Hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

09:17:00 12/08/2016

Ngày 26/7/2016, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước tổ chức Hội thi tuyên

truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng đến sự hài lòng

của người bệnh”

Tham gia hội thi có 5 đội là cán bộ các khoa, phòng của của bệnh viện. Các đội

phải trải qua 3 phần thi gồm: Thi chào hỏi, thi kiến thức và thi tiểu phẩm.

Nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết, tinh thần trách nhiệm

của cán bộ, viên chức ngành y tế trong việc xây dựng bệnh viện thân thiện, tạo nên

một phong trào thi đua thực hiện tốt qui tắc ứng xử thái độ phục vụ của cán bộ y tế,

hướng tới sự hài lòng của người bệnh trong cơ sở khám chữa bệnh, đẩy lùi tiêu cực,

góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức

khỏe nhân dân.

Sau hội thi, Ban giám khảo đã trao 01 giải nhất, 01 nhì, 1 ba , 01 giải khuyến

khích và 01 giải giành cho diễn viên diễn xuất sắc nhất, tổng trị giá giải thưởng hơn 5

triệu đồng.

  Nguyễn Anh Hần