BẢNG KIỂM TRA BỆNH VIỆN NĂM 2018

08:37:00 03/12/2018

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI NƯỚC
Địa chỉ chi tiết: Khóm 2
Xã/ Phường: thị trấn Cái Nước
Quận/ Huyện: huyện Cái Nước
Tỉnh/ Thành phố: Cà Mau
Số giấy phép hoạt động: 000420/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 06/9/2014

Tài liệu đính kèm: Tải về

1. Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI NƯỚC
2. Điện thoại (văn thư, HC): 02903883397.    Email: bvdkkvcainuoc@gmail.com.   Đường dây nóng:
0967331818
3. Họ và tên Giám đốc: Nguyễn Văn Tín
Di động: 0918053644.   Email: bstincainuoc@gmail.com
4. Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp: Huỳnh Minh Ngọc
Di động: 0918497967.   Email: ngocbvcn@gmail.com
5. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ: Trần Thanh Ni
Di động: 0918307556.   Email: phongtccb3714@gamil.com
6. Trưởng phòng Tài chính Kế toán: Nguyễn Thị Thiện
Di động: 0945411187.   Email: phongkttc3396@gmail.com
7. Cán bộ phụ trách nhập liệu : Huỳnh Văn Sáng
Di động: 0912917177.   Email: huynhsangcm2013@yahoo.com.vn
8. Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố
Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế Cà Mau
9. Hạng bệnh viện: Hạng II
10. Loại bệnh viện: Đa khoa
Số GPHĐ: 000420/SYT-GPHĐ. Ngày cấp: 06/9/2014. Nơi cấp: Sở Y Tế Cà Mau

 

 

 

 

 

/upload/2824/fck/files/THÔNG TIN CHUNG 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/tiêu chí tự đánh giá 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/ngoại trú 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/nội trú 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/nvyt 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/DỊCH VỤ 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/DƯỢC 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/HÀNH NGHỀ 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/THIẾT BỊ 2018.pdf

/upload/2824/fck/files/tóm tắt hài lòng.pdf

/upload/2824/fck/files/Phụ lục 1.pdf

/upload/2824/fck/files/ICD 10 2018.pdf