HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC DƯỢC BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

09:47:00 28/07/2014

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

Nhân lực khoa Dược hiện nay là 41 tăng thêm 4 dược sỹ trung học so với cùng kỳ, trong đó 14 nam chiếm 34,15% 27 nữ chiếm 65,85%. Trình độ chuyên môn: dược sỹ chuyên khoa cấp I: 02, dược sỹ đại học: 02, đang học chuyên khoa cấp I dược lâm sàng. 31 dược sỹ trung học và 6 dược tá. Trong đó có 1dược sỹ trung học đang học dược sỹ đại học Trường Đại học Dược Cần Thơ và 1 dược tá đang học dược sỹ trung học loại hình đào tạo vừa làm, vừa học Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Hoạt động khoa Dược theo Thông tư số 22/2011 ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện.

Cung cấp thuốc tới giường bệnh nội trú có 13 dược sỹ và dược tá làm công tác phát thuốc 14 khoa lâm sàng.

Nhập - xuất thuốc tân dược, đông dược, vật tư tiêu hao, vaccin, sinh phẩm và máu thành phẩm 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

Tổng nhập: 19.942.715.715,00 đạt 104,18% so với kế hoạch.

Tổng xuất: 19.896.643.713,00 đạt 103,94% so với kế hoạch.

Trong đó: xuất cho 11 Trạm y tế là 1.142.026.397,00. Tiền thuốc điều trị  ngoại trú của khoa Khám bệnh 11.544.276.927,00. Tiền thuốc nội trú 7.177.043.708,00.

Cấp thuốc điều trị ngoại trú 79.432 lượt cùng kỳ 68.696 tăng 15,62%,. Bình quân cấp 651,08 lượt/ngày cùng kỳ 577,27 tăng 12,78%.

Trong đó: trẻ em dưới 6 tuổi 11.221 lượt cùng kỳ 8.955 lượt chiếm 14,13%. Bảo hiểm y tế 68.211 lượt cùng kỳ 59.741 lượt chiếm 85,87%. Người bệnh khám phải đóng tiền 23.536 lượt cùng kỳ 29.867 lượt chiếm 29,63%.

Chỉ số kê đơn thuốc ngoại trú bình quân là 4,815 thuốc/đơn cùng kỳ 4,43 thuốc. Kháng sinh chiếm 47,50% cùng kỳ 39,64%, vitamine chiếm 12,28% cùng kỳ 7,06%.

Cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao từng lúc chưa kịp thời theo yêu cầu điều trị của bác sỹ từ đó gặp nhiều khó khăn cho việc chỉ định thuốc nội trú. Khoa Dược tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, vì nợ quá hạn năm 2012, 2013 và nợ quá hạn năm 2014 lý do công ty cho nợ nhiều 6 tháng còn ít có 1 tháng. Ban lãnh đạo khoa Dược xin chia nhượng của bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn, bệnh viện đa khoa Cà Mau, bệnh viện Sản Nhi. Nhờ bệnh viện đa khoa khu vực Năm Căn mua hộ cho bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước. Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước chia nhượng thuốc lại bằng tiền mặt.

Báo cáo 2 lượt phản ứng có hại của thuốc (ADR) cùng kỳ 3 lượt và 5 lượt đình chỉ lưu hành và rút số đăng ký thuốc cùng kỳ 2 lượt.

Tham gia bình bệnh án nội trú, bình đơn thuốc ngoại trú, thông tin thuốc hiện còn, thuốc sắp hết, thuốc hết, thuốc mới nhận, thuốc có lại, thuốc cận hạn dùng.

Thu thập số liệu 3 đề tài nghiên cứu khoa học báo năm 2104 trong đó có 1 đề tài báo Sở Y tế và 2 đề tài báo cấp bệnh viện. Đăng ký mới 3 đề tài báo năm 2015 trong đó có 1 đề tài báo Sở Y tế và 2 đề tài báo cấp bệnh viện.

Tiếp thu và triển khai và thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở y tế.

Trưởng khoa ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử với Giám đốc bệnh viện. Viên chức ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử với trưởng khoa.

Kết quả kiểm tra thi đua 6 tháng đầu năm khoa Dược được xếp hạng I đồng hạng với khoa Khám Bệnh trong khối khoa không có giường bệnh.

Tập thể khoa Dược đoàn kết tốt, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Giám đốc bệnh viện phân công 6 tháng cuối năm 2014.

DS PHẠM VĂN VOI