KẾT QUẢ PHÚC TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014

10:15:00 15/12/2014

Ngày 11 tháng 12 năm 2014 Đoàn phúc tra Sở y tế Cà Mau phúc tra kết quả tự kiểm tra hoạt động bệnh viện của bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước.

 

Đoàn đã đánh giá cao vể công tác tự kiểm tra và chuẩn bị cho việc phúc tra của Sở y tế. Các hoạt động nổi bậc của bệnh viện như: Các chỉ tiêu về chuyên môn đều đạt và vượt chỉ tiêu, công tác tài chính kế toán đảm bảo đúng nguyên tắc và cân đối thu chi. Bệnh viện duy trì thường xuyên công tác sinh hoạt khoa học, bình bệnh án, bình đơn thuốc, nghiên cứu khoa học, họp Hội đồng người bệnh, chống quá tải bệnh viện…Trong nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động bệnh viện theo nội dung Bộ tiêu chí, bệnh viện đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ cơ bản như xây dựng quy trình chuyên môn kỹ thuật, các biện pháp chống nhằm lẫn người bệnh, xây dựng các bảng kiểm, xây dựng hệ thống báo cáo sai sót và sự cố y khoa…Bệnh viện cũng tổ chức Hội thi sáng tạo Slogan bệnh viện và các khoa phòng, thành lập Logo và website bệnh viện.

 Đặc biệt bệnh viện đã xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo kế hoạch từ bệnh viện hạng II sẽ trở thành bệnh viện hạng I vào năm 2030, theo đó nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại sẽ được triển khai. Để hoàn thành kế hoạch bệnh viện tiến hành nhiều biện pháp đào tạo nguồn nhân lực, thu hút nhân tài…Bệnh viện cũng đề ra nhiều giải pháp kêu gọi đầu tư, xã hội hóa y tế cũng như lộ trình thực hiện khả thi.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn bệnh, trong năm bệnh viện cũng đã thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội như: Nuôi thương binh nghèo, giúp xóa đói giảm nghèo ấp Rau Dừa C xã Hòa Mỹ, tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trong huyện.

Kết quả phúc tra Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bộ tiêu chí bệnh viện đạt 83/84 tiêu chí, tổng số điểm đạt 253, điểm trung bình 3,05 điểm. Mặc dù có nhiều cố gắng, song bệnh viện ĐKKV Cái Nước vẫn còn nhiều hạn chế đó là:

1. Bệnh viện chưa có chính sách riêng nhằm thu hút, ưu đãi nguồn nhân lực y tế. Mặc dù thực tế đã và đang thực hiện nhiều biện pháp thu hút, ưu đãi nguồn kết nhân lực.

2. Hệ thống công nghệ thông tin của bệnh viện hoạt động khá, có thể tìm kiếm dữ liệu dễ dàng và chính xác. Nhưng bệnh án chưa được lưu trữ toàn bộ các thông tin trên hệ thống máy tính bệnh viện và mỗi người bệnh điều trị tại bệnh viện chưa được cung cấp một mã xác định. Chưa áp dụng phần mềm báo cáo thống kê bệnh viện xuất số liệu tự động từ các phần mềm khác.

3. Khoa Xét nghiệm tiến hành nội kiểm thường xuyên đạt yêu cầu. Tuy nhiên công tác ngoại kiểm có triển khai nhưng chưa đầy đủ.

4. Bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải rắn và thải lỏng chưa hoàn thiện, còn thụ động trong việc kiểm tra.

5. Trang bị hệ thống bắt số tự động chưa đầy đủ.

6. Bệnh viện chưa đầu tư, họp tác xã hội hóa y tế, nên tiêu chí này năm nay không chấm điểm.

Để khắc phục các hạn chế, năm 2015 bệnh viện cần đầu tư nhiều kinh phí cũng như đào tạo nguồn nhân lực về nghiệp vụ quản lý chất lượng bệnh viện. 

Bùi Văn Dủ