Lễ phát động thi đua và ký kết thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế

08:57:00 09/07/2014

Thực hiện thông tư 07/2014/BYT, ngày 25 tháng 2 năm 2014 của Bộ Y tế. Ngày 24 tháng 6 năm 2014 bệnh viện tổ chức Lễ phát động thi đua và ký kết thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế. Đến dự gồm Ban giám đốc bệnh viện, Trưởng, phó khoa-phòng của đơn vị.