcol - Dexlọ 8,820 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1390Topernakviên 1,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1391Traforan 1glọ 6,850 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1392Tramadol-Hameln 50mg/ml 2mlống 14,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1393Travinatlọ 16,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1394Triaxobiotic 2000lọ 55,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1395TROYPOFOLống 55,890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1396Tylenol 8 Hourviên 1,342 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1397TYROZET FORTE 500/5mgviên 599 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1398TYROZET FORTE 850/5 mgviên 1,750 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1399TYROZET FORTE 850/5mgviên 1,750 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1400Usarich Catrolviên 460 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1401VACO LORATADINEviên 113 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1402VACOOMEZ 40viên 338 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1403VACOOMEZ S 20viên 577 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1404ULEMAC-40viên 3,249 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1405Ursocholic-OPV 100mgviên 4,700 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1406Valsacard 80mgviên 5,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1407Valacin 500mglọ 62,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1408Valsacard 160mgviên 9,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1409Vasebosviên 1,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1410VASOMIN 1500gói 1,493 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1411Vinopaống 3,570 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1412Ventolin Neb Sol 2.5mg/2.5ml 6x5'sống 4,575 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1413Verospiron 25mgviên 1,764 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1414Verospiron 50mgviên 3,990 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1415Vinbrexống 17,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1416Vinocam 20mgống 9,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1417Vinphatoxinống 2,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1418Vinsolonlọ 15,120 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1419Vintoloxlọ 23,478 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1420Vipocef 100viên 1,405 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1421Vinpha Eviên 546 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1422Vitamin A & Dviên 205 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1423Vitamin A 5000 IUviên 252 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1424Vitamin B1ống 525 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1425Vipocef 200viên 2,185 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1426Vitamin 250mgviên 120 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1427VITAMIN B6viên 248 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1428Vitamin C 500mgviên 107 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1429Vitamin B1viên 239 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1430Vitamin B1 + B6 + B12viên 239 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1431VITAMIN B12ống 525 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1432Vitamin K1 10mg/1mlống 2,480 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1433Vitamin PPviên 177 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1434Vitamin B6 Kabi 100mg/mlống 698 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1435Voltaren Emulgel Gel 1% 20gtube 63,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1436Voltaren Tab 75mg 10x10'sviên 6,185 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1437VOMETIDIN 60viên 1,134 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1438Vorifend Forteviên 1,360 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1439Vosfarel MR-Domescoviên 500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1440XATRAL XL 10mg B/ 3bls x 10 Tabsviên 15,291 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1441XONESUL-2lọ 79,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1442XONATRIX FORTEviên 900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1443Xorimax Tab 250mg 10'sviên 6,930 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1444Zadirex Hviên 1,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1445Zanedip 10mgviên 8,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1446Zensalbu nebules 5mg/2.5mlống 8,400 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1447Zentobiso 2,5mgviên 2,310 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1448Zidocin DHGviên 873 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1449Zinobabygói 2,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1450Zincviên 380 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1451Zinmax-Domesco 250mgviên 1,469 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1452Zentofen 100mgviên 3,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1453Zestril Tab 10mg 28'sviên 6,097 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1454Zobacta_UL 4,5glọ 102,375 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1455Zymycin 500 Tab 3'sviên 6,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1456Zinmax-Domesco 500mgviên 2,569 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1457Zoacnel-10viên 5,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1458Zinnat Sus Sac 125mg/5 ml 10'sgói 15,022 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1459Bài thạchviên 1,470 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1460Bát vị - fviên 850 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1461Bổ Khí Thông Huyết - BVPviên 1,370 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1462An thần bổ tâm - fviên 890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1463Cao ích mẫu 100mlchai 22,050 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1464Cao Phong thấpchai 30,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1465Đại tràng PVviên 900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1466Đan sâm tam thấtviên 1,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1467Chỉ thực tiêu bĩ – fviên 1,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1468Đương quy bổ huyết H/Pviên 1,025 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1469FORVIM (Ngân Kiều Giải Độc Xuân Quang)viên 2,650 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1470CRILA FORTEviên 4,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1471Diệp Hạ Châuviên 310 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1472Fitôrhi – fviên 1,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1473Ích Mẫuviên 450 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1474Hoàn tiêu độc TW3túi 4,780 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1475Hoạt huyết thông mạch K/Hchai 38,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1476Hoạt Huyết Dưỡng Nãoviên 220 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1477Hộ tâm đơnviên 3,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1478Hương sa lục quânviên 890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1479Kim tiền thảo MKPviên 245 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1480Kimrasoviên 525 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1481Ngân Kiều Giải Độcviên 935 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1482INBERCO Viên đại tràngviên 1,260 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1483OP.LIZgói 630 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1484Song hảo đại bổ tinh – fviên 1,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1485THẤP KHỚP NDviên 2,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1486Thập toàn đại bổ HCviên 263 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1487Quy tỳviên 1,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1488Thuốc ho người lớn - OPCchai 23,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1489RHINIDOL (Viêm Xoang Xuân Quang)viên 2,925 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1490Rheumapain - fviên 950 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1491Sáng mắt – fviên 1,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1492TIEUKHATLING CAPSviên 3,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1493VIÊN NANG CỬU TỬ BỔ THẬNviên 5,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1494VIÊN PHONG THẤP TOPPHOTEviên 2,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1495TIVICAPSviên 2,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1496Tottim extraviên 1,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1497Viên cảm cúm Foripharmviên 494 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1498ATROPIN SULFATống 550 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1499Amikanống 37,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1500SHAROLEVviên 2,464 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1501Bisekochai 900,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1502CoMiaryl 2mg/500mgviên 2,499 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1503Dinalvic VPCviên 667 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1504Metzideviên 1,995 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1505Molingasviên 2,180 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1506Profloxviên 10,300 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1507ZOAMCO – Aviên 3,150 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1508Cefoxitine Gerda 1glọ 157,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1509Celecoxibviên 440 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1510Cinnarizinviên 49 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1511Dalekineviên 945 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1512DD OXY GIÀ 10 THỂ TÍCHchai 1,307 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1513Domperidonviên 70 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1514Fercaylống 109,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1515FERONSUREhộp 218,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1516Ginkgo bilobaviên 95 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1517Humulin 70/30 Inj 100Iu 10mllọ 146,949 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1518Humulin N Inj 100Iu 10mllọ 146,949 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1519Kapetral 500mgviên 52,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1520Kedrialb 50mlchai 669,900 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1521LACTACYD Feminine Hygiene 250mlchai 46,399 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1522Levonor 1mg/1mlống 29,190 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1523Lisonormviên 4,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1524PREDNISOLON 5 MGviên 142 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1525PTUviên 378 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1526Reliporex 2000iulọ 99,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1527Salbumol 2mgviên 51 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1528Somatosanlọ 750,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1529Tamifine 10mgviên 1,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1530Tamoxifen Sandoz Tab 20mg 3x10'Sviên 2,746 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1531Labaviegói 1,995 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1532Exforge tab 5mg/ 80mg 2x14'sviên 9,987 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1533Twynsta Tab. 40mg/5mgviên 12,482 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1534Sorbitol 3,3% (chai 1000ml - DDVK)chai 24,725 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1535Digoxin 250 microgamviên 780 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1536Europulgitegói 1,390 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1537Anginovaglọ 106,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1538ENTEROGERMINA B/ 1bl x 12 Capsviên 3,958 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1539Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5'sống 37,872 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1540Vinphytonống 2,310 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1541Myonal Tab. 50mgviên 3,416 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1542Nivalin 5mgviên 21,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1543Opiphineống 28,000 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1544Surmenalitviên 2,450 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1545Hương sa lục quânviên 890 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1546INBERCO Viên đại tràngviên 1,260 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1547Quy tỳviên 1,200 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1548VIÊN NANG CỬU TỬ BỔ THẬNviên 5,500 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1549Sáng mắt – fviên 1,100 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1550Kaldyumviên 1,800 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1551Labaviegói 1,995 839/QĐ-SYT(26/11/2015)
1552Esomezgói 440 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1553Periloz 4mgviên 2,300 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1554Raxadinlọ 183,498 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1555Ceteco Capelo 200viên 419 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1556Timmakviên 2,200 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1557Zidimbiotic 1000lọ 32,500 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1558SIRO SNAPCEFchai 29,400 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1559TATANOLviên 399 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1560Bát trânviên 1,000 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1561Linh chi – fviên 1,100 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1562Cảm cúm – fViên 1,150 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1563Dưỡng tâm an thầnviên 1,050 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1564Fitôbetin – fViên 1,100 39/QĐ-SYT(22/01/216)
1565Fitôgra – fviên 4,200 39/QĐ-SYT(22/01/216)