Hội Nghị công chức, viên chức 2016

08:40:00 27/01/2016

Chiều 14 giờ ngày 26 tháng 01 năm 2016, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chứa hội nghị công chức, viên chức năm 2016. Đến dự hội nghị gồm có Ban giám đốc, Trưởng. phó khoa phòng, điều dưỡng trưởng các khoa.

Hội nghị đã báo cáo hoạt động năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016 .

 

BS Nguyễn Văn Tín, Phó giám đốc báo cáo hoạt đông 2015 và đề ra kế hoạch năm 2016

 

 

 Ý kiến của các viên chức tạ hội nghị

 

BSCKII Bùi Đức Văn, Giám đốc trã lời các ý kiến của các viên chưc

 

CN Cao Truyền Thống, Thy ký hội nghị, thông qua nghị quyết

phandien2002@yahoo.com