KẾT QUẢ THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI NƯỚC

15:54:00 08/02/2022

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SYT, ngày 22/1/2021 của Sở Y tế Cà Mau về Tuyên truyền cải cách hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BV, ngày 28/1/2021 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về tuyên truyền cải cách hành chính.

Bệnh viện Đa khoa Cái Nước báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC)  năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác cải cách thể chế

- Bệnh viện thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến thẩm quyền quản lý của mình. Loại bỏ những văn bản đã hết hạn dùng.

- 100% các văn bản liên quan đến công tác quản lý bệnh viện, khám chữa bệnh, BHYT, quyền lợi của người lao động đều được công khai tại các bảng thông báo, qua email, trang web Bệnh viện,… ở Khoa Khám bệnh và các khoa/phòng.

2. Công tác cải cách thủ tục hành chính

- Khoa Khám bệnh và các khoa/phòng thường xuyên rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính.

- Khoa khám bệnh đã/ đang thực hiện Quy trình khám bệnh (cho bệnh nhân có thẻ BHYT và bệnh nhân không có thẻ BHYT) theo hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh, được ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 04 năm 2013.

Kết quả cụ thể:

T1-2: thực hiện BHXH số- VssID

T3-4: QR Code

T4: BHXH huyện được phân cấp giám định BHYT các CS KCB trong địa bàn.

T6: BN được dùng thẻ hình trên BHXH số (VssID) để đi KCB (thay thẻ BHYT).

T7: TT Cơ sở Dữ liệu dân cư Quốc gia bắt đầu hoạt động

        CCCD gắn chíp được thông dụng.

T10:

- Triển khai phần mềm khám chữa bệnh tại bệnh viện dã chiến số 5

- Tạo nhóm Zalo trao đổi thông tin của lãnh đạo khoa và nhóm zalo tất cả ccvc bệnh viện.

- Hợp đồng thuê văn bản điện tử cho 100 người dùng

T12:

- Phần mềm quản lý tiêm ngừa covid-19.

- Phần mềm quản lý xét nghiệm Sars Cov 2

- ĐA tư vấn, KCB từ xa Vncare (VNPT)

* Bệnh viện tổ chức đánh giá định kỳ sự hài lòng của người bệnh và người lao động Bệnh viện hàng  quý. Kết quả sự hài lòng chung năm 2021 đạt như sau:

+ Khảo sát ý kiến người bệnh nội trú: 96,6% (TS:400 BN)

(2020: 98,6%)

+ Khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú: 99,2% (TS:800 BN)

(2020: 98,8%)

+ Khảo sát ý kiến nhân viên YT: 62% (TS: 436) (2020:68%)

 

3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức

- Thực hiện Đề án vị trí việc làm và mô tả vị trí công việc cho từng viên chức, người lao động (năm 2019 đã được Sở Y tế và Sở Nội vụ Cà Mau phê duyệt). Trong năm đã hoàn thành việc chuyển đổi từ YS thành điều dưỡng cho 3 người (Ys Cường, Ys Thiêu và Ys Sĩ) và làm tờ trình đề nghị Sở Y tế cho điều chỉnh Đề án vị trí việc làm cho 3 người (KS Trung, CN Đượm và ĐD Tú (K.DD-TC)) (đang chờ được phê duyệt).

- Đánh giá viên chức, người lao động theo kết quả và chất lượng sản phẩm được giao.

- Xây dựng Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo liên tục.

- Xây dựng kế hoạch tuyển viên chức năm 2021,…

- Sửa đổi, bổ sung Đề án vị trí việc làm trình Sở YT.

- Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025.

* Kết quả đào tạo nguồn nhân lực:

- BS CK II: 01

- Thạc sỹ: 01

- BS CK I: 09

- Bác sỹ: 04

- Ôn thi CK II: 05

- Ôn thi CKI: 03

  - Và 60 điều dưỡng tự học ngoài giờ hành chính (2 lớp cử nhân ĐD và CĐ ĐD).

- Về đào tạo liên tục 2021: có trung bình 5-6 cuộc/ tháng; nội dung: đa lĩnh vực;  hình thức đa dạng: hội thảo, tập huấn, họp trực tuyến,…có hàng trăm lượt CBVC tham gia.

