Hội nghị viên chức 2015

11:56:00 13/02/2015

Chiều ngày 12/02/2015 Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức hội nghị viên chức 2015. Đến dự BSCKII Bùi Đức Văn giám đốc bệnh viện, BSCKI Nguyễn Văn Tín phó giám đốc, chủ tịch công đoàn bệnh viện, BSCKI Nguyễn Tuyết Nhanh phó khoa khám bệnh, phó chủ tịch công đoàn và 100 công đoàn viên đại diện cho 460 công đoàn viên bệnh viện tham dự.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ tọa đoàn

 

Thư ký hội nghị

BSCKI Nguyễn Văn Tín, chủ tịch công đoàn báo cáo nhiệm vụ năm 2014  và đề ra phương hướng hoạt động năm 2015

 

BSCKI Nguyễn Tuyết Nhanh, phó chủ tịch công đoàn thông qua quy chế, qui định của cơ quan tại hội nghị

 

CN Trần Thanh Ni báo cáo tình hình thi đua năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015

 

BSCKI Trịnh Hòa Đượm, trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra năm 2014

 

BSCKII Bùi Đức Văn, Giám đốc bệnh viện trả lời các ý kiến của các công đoàn viên 

 

CN Cao Truyền Thống thư ký thông qua nghị quyết của hôi

Phandien2002@yahoo.com