TRIỂN KHAI PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC (VNPT-IOFFICE)

22:05:00 28/01/2018

Căn cứ công văn số 2377/SYT-NVY ngày 17/11/2017 của Sở Y tế tỉnh Cà Mau về
việc triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử và điều hành công việc trong toàn ngành
Y tế tỉnh Cà Mau;

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CNTT ngày 22/01/2018 về việc triển khai phần mềm
quản lý văn bản điện tử và điều hành công việc; vào lúc 13 giờ 30 ngày 26/01/2018 tại Hội
trường Bệnh viện đa khoa Cái Nước, phòng Công Nghệ Thông Tin kết hợp với Viễn
thông Cà Mau triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử và điều hành công việc
(VNPT-iOffice) với sự tham gia của hơn 30 cán bộ làm công tác văn thư, chuyên viên
và Điều dưỡng trưởng Bệnh viện.

Nhân viên Bệnh viện tham gia lớp tập huấn

Với nhiều chức năng như: Chức năng hệ thống, xử lý văn bản đến, xử lý văn bản đi,
văn bản nội bộ, thông tin điều hành, hồ sơ công việc, lịch công tác, quản lý họp, thư mời,
tin nhắn, tài liệu, tin nội bộ…. phần mềm quản lý văn bản điện tử và điều hành công
việc (VNPT-iOffice) mang đến nhiều hứa hẹn trong tương lai về xây dựng các văn
phòng điện tử, tiết kiệm thời gian, chi phí và cải cách thủ tục hành chính.

Lona