THÔNG BÁO "Về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Cái Nước năm 2019"

15:05:00 20/11/2019

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-SYT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Sở Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước năm 2019,

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-BV ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Bệnh viện Đa khoa Cái Nước Thông báo tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ dự tuyển

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

- Là công dân Việt Nam, tuổi đời đủ từ 18 tuổi, có phẩm chất đạo đức tốt, có lý lịch rõ rang, có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có đầy đủ quyền công dân.

- Có văn bằng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển; chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

2. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có kèm theo mẫu phiếu dự tuyển).

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Thí sinh dự tuyển nộp 02 Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận đăng ký. Phiếu đăng ký dự tuyển khai không đúng sự thật thì bị xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại lệ phí đã nộp dự tuyển.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng

* Số lượng cần tuyển là: 130 người

 

TT

 

Chuyên môn

 

Chức danh nghề nghiệp (CDNN)

 

Mã CDNN

 

Ngoại ngữ

 

Tin học

Số lượng cần tuyển

1

Bác sỹ

Bác sỹ hạng III

V.08.01.03

A2

Cơ bản

10

2

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

A2

Cơ bản

05

3

Cao đẳng điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

A1

Cơ bản

41

4

Trung cấp điều dưỡng

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

A1

Cơ bản

30

5

Cử nhân hộ sinh

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

A2

Cơ bản

03

6

Trung cấp hộ sinh

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

A1

Cơ bản

02

7

Đại học dược

Dược sỹ hạng III

V.08.08.22

A2

Cơ bản

03

8

Cử nhân xét nghiệm y học

 

Kỹ thuật y hạng III

 

V.08.07.18

 

A2

 

Cơ bản

 

06

9

Cao đẳng xét nghiệm y học

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

A1

 

Cơ bản

02

 

10

Trung cấp kỹ thuật viên xét nghiệm y học

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

A1

 

Cơ bản

03

11

Trung cấp kỹ thuật hình ảnh y học

 

Kỹ thuật y hạng IV

 

V.08.07.19

 

A1

 

Cơ bản

 

02

12

Y sỹ (Định hướng y học cổ truyền)

 

Y sỹ hạng IV

 

V.08.03.07

 

A1

 

Cơ bản

 

07

13

Y sỹ ( kỹ thuật vật lý trị liệu –phục hồi chức năng

 

Y sỹ hạng IV

 

V.08.03.07

 

A1

 

Cơ bản

 

05

14

Kỹ sư môi trường

Kỹ sư điện

 

Kỹ sư hạng III

 

V.05.02.07

 

A2

 

Cơ bản

 

01

15

Cử nhân công nghệ thông tin

 

Kỹ sư hạng III

 

V.05.02.07

 

A2

 

 

01

16

Trung cấp công nghệ thông tin

Kỹ thuật viên hạng IV

 

V.08.07.19

 

A1

 

 

02

17

Cử nhân Kế toán

Kế toán viên

06.031

A2

Cơ bản

05

 

18

 

Kế toán trung cấp

Kế toán viên trung cấp

 

06.032

 

A1

 

Cơ bản

 

01

20

Cử nhân văn học

Cữ nhân Luật

 

Chuyên viên

 

01.003

 

A2

 

Cơ bản

 

01

                                                   Kèm theo mẫu số 03

 

 

III. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời gian

 Kể từ ngày thông báo đến hết 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm

 Tại phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển

  1. Hình thức

Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển

1. Thời gian

- Vòng 1: Dự kiến ngày 23/12/2019 đến 24/12/2019.

- Vòng 2: Dự kiến ngày 07/01/2020 đến 08/01/2020.

2. Địa điểm

Địa  điểm xét tuyển: tại Bệnh viện Đa khoa Cái Nước (Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Mọi thông tin xin liện hệ Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Cái Nước qua số điện thoại 02903.884.713 để được hướng dẫn./.

* Lưu ý:

 - Thí sinh đã nộp Phiếu đăng ký dự tuyển đúng với vị trí cần tuyển tháng 09/2019 khỏi đăng ký lại, còn những trường hợp đã đăng ký rồi nhưng không đúng vị trí cần tuyển thì phải đăng ký lại.

- Hồ sơ không trúng tuyển xin miễn trả lại.

Thông báo này thay thế Thông báo số 17/TB-BV ngày 30/8/2019 của Bệnh viện đa khoa Cái Nước về việc tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa Cái Nước năm 2019.