HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2011-2015

15:38:00 24/03/2015

 Chiều ngày 24/3/2015, Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2011 – 2015. Việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm biểu dương khen thưởng  tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị. Tại buổi lễ giám đốc đã trao quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 57 cá nhân.

Một số hình ảnh hội nghị

 

BSCKII BÙI ĐỨC VĂN, Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc hội nghị

BSCKI NGUYỄN VĂN TÍN, Phó giám đốc Bệnh viện báo cáo thi đua 5 năm liền 2011-2015 và triển khai kế hoach 5 năm  tiếp theo 2016-2020

 

BSCKI TRẦN THỊ GIANG báo cáo tham luận

BS LƯU VĂN ÚT báo cáo tham luận

 

BSCKI HÀ THANH LIÊM báo cáo tham luận

ĐD TK LÊ KIM THOA báo cáo tham luận

 

Phát thưởng cho 4 tập thể tiên tiến nhất

 

Phát thưởng cho các cá nhân tiên tiến xuất sắc

phandien2002@yahoo.com