LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN

10:45:00 28/06/2017

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Điều 4, chương I quy định: Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

Căn cứ vào tinh thần cuộc họp BCH Đoàn ủy BV ĐK Cái Nước ngày 09/6/2017 về việc xét trưởng thành Đoàn cho đoàn viên quá 30 tuổi.

Được sự chấp thuận của Đảng Ủy.

Ngày 23/6/2017, Đoàn ủy BV tiến hành làm lễ trưởng thành Đoàn cho 53 Đoàn viên có nguyện vọng trưởng thành.

Ảnh: Đoàn viên và Khách mời tham gia lễ Trưởng thành Đoàn

 

Ảnh: Đ/c Văn Phượng Loan – Bí thư Đoàn ủy Bệnh viện đa khoa Cái Nước giới thiệu tóm tắt quá trình sinh hoạt Đoàn và những thành tích đóng góp của các đoàn viên trưởng thành.

 

Ảnh: Đ/c Trần Kim Phụng – UVBTV Đoàn ủy đọc Quyết định Trưởng thành Đoàn

 

Ảnh: Đ/c Huỳnh Thanh Triều – UVBTV Đảng ủy trao Giấy chứng nhận Trưởng thành Đoàn cho các đồng chí đoàn viên trưởng thành là UVBCH Đoàn Ủy khóa IV

 

nh: Đ/c Văn Phượng Loan – Bí thư Đoàn ủy BV ĐK Cái Nước trao Giấy chứng nhận cho các anh chị đoàn viên trưởng thành

 

 

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hưng – Phó Bí thư Đoàn ủy BVĐK Cái Nước trao Giấy chứng nhận cho các anh, chị Đoàn viên trưởng thành

 

Ảnh: Đ/c Văn Phượng Loan – Bí thư Đoàn ủy BV ĐK Cái Nước trao Giấy chứng nhận cho các anh chị đoàn viên trưởng thành

 

Ảnh:Đ/c Lê Ánh Vân – Nguyên Phó Bí thư Đoàn ủy khóa IV đại diện Đoàn viên trưởng thành phát biểu cảm tưởng

 

Ảnh: Đ/c Lưu Thị Huệ - Đoàn viên Chi Đoàn XI đại diện Đoàn viên đang sinh hoạt phát biểu

 

Ảnh: Đ/c Huỳnh Thanh Triều – UVBTV Đảng ủy phát biểu chỉ đạo

 

Ảnh: Đ/c Văn Phượng Loan – Bí thư Đoàn ủy BV ĐK Cái Nước đáp từ Đảng ủy và Bế mạc  

 

Lona