ĐẢNG VIÊN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CÁI NƯỚC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XI)

15:59:00 19/02/2014

Chiều ngày 18-19 tháng 02 năm 2014. Bệnh Viện Đa Khu Vực Cái Nước tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Trung Ương 8 (khóa XI). Đến dự tất cả các đảng viên và các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện. Hội nghị triển khai các chuyên đề mà Trung ương 8 (khóa XI) đề ra.

 

BSCKII. BÙI ĐỨC VĂN

 

TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