KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI NƯỚC, NĂM 2021

15:50:00 08/02/2022

 

I. Về tình hình công chức, viên chức, lao động:

Bệnh viện ĐK Cái Nước là bệnh viện hạng II với  số giường kế hoạch là 480, thực kê 690, với 8 phòng chức năng, 15 khoa lâm sàng, 06 khoa không giường bệnh. Tổng số CBVC 474, nữ: 273; trong đó: Bs.CK II: 07, Bs.CK I: 39, ThS.Bs: 01, Bs: 41, Ys: 11, Ds.CKII: 01, Ds.CKI: 03, DsĐH: 05, DsTH: 29, ThS.ĐD: 01, CNĐD: 09, CĐĐD: 135, ĐDTH: 103, Sơ học ĐD: 02, CNHS: 10, HSTH: 22, Hộ Lý: 14, Khác: 41

Hiện tại, đoàn viên Công đoàn là 474, trong đó nữ 273. BCH Công đoàn có 13 đồng chí, trong đó nữ: 06 đ/c, Ban thường vụ: 04, UBKT 03 đ/c, có 19 tổ công đoàn được bố trí phù hợp với tổ chức của các khoa, phòng.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, Công đoàn Cơ sở đã tích cực chỉ đạo các tổ công đoàn tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên công đoàn triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tự giác khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh để có kế hoạch chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên công đoàn gặp khó khăn.

Kết quả, tất cả ĐVCĐ đều an tâm công tác, góp phần đưa Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ KCB, nhiệm vụ CĐCS, phòng chống dịch hiệu quả,…  

          II. Về kết quả hoạt động công đoàn năm 2021:

1. Công tác đại điện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động:

            - BCH Công đoàn Cơ sở phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVCĐ, chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVCĐ để có kế hoạch tuyên truyền giáo dục, tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVCĐ. Nhìn chung, các chế độ chính sách tiền lương, tiền công, chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, xét nâng lương thường xuyên... được thực hiện nghiêm túc.

            - Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBVC năm 2021 gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

- Triển khai Kế hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại Bệnh viện lồng ghép hoạt động vào Tháng Công nhân, Tháng hành động về “ATVSLĐ - phòng, chống cháy nổ”.

2. Hoạt động chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động:

- Chủ động nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của ĐVCĐ để có kế hoạch tuyên truyền giáo dục, tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVCĐ. Nhìn chung các chế độ chính sách tiền lương, tiền công, chế độ phụ cấp, BHXH, BHYT, xét nâng lương thường xuyên,... được thực hiện nghiêm túc.

- BCH Công đoàn đã triển khai thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” của CĐ cấp trên đến các ĐVCĐ.

- Cho ĐVCĐ vay Quỹ tương trợ công đoàn: mỗi suất 10 triệu đồng với lãi suất thấp 0,5%/tháng, thời hạn là 01 năm. Số người được cho vay: 96 người; tổng số tiền cho vay: 960.000.000 đồng. (Tổng thu Quỹ tương trợ Công đoàn: (tính đến 28/2/2021- thời điểm ngưng thu hẳn): 1.014.725.000đ).

- Kết hợp với chính quyền tổ chức chăm lo cho ĐVCĐ là cán bộ,  viên chức, lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2021 (Chính quyền chi 2.000.000 đ/người, Công đoàn chi 300.000đ/người).

- Tổ chức đi thăm và tặng quà cho cán bộ,  viên chức, lao động đã nghỉ hưu (tiền + 1 phần quà = 500.000đ/người, tổng số tiền: 500.000đ x 27 người = 13.500.000đ).

- Chi thăm công đoàn viên ốm, sanh: 5.700.000đ.

- Chi tiền cưới, gả: 6.200.000đ

- Chi ĐVCĐ khó khăn: 4.000.000đ.

- Chi đám tang: 7.100.000đ

- Phụng dưỡng 01 Mẹ Việt Nam anh hùng và 01 chú thương binh 400.000 đồng/người/tháng.

- Tham gia đóng góp các quỹ:

+ Quỹ vì người nghèo: 5.000.000đồng.

+ Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 10.000.000 đồng.

+ Quỹ mái ấm công đoàn: 41.950.000 đồng.

- Công tác chăm lo đời sống vật chất cho CĐV bị ảnh hưởng dịch bệnh: Tất cả VCLĐ đều được hưởng tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ 28/NQ-CP của Chính phủ, tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng; miễn đóng công đoàn phí cho các ĐVCĐ có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (<2,34) tại CĐCS Bệnh viện, được 84 CĐV, thời gian được hưởng từ tháng 5 đến 12 năm 2021 (theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh tại CV 257/LĐLĐ, ngày 12/8/2021); hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu PCD của BV, được 39 người, mỗi người được 1 triệu đồng (theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh tại CV 270/LĐLĐ, ngày 19/8/2021); hỗ trợ “Gói an sinh công đoàn” cho 270 CĐV trị giá 200.000đ/gói quà, cũng do LĐLĐ tỉnh hỗ trợ; CĐN hỗ trợ 22 NVYT Bệnh viện là F0, F1 (F0:14 người, 1 triệu đồng/người; F1: 6 người, 300.000đ/ng),…

- Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho ĐVCĐ Nguyễn Mỹ Sil, thuộc Tổ CĐ 4, CĐCS Bệnh viện, được hỗ trợ 40.000.000 đồng để cất nhà mới.

