BÌNH BỆNH ÁN, ĐƠN THUỐC THÁNG 1

08:54:00 29/01/2018
Tài liệu đính kèm: Tải về

Ngày 24 tháng 01 năm 2018 lúc 14 giờ tại Hội trường Bệnh viện đa khoa Cái Nước các Bác sỹ, Dược sỹ đại học, Điều dưỡng trưởng Bệnh viện đã cùng nhau trao đổi, rút kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến điều trị, chăm sóc trong buổi bình bệnh án và đơn thuốc tháng 1.

Bình bệnh án, đơn thuốc tháng 1

Các Đơn thuốc được chọn là các đơn thuốc có sử dụng kháng sinh, phối hợp nhiều thuốc, có khả năng xảy ra tương tác hay có vấn đề trong thanh toán Bảo hiểm y tế.

Công tác bình bệnh án và đơn thuốc tại Bệnh viện được duy trì định kỳ mỗi tháng một lần hoặc đột xuất./.

Lona