HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017

14:25:00 01/02/2018

13h30, ngày 30 tháng 01 năm 2018. Bệnh viện đa khoa Cái Nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Thành phần hội nghị được triệu tập gồm tất cả các trưởng, phó khoa/phòng và Điều dưỡng trưởng.

Đại biểu về dự hội nghị

Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận nhiều vấn đề trong dự thảo báo cáo hoạt động Bệnh viện năm 2017 và kế hoạch hoạt động Bệnh viện năm 2018.

Đại biểu đặt câu hỏi tại Hội nghị

Đại biểu đặt câu hỏi tại Hội nghị

Đại biểu đặt câu hỏi tại Hội nghị

Các vấn đề được hội nghị quan tâm và đặt câu hỏi nhiều nhất là:

1. Giải pháp cho các vấn đề về nhân lực

2. Các chỉ tiêu về giường kế hoạch, giường thực kê.

3. Suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh.

4. Tự chủ tài chính trong cơ sở y tế.

Lona