Tuyên truyền về công tác Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ viên chức Bệnh viện ĐKKV Cái Nước

21:44:00 25/09/2013

           Ngày 25-26/9/2013, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- Công an tỉnh Cà Mau và Tạp Chí PC&CC – Bộ Công an tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao hiểu biết về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ viên chức (CBVC) của Bệnh viện. Tham dự buổi tuyên truyền có Đ/c Nguyễn Xuân Khiêm, Cán bộ tuyên truyền, Tạp chí Phòng cháy chữa cháy – Bộ công an; và hơn 127 cán bộ viên chức các khoa – phòng của Bệnh viện.

Đ/c Nguyễn Xuân Khiêm, Cán bộ tuyên truyền, Tạp chí PC&CC – Bộ Công an đang tuyên truyền an toàn PCCC trong công sở và gia đình.

 

        Nhân dịp này, cán bộ tuyên truyền của Tạp chí PCCC – Bộ công an đã triển khai công tác tuyên truyền về Luật phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy, các biện pháp chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm. Cán bộ tuyên truyền đã báo cáo tóm tắt về về tình hình an toàn PCCC, các nguyên nhân gây cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra; qua đó phổ biến thật chi tiết và cụ thể về các biện pháp phòng cháy chữa cháy, về tiêu lệnh chữa cháy, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy, các phương án chữa cháy phù hợp cho từng trường hợp cháy nổ xãy ra và hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm. Cán bộ tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh về ý thức trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của công dân nhằm ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ cháy nổ có thể xãy ra nhằm bảo vệ an toàn cho người thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng xung quanh.