* Tuyển dụng:

-      Bác sỹ: 03

-      CN xét nghiệm: 02

4. Công tác cải cách tài chính công

- Đã và đang thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan nhà nước (Nhà nước chỉ phân bổ 10% ngân sách cho trả lương cho CBVC của BV); chi tiêu, mua sắm tài sản đúng chế độ, chính sách; thực hành quản lý tốt tài sản; đặc biệt, đấu thầu mua sắm vật rẻ tiền mau hỏng, VTYT, hồ sơ bệnh án; đấu giá thuê/cho thuê/LDLK các tài sản công của bệnh viện; tiết kiệm chi thường xuyên từ 10-15% trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tăng thêm thu nhập cho công chức, viên chức, lao động. Quản lý thu, chi ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết quả cụ thể:

- Đấu thầu mua sắm vật tư rẻ tiền mau hỏng, mực- giấy in ấn, bút làm việc,…( từ đầu năm 2021).

- Đấu giá cho thuê các dịch vụ công của BV như: căn tin, tạp hóa, quầy sách báo, căn tin thứ 2+ Khu thể thao, cho thuê Hội trường Bệnh viện, DV vận chuyển bệnh nhân nội viện, Mặt bằng Quầy thuốc tây, DV giặt ủi, Bãi đạu xe ô tô,…

- Đấu thầu in ấn sổ sách, HSBA, biểu mẫu cho hoạt động KCB của BV (từ t10/2019).

- Đấu thầu may đồ chuyên môn ( từ t10/2020).

- Thuê Cty vệ sinh (từ t8/2019).

- Thuê bảo vệ chuyên nghiệp (từ t11/2019).

Chú ý: Còn một số DV chưa có người tham gia đấu giá (đợt cuối năm 2021):

  • Bãi giữ xe bệnh nhân,
  • DV vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên,
  • Quầy nước lọc, trái cây.

 

 

5. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

CNTT đã được ứng dụng vào công tác KCB tại BV từ 2009-2010, ban đầu là phần mềm Dược Hậu Giang –Medisoft cho khám chữa bệnh ngoại trú, đến nay đã có những kết quả đáng kể:

5.1. Hạ tầng kỹ thuật:

- Số lượng máy vi tính các khoa, phòng là 0 máy chủ, 186 máy để bàn và 06 máy tính xách tay.

- Tại các khoa, phòng của Bệnh viện đã trang bị máy vi tính thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ máy tính/CBVC là 186 máy /476 CBVC

- Hạ tầng kỹ thuật tại bộ phận tiếp nhận đăng ký và khám bệnh của Khoa Khám Bệnh gồm 5 máy tiếp nhận đăng ký, 28 máy khám và kê đơn, 28 máy in,

- Các khoa, phòng đều có máy vi tính và máy in.

- Tình hình kết nối mạng internet đạt 100%,

5. 2. Ứng dụng CNTT trong bệnh viện:

- Cấp hộp thư điện tử công vụ cho tất cả các khoa phòng và một số cán bộ chủ chốt trong bệnh viện có 1 địa chỉ thư điện tử.

Tỷ lệ viên chức sử dụng thường xuyên thư điện tử trong công việc 75%.

- Phần mềm quản lý bệnh viện VNPT-HIS

- Phần mềm medisoft 2003

- Phần mềm Hỗ trợ kê khai (thuế).

- Từ 19/8/2017, Phòng CNTT kết hợp Phòng KTTC, VNPT triển khai thành công thu viện phí bằng hóa đơn điện tử.

- Phần mềm IMAS (kế toán hành chính sự nghiệp)

- Phần mềm đảng phí,

- Quản  trị wedsite: www.cainuochospital.com

- Sử dụng chương trình duyệt web firefox, google chrome, phần mềm gõ tiếng việt Unikey (mã nguồn mở), phần mềm văn phòng và Hệ điều hành.

- Ứng dụng phần mềm quản lý NVYT, quản lý sức khỏe NVYT.

