Triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

07:11:00 20/08/2015

Thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế, về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. 

Lúc 14 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2015, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức lễ ký kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.  Cam kết của cán bộ y tế với  Trưởng khoa, phòng. Cam kết của Trưởng khoa, phòng với Giám đốc bệnh viện

Buổi lễ diễn ra rất nghiêm túc và long trọng, tham gia buổi lễ gồm có Giám đốc Bệnh viện , Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn uỷ, Tổ trưởng các công đoàn, các Trưởng, Phó khoa-phòng, Điều dưỡng trưởng khoa, Kỹ thuật viên trưởng khoa.

Trong buổi lễ cũng thành lập và ra mắt Tổ chăm sóc khách hàng.

Một số hình ảnh buổi lễ ký kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

 

 

 

 

Phandien2002@yahoo.com