ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN ĐKKV CÁI NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 (KHÓA XI)

16:12:00 05/09/2013

      Ngày 05 – 06 /9/2013, Đảng bộ Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Đồng chí Bùi Đức Văn, Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy chỉ trì hội nghị.

 

                                         

                                              Toàn cảnh Hội nghị

 

Thành phần tham dự hội nghị gồm các đồng trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Chi ủy chi bộ và đảng viên của Đảng bộ.

Hội nghị tiếp thu 06 nội dung quan trọng sau đây:

- Thư nhất: Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Thứ hai:Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Thứ ba: Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở

- Thứ tư: Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Thứ năm: Kết luận một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020

- Thứ sáu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, cho ý kiến về các phương án nhân sự Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tư khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

          Qua 02 ngày nghiên cứu quán triệt Nghị quyết có 126/152 đồng chí tham dự, giúp cho đảng viên nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Sau Hội nghị này Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo cho các chi bộ tiếp tục triển khai trong các cuộc họp chi bộ để 100% đảng viên được tiếp thu.

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG