Khai giảng lớp cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở (Đối tượng 5) Khóa VII

14:41:00 02/03/2015

Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2015 Bệnh viện kết hợp với Trung  tâm bồi dưỡng chính trị  và Ban tuyên giáo huyện ủy Cái Nước mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các bộ , Đảng viện (đối tượng 5) khóa VII.

Đến dự buổi lễ gồm có: 

Đồng chí Nguyễn Trung Liệt phó bí thư Thường trực Huyện Ủy

Đồng chí Nguyễn Văn Đức giám đốc TTBDCT Huyện

Đồng chí Bùi Đức Văn giám đốc Bệnh Viện, Bí thư Đảng bộ.

Cùng 100 đảng viên tham dự.

Đồng chí  Nguyễn Văn Đức giám đốc TTBDCT Huyện, cập nhật chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức giám đốc TTBDCT Huyện Cập nhật chuyên đề 1

 

 

Chiều ngày 03 thang 3 năm 2015. Đồng chí : Nguyễn Hữu Ngỡi phó giám đốc TTBDCT Huyện Cập nhât chuyên 3 Nhà nước pháp quyền và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đồng chí ; Nguyễn Hữu Ngỡi phó giám đốc TTBDCT Huyện Cập nhât chuyên 3

 

Chiều ngày 04 thang 3 năm 2015. Đồng chí : Trần Hoàng Nam trưởng phòng Văn hóa và thôn tin, cập nhật chuyên đề 4: Một số vấn đề về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đồng chí : Trần Hoàng Nam trưởng phòng Văn hóa và thôn tin, cập nhật chuyên đề 4

 

 

Chiều ngày 05 tháng 03 năm 2015 Đc: Bùi Quốc Toản phó ban tuyên giáo huyện, cập nhật chuyên đề 2: Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch vững mạnh.

 Đc: Bùi Quốc Toản phó ban tuyên giáo huyện

 

Sáng ngày 06 tháng 3 năm 2015 Đc Lâm Ngọc Thủy chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cập nhật chuyên đè 5: Báo cáo tình hình phát triển Kinh tế -Xã hội, Quốc phòng-An ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

       Đc: Lâm Ngọc Thủy chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

9h30' ngày 06 tháng 3 năm 2015 lớp học tiến hành bế giảng, đến dự gồm có :

Đồng chí Nguyễn Văn Đức giám đốc TTBDCT Huyện, Huyện ủy viên. 

Đồng chí Huỳnh Thanh Triều phó giám đốc Bệnh viện, ủy viên Đảng bộ bệnh viện

Và 103 học viên 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức giám đốc TTBDCT Huyện, Huyện ủy viên đánh giá nhận xét lớp học.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức giám đốc TTBDCT Huyện, Huyện ủy viên trao giấy chứng nhận cho học viên

 

Đồng chí Huỳnh Thanh Triều phó giám đốc Bệnh viện trao giấy chứng nhân cho học viên.

phandien2002@yahoo.com