Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức tập huấn chẩn đoán và điều trị Ebola.

12:20:00 27/09/2014

Trước tình hình dịch Ebola diễn biến hết sức phức tạp tại bốn nước Guinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria và mới đây tại Congo. Để chủ động cho công tác phát hiện, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa dịch Ebola ngày 26 tháng 9 năm 2014 bệnh viện ĐKKV Cái Nước kết hợp với Trung tâm y tế huyện Cái Nước tập huấn cho nhân viên y tế tại bệnh viện và 11 trạm y tế xã, thị trấn.

Nội dung tập huấn về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Ebola ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành. Dự kiến sẽ có khoảng 80 người tham dự.

Bên cạnh đó bệnh viện cũng đã chủ động chuẩn bị về nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất, phương án hành động... sẳn sàng đối phó khi có dịch bệnh xảy ra.

BS Bùi Văn Dủ