HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2014

16:06:00 28/03/2014

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-CĐN, ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau về việc tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014.

Ngày 28 tháng 3 năm 2014 Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014, nhằm phát huy dân chủ, trí tuệ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức. Thông qua hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị đề ra năm 2013, tìm giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, đi đôi với bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, viên chức. Đồng thời kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân.

Đến dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Các, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Cà Mau.

                                       CHỦ TỌA ĐOÀN

 

Mở đầu hội nghị BS Trần Văn Chức Phó Giám đốc bệnh viện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

BS Trần Văn Chức, Phó Giám đốc báo cáo công tác năm 2013 và triển khai phương hướng năm 2014

 

Năm 2013 mặc dù các bệnh dịch nguy hiểm có chiều hướng giảm, nhưng bệnh viện vẫn luôn trong tình trạng quá tải. Các chỉ tiêu khám chữa bệnh đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng số lần khám kê đơn tăng 2,8%, bệnh nhân điều trị nội trú tăng 79,8%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 5%. Riêng chỉ tiêu dinh dưỡng chỉ đạt 32,1%.

Kế hoạch năm 2014 cần tập trung vào các mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

- Tăng cường công tác chống quá tải bênh viện.

- Kết hợp điều trị bằng y học cổ truyền và y học hiện đại, hạn chế chuyển tuyến trên, thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh.

- Tăng cường giáo dục 12 Điều Y đức, Quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp.

- Đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tăng cường quản lý kinh tế y tế.

BS Nguyễn Văn Tín, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn,  báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2013.

 

          BS Nguyễn Văn Tín, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn

- Tập thể:

+ Tập thể Lao động xuất sắc: 05 tập thể

+ Tập thể Lao động tiên tiến: 14 tập thể

+ Công đoàn đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc toàn diện”

- Cá nhân:

+ Tặng thưởng Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 02 cá nhân

+ Tặng thưởng Bằng khen UBND tỉnh: 05 cá nhân

+ LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen: 01 cá nhân

+ Công đoàn Ngành tặng giấy khen: 03 cá nhân

+ Tặng thưởng Chiến sỹ thi đua cơ sở: 29 cá nhân

+ Tặng thưởng Lao động tiên tiến: 235 cá nhân

Trong năm qua Ban Thanh tra nhân dân kết hợp với phòng Tổ chức cán bộ giải quyết 02 trường hợp khiếu nại của viên chức. Giám sát việc xét tuyển viên chức, nâng ngạch lương, các chế độ khác...

BS Bùi Đức Văn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong phần phát biểu của mình, BS Bùi Đức Văn đã nhấn mạnh: để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đòi hỏi mỗi cán bộ, viên chức phát huy hết khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT, ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế về tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đọa đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 05 đồng chí

Qua một buổi làm việc khẩn trương đầy trách nhiệm, các đại biểu thảo luận sôi nổi các chỉ tiêu thực hiện, cuối cùng chủ tọa đoàn biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2014.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn thể cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ, phương hướng trong năm 2014. Gương mặt mọi người rạng rỡ niềm vui và sự lạc quan tin tưởng vào đường lối, quyết sách và kế hoạch nhiệm vụ năm mới, báo hiệu sự gặt hái nhiều thành công mới của tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện ĐKKV Cái Nước

         ĐẶNG KIÊN CƯỜNG