Kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước

09:39:00 01/03/2021

Hàng năm thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và Sở Y tế Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước đã thu được những kết quả đáng kể.

Năm 2020, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC)  như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác cải cách thể chế

- Bệnh viện thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến thẩm quyền quản lý của mình. Loại bỏ những văn bản đã hết hạn dùng.

- 100% các văn bản liên quan đến công tác khám chữa bệnh, BHYT, quyền lợi của người lao động đều được công khai ở Bệnh viện: Khoa Khám bệnh và các khoa- phòng (qua các bảng thông báo, email, trang web Bệnh viện).

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Khoa Khám bệnh và các khoa- phòng thường xuyên rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà đã được bãi bỏ, tại Khoa khám bệnh đã thay đổi quy trình khám bệnh (cho bệnh nhân có thẻ BHYT và bệnh nhân không có thẻ BHYT) cũ sang quy trình mới, hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013.

- Bệnh viện tổ chức đánh giá định kỳ sự hài lòng của người bệnh và người lao động bệnh viện hàng  quý. Kết quả sự hài lòng chung năm 2020 đạt như sau:

+ Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú: 98,6% (TS:437 BN)

+ Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú: 98,8% (TS:800 BN)

+ Khảo sát ý kiến nhân viên YT: 68%

 

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức

- Thực hiện Đề án vị trí việc làm và mô tả vị trí công việc cho từng viên chức, người lao động (năm 2019 đã được Sở Y tế và Sở Nội vụ Cà Mau phê duyệt). Có quyết định điều chuyển một số viên chức chưa phù hợp với vị trí việc làm.Đánh giá viên chức, người lao động theo kết quả và chất lượng sản phẩm được giao.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo liên tục.

- Xây dựng kế hoạch tuyển viên chức năm 2020,…

* Kết quả đào tạo nguồn nhân lực:

- BS CK I: 5

- Luyên thi CK I: 04

- Tập huấn 3-6 th: 14 (các chuyên khoa)

  - Và 60 điều dưỡng tự học ngoài giờ hành chính (2 lớp cử nhân ĐD và CĐ ĐD).

- Về đào tạo liên tục 2020: có trung bình 5-6 cuộc/ tháng; nội dung: đa lĩnh vực;  hình thức đa dạng: hội thảo, tập huấn, họp trực tuyến,…có hàng trăm lượt CBVC tham gia.

4. Công tác cải cách tài chính công

- Đã và đang thực hiện có hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 43/NĐ-CP của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý tài chính (Nhà nước chỉ phân bổ 20% ngân sách cho trả lương cho CBVC của BV); chi tiêu, mua sắm tài sản đúng chế độ, chính sách; thực hành quản lý tốt tài sản; tiết kiệm chi thường xuyên từ 10-15% trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức, lao động. Quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả cụ thể:

- Khoán vật tư rẻ tiền mau hỏng, mực- giấy in ấn, bút làm việc,…( từ đầu năm 2019).

- Đấu giá cho thuê các dịch vụ công của BV như: căn tin, tạp hóa, quầy sách báo, nước đóng chai, bãi giữ xe, căn tin thứ 2+ Khu thể thao,…

- Chấm dứt hợp đồng lao động 10 hộ lý, chuyển họ qua hợp đồng với Cty vệ sinh.

- Đấu thầu in ấn sổ sách, biểu mẫu cho hoạt động KCB của BV (từ t10/2019)

- Đấu thầu may đồ chuyên môn (t10).

- Thuê Cty vệ sinh (từ t8/2019).

- Thuê bảo vệ chuyên nghiệp (từ t11/2019).

- Xây dựng và trình Sở Y tế và Sở Tài chính 06 đề án sử dụng tài sản công của Bệnh viện (chờ phê duyệt).

5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

CNTT đã được ứng dụng vào công tác KCB tại BV từ 2009-2010, ban đầu là phần mềm dược Hậu Giang –Medisoft cho khám chữa bệnh ngoại trú, từ 2016 ứng dụng phần mềm VNPT/HIS, đến nay đã có những kết quả đáng kể:

5.1. Hạ tầng kỹ thuật:

- Số lương máy vi tính các khoa, phòng là 0 máy chủ, 186 máy để bàn và 06 máy tính xách tay.

