HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)

09:02:00 15/09/2014

Trong 02  ngày 09 - 10 tháng 9 năm 2014, tại Bệnh viện ĐKKV Cái Nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI). Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Liệt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cái Nước, cùng các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Trung Liệt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cái Nước

                                     triển khai nội dung của Nghị quyết

 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn  Trung Liệt nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước về tổ chức các lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI). Nội dung Nghị quyết và các vấn đề được kết luận trong Hội nghị Trung ương 9 là những vấn đề rất quan trọng, đặt ra cho chúng ta những nhiệm vụ rõ ràng cần thực hiện trong thời gian tới.

Sau Hội nghị này, trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản đã được truyền đạt, các cấp ủy đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị, giúp mọi người hiểu và nắm vững những quan điểm cơ bản của Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Trung Liệt, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cái Nước và đồng chí Lưu Minh Đinh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Nước, đồng chí Bùi Quốc Toản, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Cái Nước truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và các vấn đề được định hướng của Hội nghị Trung ương 9, gồm: Nghị quyết về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng; tổ chức kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 76-KH/HU, ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Cái Nước về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc hơn về các nội dung cũng như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) của Đảng.

Đặng Kiên Cường