THÔNG BÁO MỜI THẦU

06:45:00 26/04/2016

       Căn cứ Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung của Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước năm 2016 (Hình thức mua sắm trực tiếp).

          Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước Thông báo mời thầu đến các nhà thầu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó với các nội dung sau:

          Tên gói thầu: Gói thầu mua thuốc bổ sung của Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước năm 2016. (Bao gồm thuốc tân dược và vị thuốc đông dược).

          Tổng giá trị gói thầu: 12.800.161.800 đồng.

          Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

          Nguồn vốn: Ngân sách, thu viện phí, Bảo hiểm y tế.

          Hình thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trực tiếp.

          Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

          Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu 08 giờ ngày 19/4/2016 đến 08 giờ ngày 29/4/2016 (trong giờ hành chính). Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước. Số 16, Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Điện thoại (Fax) 0780 3 883 242.

          Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: Miễn phí.

          Bảo đảm dự thầu là 01% (một phần trăm) giá trị gói thầu bằng Việt Nam đồng.

          Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 29/4/2016.

          Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 29/4/2016.

          Địa điểm mở thầu: Hội trường Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước.

DSCKI. Phạm Văn Voi