- Phát động quyên góp ủng hộ CĐV Châu Văn Tịnh, Tổ CĐ1 có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bị cháy nhà (30.900.000đ).

  - Đã hoàn tất công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBVCLĐ được tổng số 520 lượt (kể cả người của các công ty dịch vụ), với tổng số tiền ước tính khoảng 223.600.000đ, do Bệnh viện tự chi trả.

3. Tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động:

- Đảng ủy, BGĐ, BCH CĐCS thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho đảng viên, viên chức ngoài đảng tiếp thu và Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. CĐCS đã triển khai các văn bản của CĐ cấp trên: Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch phát động phong trào tết trồng cây, vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới,…

- Tuyên truyền vận động CBVCLĐ thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;

- Triển khai các văn bản mới của CĐ cấp trên: Kế hoạch Tuyên truyền công tác an toàn giao thông trong mùa dịch; Kế hoạch công tác tuyên giáo, nữ công; Quyết định của LĐLĐ tỉnh: ban hành Quy chế khen thưởng cuả tổ chức Công đoàn, Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, bình đẳng giới,…

- Kết quả tổ chức các hoạt động nhân Tháng Công nhân năm 2021:

+ Hưởng ứng Tháng Công nhân với các hoạt động vì lợi ích ĐVCĐ: rà soát kết nạp CĐV mới, khám sức khỏe định kỳ cho VCLĐ, tăng cường công tác hoạt động xã hội giúp đỡ cho VCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các chương trình phúc lợi cho CĐV, xét đề nghị cấp nhà Mái ấm Công đoàn, tổ chức hội thao  chào mừng kỷ niệm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5,…

* Kết quả:

- Thực hiện Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN: Không có ca bị sự cố y khoa, không có vụ cháy nổ.

- Triển khai thực hiện Chương trình” 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” theo Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 12/3/2021 của LĐLĐ tỉnh: xét duyệt, đăng ký 05 sáng kiến).

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức giải bóng đá mini nam, nữ (nội bộ CĐCS BV Cái Nước) chào mừng kỷ niệm Ngày 30/4 và 1/5 (tổng chi phí 14.880.000đ).

- Tổ chức khám sức khỏe thường niên cho VCLĐ Bệnh viện. (được 05 khoa, hơn 120 người, với tổng số tiền khoảng 51.600.000đ, do Bệnh viện tự chi trả).

- Kết nạp CĐV mới: 02

4. Phong trào thi đua yêu nước trong CCVCLĐ:

+ Thường xuyên phối hợp Chính quyền chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn của Bộ Y tế, các quy định của ngành, chú trọng triển khai các kỹ thuật mới, thực hiện kế hoạch chống quá tải bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện tốt quy trình khám bệnh ngoại trú, nâng cao chất lượng điều trị nội trú, đảm bảo chăm sóc phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Kết quả: một số chỉ tiêu đạt và vượt mức trên giao, tuy nhiên đa số chỉ tiêu đạt thấp, cụ thể: Công suất sử dụng giường bệnh đạt 76%;  tổng số lần khám kê đơn 221.409 ca, đạt 82%; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 32.527 ca, đạt 115%; tổng số lần chẩn đoán hình ảnh 40.627, đạt 142%; tổng số lần xét nghiệm 322.461, đạt 91%.

+ Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tập trung công tác chỉ đạo phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả. Kết quả, “Đảm bảo mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo Công tác khám chữa bệnh”:

- Triển khai thực hiện tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19,

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế, thuốc men, oxy,…

- Bệnh viện đã triển khai Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch (kết quả đạt: 139/150 điểm) và Phòng khám an toàn phòng chống dịch (kết quả đạt:  29 /30 điểm).

- Xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi công năng Bệnh viện Đa khoa Cái Nước thành bệnh viện dã chiến với 250 giường kế hoạch, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 (tầng 1và 2) theo chỉ đạo của Sở Y tế.

- Tổng số bệnh nhân Sars Cov-2 BV đã nhận, điều trị: F0:495, F1:223. Đa số bệnh nhân ở tầng 1, chỉ có khoảng 0,5% ca chuyển tầng 2,3 (đã chuyển tuyến trên kịp thời), có 04 ca tử vong do bệnh nền/ nhập viện trễ (tính đến 31/12/2021).

