Tập huấn Quy trình làm vệ sinh Hộ lý, Y công.

13:53:00 14/07/2017

Thực hiện thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Căn cứ quyết định số 50/KH-BV ngày 22 tháng 06 năm 2017 về việc tập huấn Quy trình làm vệ sinh Hộ lý, Y công.

Căn cứ yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của các khoa/phòng. Nhằm hỗ trợ công tác quản lý, xử lý vệ sinh cho các khoa/phòng.

      Với mục đích nâng cao nghiệp vụ cho Hộ lý, Y công về công tác vệ sinh trong bệnh viện. Chiều ngày 27,28 tháng 06 năm 2017, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước tổ chức lớp tập huấn Quy trình làm vệ sinh Hộ lý, Y công.        Giảng viên là ThS. Lâm Quốc Tuấn trưởng phòng Điều dưỡng bệnh viện. Tham dự lớp tập huấn có 42 Hộ lý, Y công đang làm việc tại bệnh viện. Nội dung của buổi tập huấn gồm có:

  1. Quy định về nhiệm vụ Hộ lý, Y công.
  2. Quy trình vệ sinh khoa phòng.
  3. Nguyên tắc làm vệ sinh và xử lý chất thải y tế
  4. Hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải theo Thông tư 58 của Bộ Y tế.
  5. Thảo luận.

     Trong thời gian tập huấn các học viên sẽ được thảo luận trao đổi kinh nghiệm về vai trò và chức năng của hộ lý trong công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn bệnh viện giai đoạn hiện nay; phương pháp giải quyết, áp dụng hiệu quả các nguyên tắc, quy trình vệ sinh, kỹ năng sử dụng các phương tiện vệ sinh, hóa chất thông thường dùng cho công tác vệ sinh bệnh viện.

     Dưới đây là một số hình ảnh của lớp tập huấn.

 

 

 

Lưu Huệ