HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DƯỢC BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

14:28:00 22/07/2015

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Thực hiện Công văn số 1304/SYT-NVD ngày 29/12/2014 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau về việc hướng dẫn thực hiện kết quả đấu thầu thuốc năm 2014 Lần – 1.

Thực hiện Công văn số 194/SYT - NVD ngày 09/02/2015 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau về việc hướng dẫn thực hiện áp dụng kết quả đấu thầu thuốc năm 2014.

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ – UBND ngày 25/6/2015 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc bổ sung của bệnh viện ĐKKV Cái Nước của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Công văn số 1001/SYT - NVD ngày 26/6/2015 ngày về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thẩu mua thuốc bổ sung của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau.

Nhân lực khoa Dược hiện nay là 42 tăng thêm 02 dược sỹ đại học so với cùng kỳ, trong đó 16 nam chiếm 38,09% 26 nữ chiếm 61,91%. Trình độ chuyên môn: dược sỹ chuyên khoa cấp I: 02, dược sỹ đại học: 04, dược sỹ trung học: 31; dược tá: 05. Trong đó đang học chuyên khoa cấp I dược lâm sàng: 02; dược sỹ đại học hệ tập trung Trường Đại học Dược Cần Thơ: 01; dược sỹ trung học loại hình đào tạo vừa làm, vừa học Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau 01. Đến nay học hết chương trình chờ thi tốt nghiệp.

Hoạt động khoa Dược theo Thông tư số 22/2011 ngày 10/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

Cung cấp thuốc tới giường bệnh nội trú có 13 dược sỹ và dược tá làm công tác phát thuốc 14 khoa lâm sàng.

Nhập - xuất thuốc tân dược, đông dược, vật tư tiêu hao, vaccin, sinh phẩm và máu thành phẩm 6 tháng đầu năm 2015 so với 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

Tổng nhập: 10.527.723.380 đạt 61,92% so với kế hoạch. Giảm: 44,00%.

Tổng xuất: 9.597.689.779 đạt 56,45% so với kế hoạch. Giảm: 48,82%.

Xuất cho 11 Trạm y tế 81 lượt nhận thuốc số tiền là 403.230.362 Giảm: 64,69%.

Tiền thuốc điều trị ngoại trú của khoa Khám bệnh 4.933.051.540 Giảm: 57,26%. Tiền thuốc, vật tư tiêu hao, máu, vaccin nội trú 4.239.962.688 Giảm: 40,92%.

Cấp thuốc điều trị ngoại trú 72.971 lượt, cùng kỳ 79.432 lượt. Bình quân cấp 613,20 lượt trên ngày cùng kỳ 651,08 lượt trên ngày.

Trong đó: Trẻ em dưới 6 tuổi 5.895 lượt cùng kỳ 11.221 lượt chiếm 8,08%. Bảo hiểm y tế 67.076 lượt cùng kỳ 68.211 lượt chiếm 91,92%. Người bệnh khám phải đóng tiền 3.366 lượt cùng kỳ 23.536 lượt chiếm 4,61%

Bệnh án lãnh thuốc điều trị ngoại trú 58 lượt.

Chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú có giảm bình quân là 4,635 thuốc/đơn cùng kỳ 4,815 thuốc. Kháng sinh giảm chiếm 31,94% cùng kỳ 47,50%, vitamine tăng chiếm 29,535% cùng kỳ 12,28%.

Cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao từng lúc chưa kịp thời theo yêu cầu điều trị của bác sỹ từ đó gặp nhiều khó khăn cho việc chỉ định thuốc nội trú. Khoa Dược tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, vì nợ quá hạn năm 2012, 2013 và nợ quá hạn năm 2014 lý do công ty cho nợ nhiều 06 tháng còn ít có 01 tháng. Ban lãnh đạo khoa Dược xin chia nhượng của bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn, bệnh viện đa khoa Cà Mau, bệnh viện Sản Nhi. Nhờ bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn mua hộ cho bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước. Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước chia nhượng thuốc lại bằng tiền mặt.

Dự trù thuốc Công ty trả lời khi nào bệnh viện chuyển trả tiền thì công ty xuất thuốc (trừ thuốc cấp cứu và thuốc phòng mỗ).

Thuốc mua vượt số lượng trúng thầu lý do: Gói thầu Generic bệnh viện trúng thầu 436 trên 546 thứ tự thuốc, còn 110 thứ tự thuốc chưa trúng thầu. Gói thầu tương đương sinh học; gói thầu biệt dược Sở Y tế Cà Mau chưa đấu thầu.

          Thực hiện danh mục thuốc theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 17/11/2014. Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Danh mục thuốc trúng thầu theo Thông tư số 31/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 11/7/2011. Ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Báo cáo trong quý không xảy ra phản ứng có hại của thuốc (ADR). Đình chỉ lưu hành thuốc và rút số đăng ký 01 lượt. Triển khai thực hiện 01 lượt về cập nhật thông tin thuốc. 02 lượt đình chỉ lưu hành thuốc.

Tham gia bình bệnh án nội trú, bình đơn thuốc ngoại trú, thông tin thuốc hiện còn, thuốc sắp hết, thuốc hết, thuốc mới nhận, thuốc có lại, thuốc cận hạn dùng, thuốc ít sử dụng, thuốc thu tiền.

Thu thập số liệu 3 đề tài nghiên cứu khoa học báo cáo năm 2105 trong đó có 1 đề tài báo cáo Sở Y tế và 2 đề tài báo cáo cấp bệnh viện.

Một cá nhân và tập thể khoa Dược được khen điển hình tiên tiến 5 năm Sở Y tế Cà Mau khen thưởng. 6 tháng đầu năm 2015 khoa Dược thi đua xếp hạng 2. Dược Giám đốc bệnh viện khen thưởng.

DSCKI. Phạm Văn Voi