- Tham gia 10 lực lượng tại BV dã chiến số 5 của tỉnh, cử 1 phó GĐ Bệnh viện làm Giám đốc BV dã chiến (từ tháng 10/2021).

- Tham gia Chiến dịch tiêm vaccin của Bộ Y tế : Tổng số mũi tiêm: 43.592 (tính đến 31/12/2021).

- Triển khai phòng xét nghiệm PCR (máy do các nhà tài trợ tặng, UBND tỉnh đầu tư mua phụ kiện> 1 tỷ đồng), đang chờ thẩm định của Bộ YT.

- Phát động CBVCLĐ ủng hộ 01 ngày lương vào Quỹ vắc xin và 01 ngày lương cho công tác PCD của cả nước.

  -  Thông báo lời kêu gọi của MTTQ huyện về việc quyên góp hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về kinh tế đang cách ly tập trung tại nhà phòng, chống dịch (được 05 triệu đồng).

  + Đăng ký thực hiện “Công trình - Sản phẩm - Phần việc” do Công đoàn cơ sở đảm nhận năm 2021: “Hỗ trợ cho ĐVCĐ sửa chữa nhà do hỏa hoạn”. CĐN Y tế đã có quyết định công nhận.

5. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng công đoàn cơ sở:

- Chuẩn y kết nạp: 06 ĐVCĐ mới.

- Tiếp tục ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên. Đã nhận, cấp phát thẻ từ cho tất cả ĐVCĐ.

          - Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác giới thiệu, kết nạp Đảng:

+ Đã giới thiệu: 16  

+ Đã kết nạp: 12

6. Công tác vận động nữ viên chức, lao động:

- Thực hiện tốt các chế độ cho chị em theo quy định Nhà nước: ốm đau, nghỉ thai sản và các chế độ có liên quan.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các hoạt động góp phần xây dựng gia đình CCVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc văn minh: hàng năm các chị đều đạt “Nữ hai giỏi” và dịp Tết Trung thu luôn biểu dương các bé có thành tích cao trong học tập.

- Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” theo Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 18/2/2021 của LĐLĐ tỉnh.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em năm 2021 của CĐN Y tế Cà Mau.

- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 01/6 – 30/6/2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” và ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng” nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Đông đảo nữ CĐV tham gia giải bóng đá mini nữ chào mừng kỷ niệm Ngày 30/4 và 1/5.

- Chào Mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, không tổ chức Lễ, chỉ tặng quà mỗi chị em 200.000đ, với tổng số tiền 54,6 triệu đồng.

          7. Công tác tài chính:

         - Thực hiện đảm bảo thời gian báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính công đoàn và sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

- Duy trì xét cho vay/gia hạn tiền vay Quỹ tương trợ công đoàn.

- Kiểm tra định kỳ (1 quý/lần) quỹ tài chính của CĐCS, không phát hiện dấu hiệu sai phạm. Sổ sách ghi chép đúng theo quy định của cấp trên.

8. Các hoạt động của UBKT công đoàn:

- Tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc triển khai các chủ trương, nghị quyết và quy định của Công đoàn; những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ.

          - Tham gia kiểm tra quỹ tài chính của CĐCS.

Kết quả cuối năm cụ thể:

- Kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS BV 2021 đạt chuẩn Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Họp BCH CĐCS đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 và bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác (5 Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, 6 Giấy khen của Công đoàn Ngành và 36 Giấy khen của CĐCS BV).

          Đặc biệt, đề nghị Tổng LĐLĐ tặng Bằng khen cho CĐCS Bệnh viện và đ/c Huỳnh Thanh Triều- Chủ tịch CĐCS BV.

          III. Đánh giá chung:

          1. Những ưu điểm:

BCH Công đoàn cơ sở luôn được sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau, Đảng ủy Bệnh viện. Sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa BGĐ với BCH Công đoàn cơ sở và sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, viên chức, lao động nên hoạt động Công đoàn đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, lao động.

2. Khó khăn, hạn chế:

- Dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động KT-VH-XH.

- Các hoạt động thường xuyên của Công đoàn bị gián đoạn: hội họp, kiểm tra giám sát, văn nghệ-thể dục thể thao,…

          - CBVCLĐ phải vất vả tham gia phòng chống dịch (phân luồng, sàng lọc, tiếp nhận khám chữa bệnh cho BN nhiễm/nghi nhiễm Sars Cov 2, vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện,…), bị ảnh hưởng bởi đại dịch (mắc bệnh khoảng 20 người, nhiều NVYT bị phong tỏa, cách ly), ảnh hưởng đến đời sống vật chất/tinh thần,…

- Lượng bệnh nội, ngoại trú giảm mạnh →các chỉ tiêu khám chữa bệnh đạt thấp, thu nhập của BV giảm→thu nhập của NVYT giảm mạnh.

Trên đây là kết quả hoạt động CĐCS Bệnh viện năm 2021.

BS Huỳnh Thanh Triều