THÔNG BÁO ĐẤU THẦU HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2015

08:27:00 27/10/2015

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, phó chủ tịch tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 1383/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2015 cho bệnh viện ĐKKV Cái Nước.

Ngày 19 tháng 10 năm 2015, Giám đốc bệnh viện ĐKKV ký Thông báo mời thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2015.

Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Nhà thầu mua 01 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá không hoàn lại (riêng cho từng gói thầu) với giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Phát hành hồ sơ vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2015 đến trước 8 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ mời thầu tại Phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện.

Bảo lãnh dự thầu 1,5% tính trên tổng giá trị dự thầu.

Mở thầu vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2015 tại hội trường bệnh viện ĐKKV Cái Nước.

Kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đến tham dự lễ mở thầu.

Mọi chi tiết xin liên hệ với bên mời thầu theo địa chỉ số 16 đường 19/5 Khóm 2, Thọ Trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau.

DSCKI. Phạm Văn Voi