THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 578-QĐ/HU, ngày 04 tháng 3 năm 3014 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY CÁI NƯỚC

09:07:00 15/09/2014

Trong những năm qua thực hiện Quyết định số 343-QĐ/HU, ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước phân công các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp huyện phụ trách ấp có tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên, được Huyện ủy phân công Bệnh viện ĐKKV Cái Nước phụ trách ấp Rau Dừa C xã Hòa Mỹ huyện Cái Nước, đơn vị đã giúp đỡ thoát nghèo 09 hộ với tổng số tiền 124.330.000đ

            

 

BS Nguyễn Văn Tín, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Cái Nước trao quà cho các

                 em học sinh nghèo ấp Rau Dừa C xã Hòa Mỹ huyện Cái Nước

 

             Năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 578-QĐ/HU, 04 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước phân công Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tiếp tục giúp đỡ ấp Rau Dừa C xã Hòa Mỹ huyện Cái Nước. Đảng ủy đã củng cố Ban Chỉ đạo phụ trách ấp Rau Dừa C xã Hòa Mỹ huyện Cái Nước và phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát các hộ nghèo, tìm hiểu nhu cầu cần thiết và kế hoạch vươn lên thoát nghèo của các hộ và lập kế hoạch hỗ trợ. Năm 2014 Ban Chỉ đạo cùng với chính quyền địa phương xét giúp đỡ cho 06 hộ có khả năng thoát nghèo, hầu hết các hộ chăn nuôi heo, nuôi tôm, buôn bán rau quả

             Ngày 15 tháng 7 năm 2014 Ban Chỉ đạo bàn giao 06 con heo giống, 40.000 con tôm giống và 2 triệu đồng tiền mặt. Nhân dịp đầu năm học mới Ban Chỉ đạo tặng tập, viết cho các em học sinh nghèo góp phần cùng với gia đình cho các em có điều kiện cắp sách đến trường. Tổng cộng kinh phí 02 đợt trị giá 17 triệu đồng. Qua kiểm tra các hộ đã được hỗ trợ, con giống đang phát triển tốt, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

             Ban Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra giúp đõ các hộ để vươn lên thoát nghèo năm 2014. 

Đặng Kiên Cường