HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM (28/6)

15:06:00 28/06/2017

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực, giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu tình, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.

Nhân ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, để phát huy và giữ gìn những chuẩn mực giá trị tốt đẹp và truyền thống quý báu ấy, Công đoàn Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công đoàn Ngành y tế Cà Mau và Công đoàn Bệnh viện đa khoa Cái Nước tổ chức buổi lễ trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh là con của cán bộ, viên chức bệnh viện có thành tích tốt trong học tập và 01 nhà mái ấm công đoàn tại Bệnh viện đa khoa Cái Nước.

Ảnh: CN. Lý Thị Loan – Chủ tịch công đoàn Ngành y tế Cà Mau phát biểu

 

Ảnh: Phát biểu của đơn vị tài trợ chính BS. Lê Thị Mỹ Châu – Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh – Phó Giám đốc Viện tim

 

Ảnh: Đơn vị tài trợ trao 20 suất học bổng cho 20 em học sinh từ lớp 1 đến 12 là con viên chức, lao động tại Bệnh viện có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên đạt kết qủa  học tập khá, giỏi, có đạo đức tốt.

 

 

Ảnh: BS. Nguyễn Văn Tín – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện ĐK Cái Nước đại diện Công đoàn cơ sở Bệnh viện trao 10 suất học bổng cho 10 em học sinh  giỏi là con viên chức, lao động tại Bệnh viện đạt giải các vòng thi từ cấp trường đến cấp quốc gia.

Ảnh: em Đoàn Thị Như Tâm đại diện các bạn học sinh được trao học bổng phát biểu cảm nghĩ và hứa hẹn

 

Ảnh: BS. Nguyễn Văn Tín – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Cái Nước trao hoa cho nhà tài trợ

 

Ảnh: CN. Lý Thị Loan – Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Cà Mau trao nhà mái ấm công đoàn cho công đoàn viên Lưu Thanh Tuấn (Trung tâm y tế Huyện Cái Nước).

 

 

Ảnh: Công đoàn viên được trao nhà mái ấm công đoàn phát biểu

 

Ảnh: BS. Nguyễn Văn Tín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Cái Nước phát biểu bế mạc

Ảnh Lưu niệm giữa Công đoàn Ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh – Đơn vị tài trợ chính, Công đoàn Ngành y tế Cà Mau, Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Cái Nước và Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế huyện Cái Nước.

Lona.