ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐK CÁI NƯỚC LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

14:28:00 13/07/2017

         Căn cứ Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

         Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-CĐN ngày 17 tháng 02 năm 2017, của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội X Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau nhiệm kỳ 2018-2023.

          Được sự thống nhất của Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau và Đảng ủy Bệnh viện ĐK Cái Nước, ngày 06/7/2017 Đại hội Công đoàn cơ sở Bệnh viện ĐK Cái Nước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được tiến hành.

          Kết quả bầu BCH Công Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 15 đ/c, Ban Thường vụ gồm 05 đ/c.

          Kết quả bầu Đoàn đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

          Sau đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Ảnh: Toàn cảnh hội trường

Ảnh: Đ/c Phạm Minh Em, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

Ảnh: đ/c Nguyễn Tuyết Nhanh, thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ảnh: đ/c Lại Thị Thơm thông qua Báo cáo kiểm điểm tự phê bình của BCH khóa VI

 

Ảnh: đ/c Nguyễn Văn Tín báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp và xin ý kiến đóng góp trực tiếp của Đại biểu tại Đại hội

 

Ảnh: CN. Lý Thị Loan, Chủ tịch Công đoàn Ngành y tế Cà Mau phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ảnh: BS. Nguyễn Văn Tín, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ảnh: đ/c Lâm Quốc Tuấn thay mặt Ban bầu cử thông qua nguyên tắc, thể lệ và trình tự bầu cử

 

Ảnh: Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Ảnh: Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên chính thức và dự khuyết ra mắt, hứa hẹn

Ảnh: Đ/c Huỳnh Thanh Triều, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện khóa mới tặng quà cho các thành viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra khóa VI không tham gia tái cử

Ảnh: Đ/c Cao Truyền Thống, Trưởng đoàn thư ký thông qua Dự thảo nghị quyết Đại hội

Ảnh: Đ/c Huỳnh Thanh Triều, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện khóa VII phát biểu bế mạc Đại hội

 

Lona