HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

18:04:00 16/07/2013

BỆNH VIỆN ĐKKV CÁI NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013

         Ngày 16/7/2013, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.