ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ CỦA BỆNH VIỆN ĐKKV CÁI NƯỚC

08:14:00 19/03/2015

1. Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Đại hội chi bộ IV là đại hội điểm của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Ban Chi Ủy IV Hứa hẹn trước đại hội

Bí thư: Đc Lưu Văn Út

Phó Bí thư: Đc Phạm Minh Em

Chi Ủy viên: Phạm Hồng Cam

 

2. Ngày 11 tháng 02 năm 2015, Đại hội chi bộ VIII   của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

​Ban Chi Ủy VIII và Đại biểu đi dự đại hội cấp trên hứa hẹn trước đại hội

Bí thư: Đc Đặng Kiên Cường

Phó Bí thư: ĐcTrần Thanh Ni

Chi Ủy viên: Đỗ Hồng Đượm

 

3. Ngày 10 tháng 03 năm 2015, Đại hội chi bộ III  của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Bí thư: Đc Huỳnh Thanh Triều

Phó Bí thư: Đc Châu Quốc Lượng

Chi Ủy viên: Đc Dương Hồng Tươi

 

4. Ngày 11 tháng 03 năm 2015, Đại hội chi bộ VI của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

 

Bí thư: Đc Phạm Văn Voi

Phó Bí thư: Đc Nguyễn Hoàng Tấn

Chi Ủy viên: Đc Nguyễn Thu Cầm

 

5. Ngày 17 tháng 03 năm 2015, Đại hội chi bộ XI của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Bí thư: Đc Huỳnh Minh Ngọc

Phó Bí thư: Đc Tô Việt Khái

Chi Ủy viên: Đc Lê Quốc Việt

 

 

6. Ngày 18 tháng 03 năm 2015, Đại hội chi bộ I  của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

 

Bí thư: Đc Nguyễn Văn Tín

Phó Bí thư: Đc Nguyễn Thị Thiện

Chi Ủy viên: Đc Ngô Mộng Thúy

 

7. Ngày 20 tháng 03 năm 2015, Đại hội chi bộ X  của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

Bí thư: Đc Trịnh Thanh Răng

Phó Bí thư: Đc Đinh Khải Dân

Chi Ủy viên: Đc Lâm Thanh Sang

 

8. Ngày 23 tháng 03 năm 2015, Đại hội chi bộ II  của Đảng bộ bệnh viện. 

Trong đại hội đã bầu được ban chi ủy, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

 

Chi Ủy và Đoàn đi dự đại hội cấp trên

 

                                                            Tập thể chi bộ II

Bí thư: Đc Phan Văn Chậu

Phó Bí thư: Đc Bùi Văn Cường

Chi Ủy viên: Đc Cao Minh Dự