- Tại các khoa, phòng của Bệnh viện đã trang bị máy vi tính thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ máy tính/CBVC là 186 máy /466 CBVC

- Hạ tầng kỹ thuật tại bộ phận tiếp nhận đăng ký và khám bệnh của Khoa Khám Bệnh gồm 5 máy tiếp nhận đăng ký, 28 máy khám và kê đơn, 28 máy in,

- Các khoa, phòng đều có máy vi tính và máy in.

- Tình hình kết nối mạng internet đạt 100%,

5. 2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ bệnh viện:

- Cấp hộp thư điện tử công vụ cho tất cả các khoa phòng và một số cán bộ chủ chốt trong bệnh viện có 1 địa chỉ thư điện tử.

Tỷ lệ viên chức sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc 75%.

- Phần mềm quản lý bệnh viện VNPT-HIS

- Phần mềm Hỗ trợ kê khai (thuế).

- Từ 19/8/2017, Phòng CNTT kết hợp Phòng KTTC, VNPT triển khai thành công thu viện phí bằng hóa đơn điện tử.

- Phần mềm IMAS (kế toán hành chính sự nghiệp)

- Phần mềm đảng phí,

- Quản  trị wedsite: www.cainuochospital.com

- Sử dụng chương trình duyệt web firefox, google chrome, phần mềm gõ tiếng việt Unikey (mã nguồn mở), phần mềm văn phòng và Hệ điều hành.

- Ứng dụng phần mềm quản lý NVYT, quản lý sức khỏe NVYT.

- Đã tổ chức triển khai giới thiệu các dịch vụ trên website của bệnh viện.

- Tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh Cà Mau trong việc đưa thông tin bệnh nhân KCB có thẻ BHYT lên cổng đúng hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám định và thanh quyết toán chi phí KCBBHYT tại bệnh viện.

- Trên 90% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng.

- Thực hiện việc ứng dụng phần mền VNPT ioffice trong việc quản lý văn bản đến và đi trong bệnh viện, trong ngành y tế.

5. 3. Về nguồn nhân lực:

- Việc sử dụng Internet của CBVC phục vụ công tác được thực hiện rộng rãi,

100% khoa, phòng có kết nối Internet để phục tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc.

- Kỹ năng sử dụng máy tính CBVC tốt, hầu hết đều đạt chứng chỉ A hoặc B.

 70% CBVC biết sử dụng máy tính.

Thành quả 2020:

T1: Chữ ký số

T3: Máy bắt số tự động

T4: Đăng ký Đề án khám chữa bệnh từ xa.

T9: + Tham gia Dự án KCB từ xa –Telehealth (HN trực tuyến với BV K, BV ĐHYD, BV Từ Dủ, BV ĐK TW Cần Thơ, BV Nhi đồng 1,…).

       + BA điện tử: bước đầu thực hiện:

-      Ghi diễn biến bệnh (từ 2018)

-      Đăng ký chữ ký điện tử (đang chờ HĐ)

-      Tích hợp thành bệnh án (do VNPT)

+ Hạn chế: Hiện nay, số lượng CBVC được đào tạo về CNTT chuyên sâu trong các khoa, phòng còn thiếu, số CBVC có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên CNTT rất ít, còn lại CBVC tự học thêm tại các Trung tâm đào tạo tin học với các chứng chỉ A, B để đáp ứng yêu cầu công việc.

6. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị định số 76/NQ-CP ngày 1362013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Kế hoạch số 07/KH-SYT của Sở Y tế Cà Mau ngày 22/1/2020 về Tuyên truyền cải cách hành chính.

- Xây dựng , triển khai Kế hoạch tuyên truyền CCHC của Bệnh viện năm 2020 theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Đánh giá chung, năm 2020 Bệnh viện đã có nhiều cố gắng trong công tác CCHC, kết quả đã đạt được nhiều thành tích đáng kể (như trên), tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác quản lý bệnh viện, chuyên môn, chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn, tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân và gia đình đối với dịch vụ mà Bệnh viện cung cấp ngày càng cao, điều kiện làm việc của CCVCLĐ trong Bệnh viện được cải thiện và mọi người hài lòng cao, yên tâm công tác, cống hiến.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2021

1 . Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền các hoạt động CCHC.

2 . Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

3 . Tăng cường công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, NLĐ.

4. Tăng cường công tác cải cách tài chính công.

5. Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng các phần mền trong quản lý bệnh viện, CCHC.

6. Tiếp tục thực hiện Đề án KCB từ xa Telehealth.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

BS HUỲNH THANH TRIỀU