Chức mừng cho 02 tân bác sỹ chuyên khoa II Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước.

06:49:00 10/12/2014

     Tối ngày 9 tháng 12 năm 2014. Bệnh viện ĐKKV Cái Nước mở tiệc mừng cho 02 tân bác sỹ chuyên khoa II. Đến dự gồm Ban giám đốc và các trưởng các khoa, phòng cùng với gia đình của 2 tân bác sỹ chuyên khoa II. Buổi tiệc diễn ra trang trọng và thân mật, đây cũng là diệp để cho lãnh đạo bệnh viện quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực cho bệnh viện để phục vụ cho nhân dân.

BS CKII Bùi Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chức mừng cho 02 tân bác sỹ chuyên khoa II

Tân 02 Bác sỹ Chuyên Khoa II: Huỳnh Minh Ngọc và Châu Quốc Lượng cùng vợ của 2 đồng chí  

 

Tân 02 Bác sỹ Chuyên Khoa II cùng Ban giám đốc Bệnh viện

Tân 02 Bác sỹ Chuyên Khoa II cùng BS Trịnh Hòa Lợi nguyên PGĐ Sở Y tế Cà Mau, nguyên GĐ Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước,

và BS Nguyễn Thành Bước nguyên PGĐ Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước.

Tân 02 Bác sỹ Chuyên Khoa II cùng gia đình 

 

 

Phandien2002@gmail.com