- Đã tổ chức triển khai giới thiệu các dịch vụ trên website của bệnh viện.

- Tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý bệnh viện, phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh Cà Mau trong việc đưa thông tin bệnh nhân KCB có thẻ BHYT lên cổng đúng hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám định và thanh quyết toán chi phí KCBBHYT tại bệnh viện.

- Trên 90% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng.

- Thực hiện việc ứng dụng phần mền VNPT ioffice trong việc quản lý văn bản đến và đi trong bệnh viện, trong ngành y tế.

5. 3. Về nguồn nhân lực:

- Hiện nay, số lượng CBVC được đào tạo về CNTT chuyên sâu trong các khoa, phòng còn thiếu, số CBVC có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên CNTT rất ít, còn lại CBVC tự học thêm tại các Trung tâm đào tạo tin học với các chứng chỉ A, B để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Việc sử dụng Internet của CBVC phục vụ công tác được thực hiện rộng rãi,

100% khoa, phòng có kết nối Internet để phục tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc.

- Kỹ năng sử dụng máy tính CBVC tốt, hầu hết đều đạt chứng chỉ A hoặc B.

- 70% CBVC biết sử dụng máy tính.

* Thành quả 2021

T1-2: BHXH số  VssID

T3-4: QR Code

T4: BHXH huyện được phân cấp giám định BHYT các CS KCB trong địa bàn.

T6: BN được dùng thẻ hình trên BHXH số (VssID) để đi KCB (thay thẻ BHYT).

T7: TT Cơ sở Dữ liệu dân cư Quốc gia bắt đầu hoạt động

       CCCD gắn chíp được thông dụng.

- Triển khai sáng kiến máy rửa tay và đo thân nhiệt tự động

- Triển khai thu phí không dùng tiền mặt tại quầy thu bằng ví điện tử

-  Lắp đặt đèn cực tím diệt khuẩn tiền tại các quầy thu viện phí

-  Lắp đặt hệ thống camera giám sát khoa điều trị covid

-  Triển khai tờ khai y tế quét mã QR tại các cổng và các khoa phòng.

-  Triển khai tổng đài 1022 hỗ trợ covid.

-  Triển khai phần mềm khám chữa bệnh tại bệnh viện dã chiến số 5

-  Tạo nhóm Zalo trao đổi thông tin của lãnh đạo khoa và nhóm zalo tất cả ccvc bệnh viện.

-  Hợp đồng thuê văn bản điện tử cho 100 người dùng

- Kết nối thành công khoảng 100 cầu truyền hình họp trực tuyến, tập huấn trục tuyến, …

- Phần mềm quản lý tiêm ngừa covid-19.

- Phần mềm quản lý xét nghiệm Sars Cov 2

- ĐA tư vấn, KCB từ xa Vncare (VNPT)

6. Công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền cải cách hành chính

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Nghị định số 76/NQ-CP ngày 1362013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020, Kế hoạch số 07/KH-SYT của Sở Y tế Cà Mau ngày 22/1/2021 về Tuyên truyền cải cách hành chính.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC của Bệnh viện năm 2021 theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Đánh giá chung, năm 2021 Bệnh viện đã có nhiều cố gắng trong công tác CCHC, kết quả đã đạt được nhiều thành tích đáng kể (như trên), tạo ra nhiều chuyển biến trong công tác quản lý bệnh viện, chuyên môn, chất lượng chăm sóc và điều trị bệnh nhân ngày càng tốt hơn, tỉ lệ hài lòng của bệnh nhân và gia đình đối với dịch vụ mà bệnh viện cung cấp ngày càng cao, điều kiện làm việc của CCVCLĐ trong Bệnh viện được cải thiện và mọi người hài lòng cao, yên tâm công tác, cống hiến.

 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2022

1 . Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tuyên truyền các hoạt động CCHC.

2 . Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính.

3 . Tăng cường công tác cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, NLĐ.

4. Tăng cường công tác cải cách tài chính công.

5. Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng các phần mền trong quản lý bệnh viện, CCHC.

6. Tiếp tục thực hiện Đề án KCB từ xa VNcare.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước.

 

BS Huỳnh Thanh Triều