TRỒNG BỔ SUNG VƯỜN DƯỢC LIỆU BỆNH VIỆN

10:56:00 14/07/2017

Để không ngừng nâng cao chất lượng Bệnh viện đồng thời cung cấp thêm các thông tin về tác dụng chữa bệnh của các Dược liệu xung quanh chúng ta. Ngày 30/6/2017, Đoàn thanh niên Bệnh viện đa khoa Cái Nước phối hợp với Khoa YHCT đã tiến hành trồng bổ sung một số cây Dược liệu khác vào vườn. Nâng tổng số cây Dược liệu hiện tại là: 27 cây.

Sau đây là một số hình ảnh :

Lona