Đại Hội Đảng Bộ Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước Nhiệm Kỳ 2015-2020

07:02:00 25/05/2015

Chiều Ngày 21 và sáng ngày 22 tháng 5 năm 2015 Bệnh Viện ĐKKV Cái Nước được Huyện Ủy Cái Nước đồng ý cho tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020. 

Toàn Cảnh Đại Hội

 

Đoàn chủ tịch Đại hội

 

Thư ký Đại hội

 

CN Lâm Quốc Tuấn, trưởng ban kiểm phiếu 

 

Đoàn chủ tịch bỏ phiếu

Đại biểu bỏ phiếu

 

Tặng quà các đồng chí không tái cử

 

Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện ĐKKV Cái Nước nhiệm kỳ 2015-2020

phandien2002@yahoo.com

 

p