Số hiệu 07/2014/TT-BYT
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Ngày ban hành 1393261200
Loại tài liệu Thông Tư
Người ký Nguyễn Thị Kim Tiến
Tài liệu đính kèm tt-byt-quy-dinh-qtux.doc
Mô tả

Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

Tài liệu khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
2968/QĐ-BYT 08/08/2014 Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola
6100/UBND-VX 04/12/2012 UBND Tỉnh Cà Mau Về việc nâng cao chất lượng khen thưởng
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Chính Phủ Quy đinh chế độ chế độ ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập
1067/UBND-XD 25/07/2012 UBND TỈNH CÀ MAU  V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hanh danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Tỉnh Cà Mau
22/HD-SYT 30/07/2012 Sở Y tế Cà Mau Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1067/UBND-XD về việc triển khai Nghị quyết 04/2012/HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hanh danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Tỉnh Cà Mau.
04/2013/TT-BYT 21/01/2013 Bộ y tế Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2013/TT-BYT hướng dẫn việc phê duyệt và áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ, ngành khác quản lý.
1895/1997/QĐ-BYT 19/09/1997 Bộ y tế Quy chế bệnh viện năm 1997
2050/BYT_KHTC 11/04/2013 Bộ Y Tế V/v Một số vướng mắc trong triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012 TTLT-BYT_BYT ngày 29/02/2012 của BYT 
4494/BYT-BH 29/06/2007 Bộ Y tế V/v Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắt trong KCB và thanh toan chi phí KCB BHYT
18/2013/TT-BYT 01/07/2013 Bộ y tế Quy định về vị trí, thiết kế, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm
19/2013/TT-BYT 16/07/2013 Bộ y tế Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện
92/2011/NĐ-CP 10/07/2011 CHÍNH PHỦ Về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
27/2013/TT-BYT 18/09/2013 Bộ Y tế Ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
34/2013/TT-BYT 28/10/2013 Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
176/2013/NĐ-CP 14/11/2013 CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
2013/TT-BYT 28/10/2013 Bộ Y tế Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
4069/2001/QĐ-BYT 28/09/2001 Bộ Y Tế VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ, BỆNH ÁN
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
1314/QĐ-BHXH 02/12/2014 BHXH VN VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ GHI TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
40/2014/TT-BYT 17/11/2014 Bộ Y Tế BAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
50/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
64/2014/QH13 13/06/2014 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế 
4996/BHXH-CSYT 17/12/2014 BHXH VN Hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung
5379/QĐ-BYT 26/12/2014 Bộ Y Tế Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế tính đến 30 tháng 9 năm 2014
674/QĐ-SYT 20/05/2014 Sở Y tế Cà Mau Danh Mục Kỹ Thuật trong khám chữa bệnh của Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước
25/2015/QD-UBND 05/09/2015 UBND Về việc quy định mức chi phí phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế thực hiện cho các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
50/2014/TT-BYT 26/12/2014 Bộ Y tế QUY ĐỊNH VIỆC PHÂN LOẠI PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT VÀ ĐỊNH MỨC NHÂN LỰC TRONG TỪNG CA PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT
9324/BYT-BH 30/11/2015 Bộ Y Tế V/v trích xuất đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT
5084/QĐ-BYT 30/11/2015 BỘ Y TẾ VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ
37/2015/TTLT-BYT-BTC 29/10/2015 Bộ Y tế  QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC
824/BYT-KH-TC 16/02/2016 Bộ Y tế V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
97/2017/NĐ-CP 18/08/2017 Chính Phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
56/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
52/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC VÀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
48/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH TRÍCH CHUYỂN DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG QUẢN LÝ VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
49/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG Y TẾ TỪ XA
51/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ
53/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NGÀNH Y TẾ
55/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ HAO HỤT THUỐC VÀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ HAO HỤT THUỐC TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
54/2017/TT-BYT 29/12/2017 BỘ Y TẾ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
192/SYT-VP 01/01/1970 Sở Y tế Về việc triển khai, thực hiện văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. (quy chế hoạt động Cổ Dịch vụ cồn và Hệ thống thông tin một của điện tử tỉnh Cà Mau)
7603/QĐ-BYT 01/01/1970 Bộ Y tế VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ (PHIÊN BẢN SỐ 6)
13/2019/TT-BYT 01/01/1970 Bộ Y tế GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
3248/QĐ-SYT 01/01/1970 Sở Y tế Cà Mau Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động của Khối thi đua trong Ngành Y tế cà Mau