SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

09:52:00 14/07/2015

Lúc 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2015, Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015. Đến dự gồm có Ban giám đốc, Trưởng các khoa-phòng, Điều dưỡng trưởng khoa, KTV Trưởng khoa.

Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

Toàn cảnh hội nghị

 

Ban Giám đốc chủ trì hội nghị

 

Phó Giám đốc BSCKI Nguyễn Văn Tín, báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

 

Phó giám đốc BSCKI Huỳnh Thanh Triều, Triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015

 

Giám đốc BSCKII Bùi Đức Văn, trả lời các câu hỏi và chỉ đạo sắp tới

 

Trưởng Phòng TCCB CN Trần Thanh Ni, triển khai quyết định khen thưởng các khoa phòng có thành tích 6 tháng đầu năm.

 

 

BS CKII Bùi Đức Văn giám đốc trao phần thưởng cho các khoa, phòng đạt hạng nhất trong 6 tháng đầu năm 2015

 

BS CKI Nguyễn Văn Tín phó giám đốc trao phần thưởng cho các khoa, phòng đạt hạng nhì trong 6 tháng đầu năm 2015

 

BS CKI Huỳnh Thanh Triều phó giám đốc trao phần thưởng cho các khoa, phòng đạt hạng ba trong 6 tháng đầu năm 2015

phandien2002@yahoo.com